Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Реферати / Менеджмент / Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Таким чином, змістовним результатом стратегічного планування є зміни в організації, а саме: створення нових ринків, диверсифікація виробництва, проектування і створення нових потужностей, ліквідація нерентабельних виробництв, злиття і придбання фірм, розробка нових продуктів, реорганізація і перерозподіл повноважень та відповідальності та інше.

 

Розділ ІІ

аналіз діяльності ясла-садка № 4 «Марите»

компенсуючого (санаторного) типу міста Славутича

2.1 Сфера та організація діяльності

Дошкільний навчальний заклад – ясла-садок № 4 “Марите” компенсуючого (санаторного) типу (далі санаторний ДНЗ № 4) — це заклад освіти, що є початковою ланкою неперервної освіти в Україні, який забезпечує дошкільну освіту та виховання дітей віком від 2 до (6) 7 років.

Створено на підставі рішення засідання виконкому Славутицької ради народних депутатів від 01.10.1991 року, № 10. Засновником санаторного ДНЗ № 4 є виконавчий комітет Славутицької міської ради в особі відділу освіти. Виконавчий комітет (його відділ освіти), здійснює фінансування ДНЗ, його матеріально-технічне забезпечення, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування.

Санаторний ДНЗ №4 знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Славутича. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується:

· Конституцією України;

· Законом України “Про освіту”;

· Законом України “Про дошкільну освіту”;

· Основами законодавства України про охорону здоров’я;

· Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305;

· нормативними і програмно-методичними матеріалами МО України і МОЗ України;

· власним статутом.

Санаторний ДНЗ № 4 є юридичною особою, має печатку і штамп власного зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

Головною метою санаторного ДНЗ № 4 є:

· забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;

· відновлення здоров`я;

· задоволення потреб громадян у нагляді;

· догляді та оздоровленні дітей;

· створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність дошкільного закладу направленана реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

· збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров`я дітей;

· проведення лікувально-профілактичних заходів спрямованих на зміцнення здоров’я, зниження захворюваності дітей та забезпечення дітей найбільш досконалими видами медичної допомоги, засобами лікування і відновлення здоров’я;

· формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

· гармонійний розвиток дитини в усіх сферах (соціально-емоційній, когнітивній, мови та мовлення, фізичній, творчих здібностей), сприяння освітньому підходу орієнтованому на особистість дитини, що дає змогу враховувати індивідуальні особливості та потреби дітей;

· формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі;

· співпраця з батьками та особами, що їх замінюють, залучення їх до освітньо-виховного процесу, психологічна підтримка сімей;

· виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

· виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

· здійснення соціально-педагогічного патронату сім`ї.

В межах компетенції, передбаченої чинним законодавством санаторний ДНЗ № 4 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність відповідно Положенню та статуту.

Санаторний ДНЗ № 4 несе відповідальністьперед особою, суспільством і державою за:

· реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

· забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

· дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

Взаємовідносини між ДНЗ № 4 з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

Комплектування санаторного ДНЗ № 4

Санаторний ДНЗ № 4 розрахований на 176 місць. Комплектування санаторного ДНЗ № 4 здійснює медико-відбірна комісія, яка організована при дитячій поліклініці СМСЧ-5. Після обстеження дитини, комісія видає направлення для зарахування в санаторний ДНЗ № 4. Медичними показниками для направлення дитини до санаторного ДНЗ № 4 є:

· ранні прояви туберкульозної інфекції, малі і затухаючі форми туберкульозу;

· хронічні, неспецифічні захворювання органів дихання.

Динаміка зміни контингенту дітей у санаторному ДНЗ № 4 відображена на рисунок 2.1.

Рисунок 2. 1

Диаграма динаміки контингенту дітей у ДНЗ № 4

Граний термін перебування дітей в санаторному ДНЗ № 4 встановлюється медико-відбірною комісією дитячої поліклініки СМЧС-5, але не менше одного року.

Організація навчально-виховного процесу

Навчальний рік у санаторному ДНЗ № 4 починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі. Санаторний ДНЗ № 4 здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи санаторного ДНЗ № 4 схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується завідуючим відділом освіти.

План закладу на оздоровчий період погоджується з головним державним санітарним лікарем СЕС.

Навчально-виховний процес у санаторному ДНЗ № 4 здійснюється у межахБазового компонента дошкільної освіти в Україні за Державною базовою програмою та навчально-методичними посібниками, затвердженими МОН. Санаторний ДНЗ № 4 організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:

· фізкультурно-оздоровчий;

· гуманітарний;

· художньо-естетичний;

· музичний.

В санаторному ДНЗ № 4 можуть надаватися додаткові освітніпослуги за згодою батьків або осіб, що їх замінюють за рахунок коштів батьків, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між ними та дошкільним закладам у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОС.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

Санаторний ДНЗ № 4 може надавати населенню платні освітні послуги:

· концерти;

· театральні вистави;

· навчання іноземної мови;

· хореографічні заняття.

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках державної базової програми.

Медичне обслуговування дітей

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2021 україномовні реферати та навчальні матеріали