Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Реферати / Менеджмент / Стратегичне планування діяльності санаторного днз

· відсутність стійких етично-духовних основ розвитку особистості у зв’язку із тим, що вони перебувають на стадії формування;

· підвищена довіра дітей до дорослих, сприйняття ними поведінки та діяльності дорослих як ідеальної моделі власної поведінки, наслідування дорослих тощо.

У місії санаторного дошкільного навчального закладу № 4 “Марите” відображені основні приорітети діяльності садка його конкурентні переваги; клієнти саду; послуги, надані ДНЗ – “Найкращі реабілітаційні послуги під час виховання та навчання Вашего малюка”.

Відомі фахівці стратегічного управління А. А. Томпсон та А. Дж. Стрікленд підкреслили, що визначення цілей необхідно для встановлення певного результату, який менеджери вважають найбільш важливим для досягнення успіху організації. На їх думку, найбільш важливими для досягнення успіху є цілі стратегічні та фінансові. Фінансові цілі - цілі, яких організація має досягти у фінансовій сфері. Стратегічні цілі необхідно фокусувати на конкуренції та створенні сильних конкурентних позицій у будь-якій сфері діяльності.

У процесі визначення цілей постає проблема вибору серед них пріоритетних. Хоча і фінансові, і стратегічні належать найвищий пріоритет (досягнення ключових результатів), труднощі виникають тоді, коли необхідно зробити вибір між діями, спрямованими на підвищення короткострокових фінансових показників та зусиллями щодо зміцнення положення фірми у довгостроковій перспективі (таблиця 3.1).

Таблиця 3.1

Цілі санаторного ДНЗ №4 в перспективі на 5 років

ФІНАНСОВІ ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

1. Забезпечити більш швидке зростання доходів ДНЗ №4 за рахунок отримання грошей від батьків за платні послуги:

2003-2004 н. р. на 10 %;

2004-2005 н. р. на 20 %;

2005-2006 н. р. на 30 %;

2006-2007 н. р. на 40 %;

2007-2008 н. р. на 50 %

в умовах збільшення асортименту платних послуг.

1. Збільшити асортимент платних послуг:

2003-2004 н. р. на 10 %;

2004-2005 н. р. на 20 %;

2005-2006 н. р. на 30 %;

2006-2007 н. р. на 40 %;

2007-2008 н. р. на 50 %.

2. Забезпечити більш швидке зростання грошових надходжень за рахунок взаємодії з Піклувальною радою садка та іншими організаціями:

2003-2004 н. р. на 5 %;

2004-2005 н. р. на 10 %;

2005-2006 н. р. на 15 %;

2006-2007 н. р. на 20 %;

2007-2008 н. р. на 25 %.

Розробити профіль матеріальної допомоги в якому необхідно розкрити наступні пункти:

· який обсяг коштів необхідне ДНЗ в цьому навчальному році;

· який обсяг коштів необхідне ДНЗ в перспективі на 5 років;

· що необхідно придбати адміністрації садка на ці кошти;

· можливий результат, отриманий при використанні коштів Піклувальної ради садка та інших організацій;

· на що можє розраховувати Піклувальна рада та інші організації за умови донорства ДНЗ;

· права Піклувальної ради та іншіх організацій;

· обов’язки Піклувальної ради та іншіх організацій.

3. Підвищити ціни платних послуг на

5 % за кожну послугу щорічно.

3. Підвищити репутацію ДНЗ серед споживачів за умови впровадження нового медичного обладнання, освітніх інноваційних технологій (Wellness), модернізацію комп’ютерного класу садочка.

ФІНАНСОВІ ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

4. Визначити стійкє фінансовє положення ДНЗ №4 за рахунок створення моделі фінансового забезпечення на 5 років.

4. Забезпечити повне задоволення потреб споживачів в умовах проведення програми маркетинг-мікс.

5. а) створити модель диверсифікованої бази для отримання прибутку з урахуванням можливості використання потенціалів:

· матеріального;

· інтелектуального;

· медичного;

· організаційного тощо протягом 3 років (2004-2007 н. р.),

б) провести апробацію моделі диверсифікованої бази протягом (2007-2008 н. р.),

в) проаналізувати та систематизувати отримані результати (літній період 2007-2008 н. р.),

г) впровадити модель диверсифікованої бази з метою збільшення притоку грошових засобів.

5. Розробити диверсифікаційний портфель санаторного дошкільного навчального закладу № 4 “Марите” з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх та реабілітаційних послуг для дітей дошкільного віку.

Цілі дошкільного закладу були побудовані на принципах взаємного доповнення.

Тому після визначення місії , під час розробки моделі стратегічного планування діяльності санаторного ДНЗ №4, були сформульовані цілі, досягнення яких повинне наблизити дошкільний заклад до досягнення основної мети (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1

Побудова “дерева цілей”

методом забезпечення необхідних умов санаторного ДНЗ №4 “Марите”

Для досягнення генеральної мети потрібно довести її зміст до кожного рівня та виконавця в закладі, визначити внесок кожного з працівників у стратегічний успіх ДНЗ взагалі. Це можливо забезпечити за допомогою декомпозиції цілей та задач, тобто побудова “дерева цілей”, де й були встановлені конкретні вимірювальні задачі, що лежать в основі конкретних видів робіт.

Ієрархія цілей, що застосувалася при побудові “дерева цілей”, дала змогу відповісти на питання про відповідальність за досягнення різних цілей завдяки встановленню взаємозв’язків між ієрархічними рівнями організації та цілями.

Слід зазначити, що в зв’язку з високим рівнем економічної та політичної нестабільності в нашої країні як мета, так і цілі садочка, розроблювалися лише в середньостроковій перспективі , щоб на початок 2007-2008 начального року провести аналіз ефективності впровадженої моделі стратегічного управління та внести необхідні зміни як в структуру цілей, так і в стратегію розвитку загалом. При цьому беручи до уваги низький стратегічний рівень дошкільного закладу, метою сформульованих цілей на 2004-2008 навчальні роки, було опанування “стратегічного мислення” та впровадження стратегічного планування, тобто перехід на третю фазу організації діяльності садка – управління “за цілями”, з орієнтацією на зовнішнє середовище. Повне впровадження системи стратегічного управління (четверта завершальна фаза) є метою в довгостроковій перспективі.

Таким чином, дошкільний навчальний заклад має забезпечувати:

- збалансований розвиток дитини, узгодженість в її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури;

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2021 україномовні реферати та навчальні матеріали