Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Реферати / Менеджмент / Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Таким чином, кожен із факторів отримав дві координати. Які було викладено по осях матриці сприятливих можливостей та загроз (рисунок 3.2).

ЗДІЙСНЕННЯ

10

◙ 8 ☺ 6 ◙ 6

◙ 10 ☺ 7

☺ 5

☺ 4 ◙ 9

☺ 1

ЙМОВІРНІСТЬ  

☺ 2 ◙ 12

◙ 11

10

◙ 7

☺ 3

5 0

ВАЖЛИВІСТЬ

ВПЛИВУ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

☺ - СПРИЯТЛИВІ МОЖЛИВОСТІ

◙ - ЗАГРОЗИ

Рисунок 3.2

Матриця сприятливих можливостей та загроз

Розташувавши вищеперераховані фактори залежно від їх координат на матриці, ми одержали деяку сукупність точок на площині. Вибравши ті події, що потрапили у верхній лівий квадрат матриці, ми отримали перелік тих факторів, які повинні бути розглянуті як можливі цілі стратегії дитячого закладу (сприятливі можливості) та найбільші зовнішні ризики (загрози). До сприятливих можливостей відносяться зростання готовності споживачів до отримання платних послуг та зростання попиту на них, а до загроз, на які в першу чергу потрібно звернути увагу при формуванні стратегії “Марите” - зростання темпів інфляції, тиску конкурентів, соціально-політичної нестабільності та зміни в потребах споживачів.

Після завершення попередніх етапів аналізу було складено матрицю SWOT-аналізу (таблиця 3.4), в якій розглянуто можливі напрями реалізації стратегії з метою розвитку сильних сторін, реалізації шансів, пом’якшення загроз та подолання слабкостей підприємства.

Таблиця 3.4

Матриця SWOT-аналізу

 

Зовнішнє середовище  

Можливості

Загрози  

1. Зростання готовності споживачів до отримання платних послуг.

2. Збільшення попиту на послуги.

3. Збільшення кількості спеціалістів у сфері стратегічного управління.

4. Можливість підвищення рівня інформаційної обізнаності щодо технологій та програмового забезпечення в даній сфері.

1. Зростання темпів інфляції.

2. Зростання соціально-політичної нестабільності.

3. Зростання тиску конкурентів.

4. Зміни в потребах споживачів.

Сильні сторони

Поле Сім

Поле СіЗ

1. Високий рівень професій-ності працівників та якості послуг.

Зростання готовності споживачів до отримання платних послуг.

Високий рівень технології та якості послуг; технологічні та інноваційні навички персоналу.

Зростання темпів інфляції та соц.-політ. нестабільнос-ті.

Імідж надійного дитячого реабілітаційного центру; лояльність споживачів до закладу.

2. Високі технологічні та інновацій-ні навички персоналу.  

Збільшення попиту на послуги.

Високий рівень технологіч-ності та якості послуг; лояльність споживачів до закладу

Зростання тиску конкурентів.

Високий рівень технології та якості послуг; технолог. та інноваційні навичок персоналу; лояльність споживачів до закладу.

3. Імідж надійного дитячого реабілітацій-ного центру.

Збільшення кількості спеціалістів у сфері стратег. управління.

Імідж надійного дитячого реабілітацій-ного центру; лояльність споживачів до закладу.

Зміни в потребах споживачів.

Високий рівень технологіч-ності та якості послуг; високі технологічні та інноваційні навички персоналу.

4. Лояль-ність споживачів до закладу.

Можливість підви-щення рівня інформ. обізнаності.

Високий рівень технології та якості послуг; високі технолог. та інноваційні навички персоналу.

Слабкі сторони

Поле СлМ

Поле СлЗ

1. Відсутність диференціації послуг відповідно до потреб спожива-чів.

Відсутність диферен-ціації послуг.

Можливість підвищення рівня інформ. обізнаності.

“Кризове поле”- з метою як подолання загроз, так і усунення слабких сторін закладу потрібно розробити та реалізувати комплекс стратегій, за напрямки яких взявши структуру заходів, розроблену в полях Сім, СіЗ та СлМ.

2. Низький статегічний

рівень.

Низький статегічний рівень

Збільшення кількості спеціалістів в сфері стратегічного управління.

3. Погано вивчений ринок.

Погано вивчений ринок.

Збільш.кіл.

спец-в у сфері стр. упр-ня; підвищ. рівня інфор. обізнаності

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2021 україномовні реферати та навчальні матеріали