Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Дослідження послідовного та паралельного сполучення провідників (опорів)

Реферати / Фізика / Дослідження послідовного та паралельного сполучення провідників (опорів)

Мета роботи: Вивчити закономірності послідовного і паралельного сполучення провідників. Вчитись складати електричне коло.

Необхідне обладнання: 1. Джерело струму.

2. Амперметри – 3 шт.

3. Вольтметри – 3 шт.

4. Реостат.

5. Невідомі опори – 2 шт.

6. Ключ.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Послідовним сполученням опорів називається таке сполучення, при якому кінець першого опору сполучається з початком другого, кінець другого опору сполучається з початком третього опору і т.д.

При послідовному сполученні опорів сила струму протікає через кожний опір однакова, загальна напруга на послідовно сполучених опорах дорівнює сумі напруг на окремих опорах і загальний опір дорівнює сумі окремих опорів.

U=U1+U2+U3

Rекв.=R1+R2+R3

I=I1+І2+І3

Паралельним сполученням опорів називається таке сполучення, при якому одні кінці опорів сполучені в один вузол, а другі кінці опорів сполучені в другий вузол. При паралельному сполученні сила струму в загальній частині кола дорівнює сумі струмів в паралельних вітках, а напруга на кожний опір одинакова.

При паралельному сполученні опір зменшується, тому що збільшується поперечний переріз. Загальний або еквівалентний опір при паралельному сполученні визначається по формулі:

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

І. Послідовне сполучення:

1. Складаємо коло по схемі:

2. Виміряємо амперметром силу струму в колі І та напругу на опорах (U1i U3) і загальну напругу (U).

3. Перевіряємо формулу: U=U1+U2

4. Визначаємо опори: ; .

5. Перевіряємо формулу: R=R1+R2.

6. Результати виміру заносимо в табличку:

I

U1

U2

U

R1

R2

R

             

ІІ. Паралельне сполучення

1. Складаємо коло по схемі:

2. Виміряємо силу струму в загальній частині кола ( І ) та паралельних вітках (І1, І2) та напругу (U).

3. Перевіряємо формулу: І=І1+І2

4. Визначаємо опори: ; ; ;

5. Перевіряємо формулу:

6. Результати виміру заносимо в табличку:

№ п/п

U

I1

I2

I

R1

R2

Rекв.

               

СКЛАСТИ ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ

1. Оформити результати виміру.

2. Нарисувати схеми електричних кіл.

3. Коротко, своїми словами описати виконання роботи.

4. Відповісти на питання:

а) яка залежність між опорами і напругою при послідовному сполученні?

б) яка залежність між опором 21 струмом при паралельному сполученні опорів?

в) чому дорівнює еквівалентний опір при паралельному сполученні “ “ однакових провідників, опір кожного із них?

г) де використовують послідовне сполучення?

д) де використовується паралельне сполучення?

Завантажити реферат Завантажити реферат

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали