Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Реферати / Менеджмент / Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Річне планування ДНЗ № 4 керується нормативними документами з дошкільної освіти; відповідає сучасним вимогам наукових досягнень, передовому педагогічному досвіду; визначає перспективу розвитку дошкільного закладу; актуальні пріоритетні завдання, шляхи та засоби реалізації цих завдань через кожний розділ плану, враховуючи особливості та можливості дошкільного закладу.

У змісті річного плану санаторного ДНЗ № 4 “Марите” передбачаються заходи з підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників, різні форми методичної роботи з педагогічними кадрами, вивчення стану освітнього процесу, заходи спільної роботи дошкільного закладу із школою та батьками, робота методичного кабінету та адміністративно-господарська діяльність, медико-профілактичні заходи, проведення свят, розваг, театральних дійств, гурткової роботи. В плані чітко вказуються назви запланованих заходів, форми їх реалізації, строки і відповідальні за виконання.

Річний план роботи садочка має наступну структуру.

І. Вступна частина

У вступній частині робиться аналіз за минулий рік за такими напрямами:

· рівень і ефективність навчально-виховної роботи;

· рівень підготовки дітей до подальшого навчання в школі;

· робота з охорони життя і зміцнення здоров’я дітей;

· робота педколективу щодо виконання вимог програми і завдань річного плану;

· підвищення фахової майстерності через різні форми її організації;

· результати атестації й аналіз якісного і кількісного складу педпрацівників;

· ефективність і доцільність методичної роботи;

· результати тематичних і фронтальних перевірок;

· стан матеріально-технічної бази;

· робота методичного кабінету;

· окреслення завдань на новий навчальний рік.

ІІ. Підвищення фахової майстерності педпрацівників

1. Курси підвищення кваліфікації.

2. Докурсові та післякурсові завдання.

3. Самоосвіта, робота з нормативними документами.

4. Методоб’єднання, участь у роботі міста, району.

5. Атестація педпрацівників.

6. Робота з молодими вихователями, спеціалістами.

7. Наставництво.

8. Перспективний педагогічний досвід (вивчення, узагальнення, впровадження).

ІІІ. Методична робота

1. Педагогічні ради.

2. Семінари, семінари-практикуми.

3. Консультації (для вихователів, спеціалістів).

4. Колективні перегляди.

5. Творча робота.

6. Експериментальна ті інші форми роботи.

ІV. Керівництво і контроль навчально-виховного процесу

Комплексні (фронтальні) перевірки – 2 рази на рік; тематичні перевірки – з розділів програми навчання та виховання, вид діяльності дітей, кількість яких залежить від наявності вікових груп; оперативний, попереджувальний, епізодичний (проводяться одночасно в декількох групах), порівняльний. У плані зазначається вид контролю, назва, мета, дата, термін проведення і форми його узагальнення (довідка, наказ тощо).

V. Організаційно-педагогічна робота

1. Співпраця з сім’єю (батьківські збори, диспути, дискусії, усні журнали, зустрічі за круглим столом, конференції з досвіду сімейного виховання).

2. Наступність у роботі дошкільного закладу та школи.

3. Робота з громадськістю (радіо, телебачення, преса).

4. Робота методичного кабінету.

VІ. Адміністративно-господарська діяльність

До плану роботи додаються медико-профілактичні заходи, виробничі наради, графіки проведення свят, розваг, театралізованих дійств. Гурткова робота планується окремо або ж вводиться розділ “Гурткова робота” в планах роботи відповідних спеціалістів.

Методист ДНЗ № 4 на підставі загального річного плану складає власний календарний план роботи на квартал.

Календарні плани педпрацівників перевіряються і затверджуються керівником або методистом дошкільного закладу.

Але модернізація дошкільної освіти обумовила необхідність розроблення та впровадження стратегічного планування, яке виступає як функція стратегічного менеджменту і як процес проектування майбутнього закладу освіти як відкритої соціальної системи з урахуванням ринкових відносин та змін в зовнішньому середовищі.

Мета стратегічного планування санаторного дошкільного навчального закладу заключаеться в розробці єдності дій адміністративного, медичного і педагогічного колективу, з однієї сторони, наступності роботи ДНЗ зі школою, сім’єю, культурно-освітніми закладами з другої, своєчасне реагування на зміни навколишнього середовища.

Основні задачі стратегічного планування санаторного дитячого садка:

1) забезпечення виконання рішень державних органів з питань виховання та на вчання дітей дошкільного віку;

2) створення сучасних медичних умов для всебічної реабілітації здоров’я дітей ;

3) вичленовування головних, вузлових питань в діяльності педагогічного колективу;

4) визначення конкретних мероприємств, строків їх виконання, відповідальних виконавців;

5) виховання відповідальності кожного члену колективу.

Для успішної реалізації мети та задач планування необхідно керуватися принципами научності, оптимальності, систематичного підходу і колегіальності.

Кваліфікована розробка стратегії одна из важливих складових для забезпечення дієвості та результативності всієї роботи ДНЗ.

Дитячий дошкільний заклад сьогодні являє собою відкриту систему соціально-освітньої інфраструктури міста. Це дозволяє здійснити виховання в дусі широкої соціальної коммунікабельності, відповідального відношення дитини до себе, оточуючим людям і природі, здорової, розвинутої, вільної і позитивно налаштованої особистості.

Стисла характеристика роботи ДНЗ санаторного типу показує, що на перше місце ставиться реабілітація здоров’я дітей з використанням сучасних медичних засобів та впровадженням інноваційних педагогічних технологій.

У зв’язку з цим стала необхідна розробка ефективного стратегічного планування з урахуванням використання елементів Wellness для вдосконалення лікувально-оздоровчої роботи в межах дошкільного закладу.

Для того, щоб це планування і діяльність закладу було дійсно ефективним необхідно

· вдосконалення медичного обслуговування дітей дошкільного закладу з метою реабілітації здоров’я дитини;

· розробка та впровадження Wellness-програм і методик з метою ознайомлення дітей із здоровим способом життя;

· модернізація форм та методів освітньо-виховного процесу шляхом впровадження педагогічних інноваційних технологій;

· активізація маркетингової політики санаторного ДНЗ №4 “Марите”

· використання матеріального потенціалу батьків із метою модернізації медико-оздоровчої бази санаторного ДНЗ;

· удосконалення програми маркетинг-мікс із метою подальшого розвитку і процвітання “Марите” і його співробітників, тобто використання людського капіталу: знань, умінь, ноу-хау тощо;

· проведення проектної діяльності, яка веде до посилення конкурентних позицій дитячого саду;

· створення піару.

На мій погляд, розробка стратегічного планування повинна представляти собою комбінацію запланованих дій і швидких рішень по адаптації нашого дошкільного закладу до нової ситуації, до нових можливостей одержання конкурентних переваг.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2021 україномовні реферати та навчальні матеріали