Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Будова патрона

Реферати / Воєнна справа / Будова патрона

Бойовий патрон складається з кулі, гільзи, порохо­вого заряду і капсуля (мал. 87). Патрони зразка 1943 р. випускаються із звичайними кулями і з кулями спеціа­льного призначення: трасуючими і бронебійно-запалюва­льними. Головні частини спеціальних куль мають розпіз­навальне пофарбування. Куля призначена: звичайна — для ураження живої сили про­тивника, розташованого відкрито і за укриттями, що пробиваються кулями; трасуюча—для уражен­ня живої сили противника, а також коригування вогню і цілеуказання; бронебійно-запалювальна — для запалювання горючих рідин і ураження живої сили противника, який знаходиться за легкими бро­ньованими укриттями на відстані до 300 м. Звичайна куля складається з оболонки, сталевого осердя, свин­цевої сорочки; трасуюча і броне­бійно-запалювальна кулі мають складнішу будову (мал. 88).

Гільза служить для з'єднання усіх частин патрона, захисту поро­хового заряду від зовнішніх впли­вів і для усунення прориву порохо­вих газів у бік затвора. Вона скла­дається з корпуса, дульця і дна.

Пороховий заряд надає кулі поступального руху. Він складається з піроксилінового пороху.

Капсуль призначений для запалювання порохового заряду. Він складається з латунного ковпачка, ударної суміші і фольгового кругляка.

ОГЛЯД АВТОМАТА

Огляд автомата проводиться для перевірки його справ­ності і чистоти, якості змащення і підготовки до стрільби.

Огляд автомата здійснюється щодня: перед виходом на заняття; перед заступанням у наряд; у бойовій обста­новці — періодично протягом дня і перед виконанням бойового завдання.

Під час щоденного огляду перевіряється: чи є всі час­тини автомата; чи немає на зовнішніх частинах іржі, бру­ду, вм'ятин, подряпин, забоїн, інших ушкоджень, що ма­жуть призвести до порушення нормальної роботи механіз­мів автомата; чи немає на дерев'яних частинах тріщин, відколів і побитостей; чи надійно закріплено шомпол. Крім того, перевіряється: стан змащення частин автомата, які видно без розбирання; наявність ременя, магазинів, сумки для них; наявність і справність штика-ножа.

Перед виходом на заняття, заступанням у наряд і при чищенні перевіряється те саме, що й при щоденному ог­ляді, і крім того: справність прицілу і мушки; канал ство­ла (щоб переконатися, що в нього ніщо не потрапило); робота частин і механізмів.

ПІДГОТОВКА АВТОМАТА І ПАТРОНШ ДО СТРІЛЬБИ

Підготовка автомата до стрільби проводиться для за­безпечення його безвідмовної роботи. Для підготовки авто­мата необхідно: провести чищення, оглянути автомат у ро­зібраному вигляді і змастити його; оглянути автомат у зіб­раному вигляді; оглянути магазин; безпосередньо перед стрільбою протерти насухо канал ствола, нарізну частину і патронник. Якщо автомат тривалий час був на морозі, то перед його заряджанням необхідно кілька разів вручну енергійно відтягнути назад і просунути вперед затворну раму при від'єднаному магазині.

Підготовка бойових патронів проводиться перед стріль­бою. При цьому перевіряється, чи немає в гільзах іржі і погнутостей, чи не хитається в дульці гільза, чи немає на капсулі зеленого нашарування і чи не виступає капсуль вище поверхні гільзи, чи немає серед бойових патронів навчальних. Якщо патрони забруднилися, вкрилися невеликим зеленим нальотом чи іржею, їх треба витерти чис­тою ганчіркою. Патрони на стрільбищі і в тирі потрібно збе­рігати в сухому місці, прикривши від сонячних променів.

ЗАТРИМКИ ПРИ СТРІЛЬБІ З АВТОМАТА І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Простота будови автомата забезпечує високу надій­ність і безвідмовність його роботи. Однак внаслідок за­бруднення механізмів, спрацювання частин, недбалого поводження з автоматом, а також через несправність пат­ронів можуть виникнути затримки при стрільбі.

Затримку, що виникла під час стрільби, треба усу­нути перед наступним заряджанням. Для цього необ­хідно швидко відвести затворну раму за рукоятку назад до упора, відпустити її і продовжувати стрільбу. Якщо затримка повторилася, слід з'ясувати її причину й усу­нути одним із способів, наведених у таблиці 9.

Таблиця

ЗАТРИМКИ ПРИ СТРІЛЬБІ З АВТОМАТА

ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Характеристика затримки

Причина затримки

Спосіб усунення затримки

Неподача патрона. Затвор у передньому положенні, але по­стрілу не було: у патроннику немає пат­рона

Забруднення або несправність ма­газина

Несправність за­сувки магазина

Перезарядити автомат і продовжувати стрільбу

Замінити магазин

Відправити автомат до ремонтної майстерні

Утикання патрона.

Патрон кулею ут­кнувся у казенний зріз ствола, рухомі частини залишилися у середньому поло­женні

Гнутість загинів бокових стінок магазина

Утримуючи рукоятку затворної рами, видалити патрон, що уткнувся, і продовжувати стрільбу

При повторенні затримки замінити магазин

Осічка. Затвор у пе­редньому положенні, патрон у патроннику, гачок спущений, але пострілу не було

Несправність патрона Несправність ударника або ударно-спусково­го механізму

Забруднення або застигання мас­тила

Перезарядити автомат і продовжувати стрільбу

При повторенні затримки оглянути і прочистити ударник і ударно-спуско­вий механізм; якщо вони поламані або спрацьовані, відправити до ремонтної майстерні

Невнимания гільзи.

Гільза у патроннику, черговий патрон утк­нувся в неї кулею. Рухомі частини зу

Брудний патрон або забруднення патронника

Забруднення або

Відвести рукоятку затвор­ної рами назад і, утримую­чи її в задньому положен­ні, відокремити магазин і вийняти уткнутий патрон

пинилися у серед­ньому положенні

несправність ви­кидача (послаб­лення пружини)

Вийняти затвором або шом­полом гільзу з патронника, продовжувати стрільбу

   

При повторенні затримки

   

прочистити патронник і паТрони

   

Оглянути і прочистити від бруду викидач і продовжу­вати стрільбу

   

В разі несправності вики-

   

дача автомат відправити до ремонтної майстерні

Невикидання гільзи.

Гільза не викинута зі ствольної коробки, а залишилася в ній по­переду затвора або-дослана затвором на­зад у патронник

Забруднення час­тин, що гнуться, газових шляхів або патронника

Забруднення або несправність ви­кидача

Відвести рукоятку затвор­ної рами назад, викинути гільзу і продовжити стрільбу

При повторенні затримки прочистити газові шляхи, частини, що гнуться, і па­тронник; частини, що

   

гнуться, змастити

   

При несправності викидача

   

автомат відправити до ре­монтної майстерні

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали