Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Завод нестандартного обладнання.Бізнес-план

Реферати / Маркетинг / Завод нестандартного обладнання.Бізнес-план

ЗМІСТ

1. Резюме.

Опис підприємства.

Аналіз ринку

2. Опис продукту (послуг)

3. Маркетингова стратегія.

4. Фінансовий стан і фінансова стратегія.

5. Організаційний план.

6. План виробництва.

7. Фактори ризику.

8. Заключення.

РЕЗЮМЕ

1. Опис підприємства.

Закрите акціонерне товариство ” Завод нестандартного обладнання“ засновано згідно з рішенням засновників Протокол № 1 від 31 січня 2003 р.

Місце знаходження підприємства: Україна, 78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Січових Стрільців 121.

Засновниками (акціонерами) на момент створення Товариства є юридичні та фізичні особи, визначені Установчим договором Товариства.

В подальшому акціонерами Товариства можуть бути і інші юридичні та фізичні особи,якінабули у власність акції Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства, щодообігу акційзакритих акціонерних товариств.

В разі реалізації акцій одним з засновників Товариства, інші засновники мають першочергове право на придбання акцій Товариства.

Основною метою товариства є підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку на вкладений капітал та використання його у інтересах акціонерів, розвитку Товариства, задоволення на підставі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів акціонерів.

Статутний фонд Товариства становить 300 000 грн. Статутний фонд Товариства розподіляється на 3 000 простих іменних акції номінальною вартістю 100 ( сто ) гривень кожна.

Товариство має право змінювати (збільшувати чи зменшувати) розмір свого статутного фонду. Збільшення Статутного фонду може бути здійснене тільки після внесення повністю всіма акціонерами своїх внесків (оплати акцій). Зменшення Статутного фонду здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Рішення Товариства про зміну Статутного фонду набирає чинності з моменту державної реєстрації відповідних змін до установчих документів Товариства.

2. Аналіз ринку.

Одним з основних видів діяльності підприємства є виробництво нестандартного обладнання (спеціальні верстати, транспортери та нестандартне обладнання для різних галузей господарства).

Даний ринок є специфічним, тому що включає в себе певну групу споживачів. Тобто підприємство керується вимогами споживчого ринку. Враховуючи, що на даний вид діяльності в цьому регіоні немає конкурентів підприємство виступає, як природний монополіст, воно веде політику доступних цін для споживача.

Основними споживачами виступають фізичні і юридичні особи, які використовують нестандартне обладнання.

Отож, у підприємства за 7 років діяльності є вже напрацьована структура ринку (працює на декількох сегментах - поєднуючи їх), що є важливим для проведення маркетингової чи рекламної діяльності.

Підприємство намагається розширити кількість свої замовників, пропонуючи свої послуги на сусідніх регіонах де ще не практикується така продукція. Є вже певні розроблені стратегії по введенню даної продукції. Це дасть змогу розширити обсяг випуску, що в свою чергу потягне збільшення робочих місць, удосконалення устаткування, збільшення прибутку.

ОПИС ПРОДУКТУ (ПОСЛУГ)

Виробництво нестандартного обладнання.

На даному секторі ринку (в даному регіоні) немає конкурентів, тому підприємство виступає природним монополістом. Даний вид послуг користується попитом, тому як на даному регіоні зареєстровано більше як кранів різних модифікацій. Є вже напрацьована структура споживачів на даний вид послуг, існує гнучка система знижок.

Дане виробництво проводиться під замовлення. Ми можемо визначити кількість продукту, яку фірма може реалізувати, виходячи із конкретних ринкових умов.

Табл Прогноз збуту

Інд.

Найменування

Од. вим.

2004

2005

1

Ксп.

Кількість потенційних споживачі

Од

4

6

2

Пср

Кількість продукту на 1 споживача в рік

Грн.

16 000

12 000

3

Спр

Сумарний потенціал ринку

Грн.

71 000

74 000

4

Кк

Кількість конкурентів

Од

не має

не має

5

Чрс

Середня частка ринку конкурента

Грн.

-

-

6

Кчр

Зайнятий відсоток середньої частки

%

97 %

98 %

7

Орз

Обсяг очікуваного річного збуту*

тис. грн.

62

70,5

* Розрахунок обсягу очікуваного річного збуту

Виходячи з даних розрахунків підприємству потрібна більш досконала маркетингова політика і проведення рекламних компаній.

До одного з основних показників також треба віднести витрати на продукт чи послугу. Для порівняння розвитку виробничих потужностей пропонуємо елементи витрат на виробництво товару.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали