Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Податкова система. Контрольна робота

Реферати / Економіка / Податкова система. Контрольна робота

ВАРІАНТ № 1

Завдання № 1

Дати відповіді на тестові питання:

1.Дайте визначення податків?

А) Це грошові кошти, які надходять в дохід бюджету.

Б) Це обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб до бюджету.

В) Це надходження в бюджет належних сум.

2.Для чого існують податки?

А) Для забезпечення виконання державою її функцій.

Б) Для забезпечення коштами дохідної частини бюджету.

В)Для соціального забезпечення громадян.

3.За економічним змістом податки це:

А) фінансові відносини між державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів.

Б) фінансові відносини між бюджетом і платниками податків

В) фінансові відносини між державою і юридичними особами з метою наповнення доходів бюджету.

4.Неподаткові платежі це:

А) фіскальний інструмент формування доходів бюджету.

Б) платежі, що не мають цільового призначення, для них не створено централізованого фонду і тому вони надходять в бюджет.

В) кошти, які не мають постійного джерела

5. Які функції виконують податки?

А) розподільчу і контрольну.

Б) розподільчу, фіскальну, регулюючу.

В) фіскальну, контрольну.

6. За допомогою фіскальної функції податків держава :

А) одержує постійні, стабільні кошти у вигляді податкових надходжень.

Б) впливає на різні сторони діяльності платників податків.

В) проводить перерозподіл вартості валового національного продукту.

7. Об’єкт оподаткування це?

А) Це предмет, який підлягає оподаткуванню.

Б) Це доходи, які підлягають оподаткуванню.

В) Це особа, на яку законом покладено обов’язок сплачувати податок.

8. Суб’єкт податку це:

А) фізична або юридична особа, на яку законом покладено обов’язок сплачувати податок;

Б) предмет, який підлягає оподаткуванню;

В) суб’єкти підприємницької діяльності, які мають взаємовідносини з бюджетом.

9. Що таке джерело податку?

А) Це доход суб’єкта, з якого сплачується податок.

Б) Це предмет, який підлягає оподаткуванню.

В) Це майно, товари, з яких сплачується податок.

10. Що таке одиниця оподаткування?

А) Це величина податку на одиницю оподаткування .

Б) Це одиниця виміру об’єкта податку.

В) Це частка податку в доході платника.

11. Що таке податкова ставка?

А) Це величина податку на одиницю оподаткування .

Б) Це частка податку в доході платника.

В) Це одиниця виміру об’єкта податку.

12. Що таке податкові пільги?

А) Це частка податку в доході платника.

Б) Це повне або часткове звільнення юридичних та фізичних осіб від оподаткування.

В) Це зменшення розміру податкової ставки.

13. Що таке податкова квота?

А) Це частка податку в доході платника.

Б) Це повне або часткове звільнення від оподаткування.

В) Це величина податку на одиницю оподаткування .

14. Які бувають податкові ставки за ознакою побудови?

А) Тверді, процентні.

Б) Фіксовані , відносні.

Б) Пропорційні, прогресивні, регресивні.

15. Як поділяються процентні ставки?

А) Пропорційні, прогресивні, регресивні.

Б) Фіксовані , відносні.

В) Відносні, пропорційні, прогресивні.

16.Як класифікуються податки за економічним змістом?

А) Прямі, непрямі.

Б) Податки на доходи, на споживання, на майно.

В) Розкладні, окладні.

17. Як класифікуються податки за формою оподаткування?

А) Розкладні, окладні.

Б) Прямі, непрямі.

В) Податки на доходи, на споживання, на майно.

18. Як класифікуються податки за способом стягнення?

А) Загальнодержавні, місцеві.

Б) Податки на доходи, на споживання, на майно.

В) Розкладні, окладні.

19. Як класифікуються податки в залежності від рівня державних структур?

А) Загальнодержавні, місцеві.

Б) Прямі, непрямі.

В) Розкладні, окладні.

20. Визначити, які з наведених ознак відносяться виключно до місцевих податків і зборів:

А)повністю спрямовуються до бюджетів органів місцевого самоврядування;

Б) ставки встановлюються органами місцевого самоврядування без будь-яких обмежень;

В) вводяться за рішенням місцевих органів;

Г) механізм нарахування і порядок сплати відносяться виключно до компетенції місцевих органів;

Д) об’єкт оподаткування встановлюється за рішенням місцевих рад

21. Визначити, які з наведених податків і зборів відносяться до непрямих:

А) плата за патент на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;

Б) акцизний збір;

В) податок на прибуток

Г) державне мито

Д) мито

22. Особі, яка є Героєм України, загальний місячний оподатковуваний дохід зменшується на:

А). На суму у розмірі, що дорівнює одній мінімальній зарплаті, яка законодавчо встановлена станом на 1 січня поточного року

Б). На суму у розмірі, що дорівнює 150% від мінімальної зарплати, яка законодавчо встановлена станом на 1 січня поточного року

В). На суму у розмірі, що дорівнює 200% від мінімальної зарплати, яка законодавчо встановлена станом на 1 січня поточного року.

Г). Немає правильної відповіді

23. Обєктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб у резидента є:

А). Дохід, одержаний протягом звітного року на території України.

Б). Доходи, одержані в натуральній і грошовій формах.

В). Загальний місячний оподатковуваний дохід; чистий річний оподатковуваний дохід; іноземні доходи.

Г). Немає правильної відповіді.

24. Хто має право на податковий кредит (по податку з доходів фізичних осіб)?

А). Резиденти і нерезиденти.

Б). Тільки нерезиденти.

В). Тільки резиденти, які мають ідентифікаційний номер.

Г). Всі відповіді правильні.

25.На які підакцизні товари встановлені марки акцизного збору?

А). Пиво, легкові автомобілі.

Б). На всі підакцизні товари.

В). Лікеро-горілчані напої та тютюнові вироби.

Г). Тютюнові вироби та алкогольні напої.

Завдання № 2

На підставі нижчевказаних даних (звітний період – І півріччя) необхідно:

1. Визначити: валовий дохід; валові витрати; скоригований валовий дохід; оподатковуваний прибуток.

2. Нарахувати податок на прибуток, скласти податкову декларацію, розрахунок податкового зобов'язання на бланках встановленої форми.

№ з/п

Показники

Сума, тис. грн.

1

Доходи від операційної діяльності

2745,6

2

Доходи від здійснення операцій лізингу

22,8

3

Нараховані банком проценти та інші доходи

535,8

4

Одержана міжнародна фінансова допомога

123,7

5

Емісійний дохід

35,0

6

Витрати, пов'язані з придбанням матеріалів, сировини, напівфабрикатів

657,7

7

Нарахована зарплата працівникам

234,9

8

Нарахування на зарплату (37 %)

86,9

9

Збитки від бартерних операцій

72,5

10

Нараховано і сплачено в бюджет:

 

а

ПДВ

245,0

б

АЗ

45,0

в

податок на прибуток за перший квартал

175,8

г

земельний податок

22,9

д

збір за використання водних ресурсів

8,9

11

Грошові кошти, що перераховані неприбутковим організаціям

-

12

Нарахована амортизація

92,8

13

Витрати на утримання об'єктів соціальної структури, які є на балансі підприємства

6,9

14

Дивіденди з акцій, які належать підприємству

95,0

15

Доходи від надання платних послуг населенню

45,0

16

Доходи від продажу невиробничих фондів

41,0

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2019 україномовні реферати та навчальні матеріали