Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Реферати / Менеджмент / Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Першим етапом роботи в даному напрямку буде формування місії. Наступним кроком є постановка цілей як медичних, освітньо-виховних, адміністратівних, аналізування зовнішнього середовища Також можливо використання SWOT-аналізу. Під час стратегічного планування необхідно враховувати маркетингові завдання, що стоять перед ДНЗ, які дозволили б виявити попит батьків на ті або інші послуги, запропоновані нашим садом і дізнатися, які послуги вони хотіли б ще одержувати на базі санаторного садка. На даний момент необхідно враховувати, що всі сади міста Славутича є конкурентами один для одного і практично кожний дитячий сад пропонує комплекс заходів щодо оздоровлення дітей. Тому необхідно використовувати в діяльності сада бенчмаркінг, мету якого розкрили Зайцев Л.Г. и Соколова М.И. вивчення інших на навчання у них, тобто відбирати в процесі досліджень прийоми роботы із практики партнерів, конкурентів з метою використання їх в діяльності свого закладу для підвищення ефективності.

Аналіз планування дошкільних закладів освіти міста (ДНЗ № 6 та ЦРД) встановив, що в садочках ведеться перспективне планування і охоплює роботу на протязі одного навчального року. Стратегічне планування відсутне. Тому можна констатувати той факт, що спроба розробки стратегічного планування на базі санаторного ДНЗ № 4 “Марите” є формуючим експериментом.

Висновок

Процеси, що відбуваються в освітянській галузі останнім часом, вимагають піднесення ефективності роботи за рахунок багатьох факторів. Але найважливішим з них є реалізація системного підходу до управління ДНЗ як складовою динамічною соціально-педагогічною системою в умовах впровадження освітнього менеджменту. Необхідність його використання в умовах санаторного ДНЗ № 4 обумовлена зніженням якості освіти, яка визначається як сукупність властивостей та характеристик освітнього процесу, що надають йому здатність формувати певний освітній рівень, спроможний задовольнити існуючі й майбутні потреби споживачів освітніх та інших послуг.

санаторний дошкільний навчальний заклад №4 «Марите» є одним з центрів реабілітації здоров`я дітей в місті Славутич. під час навчально-виховного процесу дошкільнята отримують комплекс оздоровчо-лікувальних заходів. Характеристика організації діяльності закладу показує, що на перше місто виходять реабілітаційна робота. Однак, за останні роки чітко прослідковується тенденція гальмування, що обусловлено саме відсутністю стратегічного мислення яке являє собою процес усвідомлення діяльності організації, мети її розвитку і шляхів її досягнення, усвідомлення необхідності спостереження і урахування впливів внутрішнього та зовнішнього середовища, формування стратегій і рішень, налагодження діяльності з метою їх здійснення.

також негативно на діяльність “Марите” впливає відсутність узгодженості педагогічного педагогічного та реабілітаційного процесів, що знижає якість надання освітніх послуг. Реабілітаційні послуги також мають ряд недоліків, що знижує ефективність роботи ДНЗ №4. Це на мій погляд, можливо виправити за рахунок впровадження педагогічного менеджменту.

Педагогічний менеджмент як спеціфічна творча діяльність базується на принципах наукового управління. Виховання та навчання як об’екти менеджменту завжди мають цілеспрямований характер, і, відповідно, управління ним. Педагогічний менеджмент – це процес, який потребує постійного оновлення, вдосконалення при творчому взаїмовідношенні вченого і практика з метою забезпечення оптимального функціонування ДНЗ, створення сприятливих умов для розвитку і становлення підростаючого покоління. Тому створення моделі ефективного стратегічного планування діяльності дошкільного навчального закладу освіти є дуже актуальним і потребує експерементальної роботи в цьому напрямку. Мета стратегічного планування санаторного дошкільного навчального закладу заключаеться в розробці едності дій адміністративного, медичного і педагогічного колективу, з однієї сторони, наступності роботи ДНЗ зі школою, сім’єю, культурно-освітніми закладами з другої, своєчасне реагування на зміни навколишнього середовища. Виконання цієй мети допоможе розкрити скритий потенціал адміністративної, медичної та педагогічної служб для всебічного розвитку дитини та реабілітації здоров’я дошкільнят.

Розділ ІІІ

обгрунтування моделі стратегічного планування діяльності санаторного ДНЗ № 4 “Марите»

3.1 Визначення місії та цілей санаторного дошкільного навчального закладу №4 «Марите»

Для формулювання місії необхідно дати відповіді на такі питання:

· у чому полягає основна мета санаторного дошкільного навчального закладу №4 “Марите”, порівняно з організаціями, які працюють в інших сферах (бізнесі, виробництві тощо)?

· якими особливостями відзначається об’єкт управління в садочку порівняно з організаціями, що працюють в інших соціальних сферах?

· у чому полягають особливості результатів діяльності ДНЗ №4, порівняно з організаціями, що працюють в інших соціальних сферах?

Проаналізуємо ці питання.

Місія будь-якої освітньої організації, незалежно від рівня управління, на якому вона функціонує, полягає у забезпеченні навчання, виховання й розвитку особистості. Тобто кінцевим “продуктом” функціонування освітньої організації, на який мають працювати всі рівні управління, від найвищого (Міністерства освіти і науки) до найнижчого, але, разом з тим, основного (навчального закладу), є “живий” об’єкт, особистість – соціальна істота, яка включена в суспільні стосунки і є діячем (суб’єктом цих стосунків).

Ця мета істотно відрізняється від місії, наприклад, виробничих та комерційних організацій, що полягає у створенні матеріальних продуктів, забезпеченні споживачів товарами й надання їм послуг (і на основі цього – отриманні певного прибутку), за умови якої кінцевим результатом функціонування таких організацій є “неживий”, хоча й досить складний за своїми параметрами продукт.

Таким чином, освітні організації мають, на відміну від іншіх, унікальну, неповторну місію, що відзначається величезною складністю.

Результати аналізу управлінського досвіду свідчать, що сьогодні в багатьох освітніх організаціях спостерігається певне “викривлення” основної місії і цілей діяльності, яке проявляеться в тому, що в ієрархії цілей провідне місце посідає не забезпечення навчання, виховання та розвитку особистості, а отримання прибутків від освітньої діяльності. Особливо “рельєфно” ця тенденція виявляється в діяльності навчальних закладів приватної форми власності (“приватних навчальних закладів”), хоча аналогічні процеси присутні також і в діяльності деяких державних навчальних закладів.

Визначаючи соціально-психологічні характеристики об’єкта управління в ДНЗ, необхідно зазначити, що насамперед таким об’єктом є дошкільники.

До основних особливостей дітей дошкільного віку як об’єкта управління з огляду на вікові характеристики останніх можна зарахувати такі риси:

· несформованість психики дітей (відсутність усталених психо-фізіологічних механізмів розвитку, підвищена емоційність, чутливість тощо);

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2021 україномовні реферати та навчальні матеріали