Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Аналіз доходів бюджету Фонду соціального страхування на випадок безробіття

Реферати / Економіка / Аналіз доходів бюджету Фонду соціального страхування на випадок безробіття

Фонд соціального страхування на випадок безробіття є цільовим централізованим страховим фондом, некомерційною самоврядною організацією. Кошти Фонду не включаються до складу Державного бюджету України.

Управління Фондом соціального страхування на випадок безробіття здійснюють його правління, виконавча дирекція та її робочі органи. Управління здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців, що передбачає формування правління Фонду у пропорційному співвідношенні від трьох вказаних груп — по 15 осіб від кожної.

Забезпечення соціального захисту незайнятого населення в умовах соціального страхування на випадок безробіття здійснюють органи державної служби зайнятості. Функції виконавчої дирекції Фонду соціального страхування на випадок безробіття покладені на Державний центр зайнятості, а її робочих органів — на центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські, районні, міжрайонні, міські та районні в містах центри зайнятості.

Основне завдання Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — організація та здійснення відповідного виду страхування.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття пов'язане з матеріальним забезпеченням на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та наданням відповідних соціальних послуг за рахунок коштів Фонду.

Джерела формування доходів бюджету Фонду соціального страхування на випадок безробіття:

— страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених законодавством;

— асигнування із Державного бюджету України;

— суми фінансових санкцій, застосованих згідно з чинним законодавством до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість населення, а також суми адміністративних штрафів, накладених на посадових осіб та громадян за такі порушення;

— прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку;

— благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

— інші надходження відповідно до законодавства України.

Основне джерело формування доходів Фонду соціального страхування на випадок безробіття — відповідні страхові внески, які сплачують страхувальники (роботодавці) та застраховані особи.

Страхові внески, що перераховуються страхувальниками (роботодавцями) за найманих працівників (застрахованих осіб) до солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, сплачуються у розмірі 33,2 % та за працюючих інвалідів – 4 % від фонду оплати праці.

Страхувальники за найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і борт операторів, які виконують спеціальні роботи в польотах, сплачують страхові внески у розмірі 42 %.

Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих, страхові внески сплачують за ставкою 4 % від об’єкта оподаткування для всіх працівників цих підприємств.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку з 1 січня 2009 року сплачують страхові внески за найманих працівників за ставкою 26,56 % від об’єкта оподаткування та за ставкою 33,2 % за осіб, що виконують роботи за угодами цивільно-правового характеру.

Ставка страхових внесків для застрахованих осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та фізичних осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, у тому числі для членів творчих спілок, творчих працівників, які є членами творчих спілок, військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу становить 2 % із сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) працівнику відповідно до умов трудового, або цивільно-правового договору, сум грошового забезпечення, що включається до складу загального оподатковуваного доходу.

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття створюється на державному та місцевому рівнях.

На державному рівні основними напрямами використання фонду є:

- розвиток центрів підготовки, навчання та профорієнтації вивільнюваних працівників;

- проведення наукових досліджень з проблем рівноваги ринку праці та зайнятості населення;

- надання допомоги державним та місцевим центрам зайнятості;

- відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних із достроковим виходом на пенсію осіб відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»;

- фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, управління Фондом;

- створення резерву коштів Фонду;

- утримання інформаційно-обчислювальних центрів, поліграфічної бази Фонду;

- створення гуртожитків та тимчасового житла для осіб без певного місця проживання;

- та інше.

На місцевому рівні основними напрямами використання фонду є:

- професійна орієнтація населення, професійне навчання вивільнюваних працівників і безробітних, сприяння їх працевлаштуванню;

- виплата допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю;

- надання безпроцентної позики безробітним для заняття підприємницькою діяльністю;

- виплата допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні;

- дотація роботодавцю на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних;

- організація додаткових робочих місць у галузях народного господарства;

- інші витрати, пов'язані із соціальним захистом прав громадян держави на працю.

Видатки бюджету Фонду щодо забезпечення виплати допомоги по безробіттю є захищеними. Фінансування цих видатків проводиться у першочерговому порядку.

З метою забезпечення фінансової стабільності Фонду утворюється резерв коштів Фонду, який не може перевищувати суму, необхідну для виплати допомоги по безробіттю в розрахунку на місяць (на 2002 рік цей резерв встановлюється у розрахунку на 15 календарних днів згідно із законом від 17.01.2002).

Резерв коштів Фонду зберігається на спеціальному рахунку в уповноваженому банку України.

Роботодавці та застраховані особи сплачують страхові внески один раз на місяць в день одержання роботодавцями в установах банків коштів на оплату праці. У разі нестачі у роботодавців коштів на виплату заробітної плати та сплату страхових внесків у повному обсязі нарахування їх на заробітну плату і перерахування страхових внесків до Фонду проводиться у пропорційних сумах.

Розміри страхових внесків установлюються на календарний рік.

Роботодавець несе відповідальність за несвоєчасність реєстрації як платник страхових внесків у виконавчій дирекції Фонду за місцем знаходження, несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі тих, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців в обсязі донарахованих сум внесків (недоїмки), штрафів та пені.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали