Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Реферати / Менеджмент / Стратегичне планування діяльності санаторного днз

№ з/п

зміст

термін виконання

очікувані результати

10.

Формування наукового прогнозу щодо перспектив розвитку модульно-розвивального процесу в контексті “Санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я”.

   

11.

Моніторинг психолого-педагогічної взаємодії ДНЗ та батьківської громадськості.

   

12.

Психолого-педагогічна діагностика і проектування рівнів фізичного, психічного, інтелектуального розвитку дітей.

   

13.

Практичне опрацювання основних принципів викладання валеологічних знань для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

   
 

ІІІ. Формуючий етап

   

1.

Формування науково-освітнього, реабілітаційно-лікувального простору дошкільнят засобами навчальних занять і системою виховання та оздоровчою роботою.

   

2.

Формування особистісної самореалізації, стимулювання творчої активності, повноцінний розвиток індивідуальних рис характеру, зорієнтованих на зміцнення здоров`я.

   

3.

Формування методологічної і психологічної культури вихователя.

   

4.

Дослідження рівня валеологічної освіти вихователів, їх творчого потенціалу, здатності в сучасних соціально-економічних умовах вирішувати завдання експерименту.

   

5.

Місія санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я №4 “Марите” – “Найкращі реабілітаційні послуги під час виховання та навчання Вашого малюка”

   

6.

Експериментальний та практичний вибір і впровадження методів, прийомів викладання валеології, її інтеграція в навчально-виховний процес.

   

7.

Відпрацювання комплексної програми засобів оздоровлення.

   

8.

Апробація моделі санаторного дошкільного навчально-виховного закладу реабілітації здоров`я №4 “Марите”.

   

 

IV. Узагальнюючий етап

   

1.

Кількісний і якісний аналіз результатів експерименту.

2008-2010 рр

Розроблена та апробована модель забезпечує підготовку випускника ДНЗ, який має базові навички здорового способу життя; підтримує та здійснює власне здоров`я засобами оздоровчо-фізкультурної діяльності; дбає про повноцінний фізичний розвиток, зміцнення здоров`я, гармонію тіла й духу, людини й природи; має сформоване почуття відповідальності за природу як осонову життя на Землі;

має власну національну гідність, гордість за свою країну, любить рідну землю, свій народ; має гарну мову, володіє навичками складання складних речень, обізнаний з англійською мовою, вміє використовувати вільний час з метою гармонійного саморозвитку; оволодів знаннями і навичками в галузі мистецтва, усної народної творчості, гри, валеології та фізичної культури; має сформовані навички користування комп`ютером.  

2.

Зіставлення результатів експерименту з версіями традиційного виховання та навчання, позитивний і негативний прогнози експерименту.

 

3.

Створення науково-практичної моделі санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я ДНЗ №4 “Марите”.

 

4.

Системна оцінка результатів рівнів інтелектуального, фізичного, психічного розвитку дошкільнят, перспектив духовного самовдосконалення, самореалізації, самоствердження особистості.

 

5.

Зіставлення науково-теоретичної розробки критеріїв, показників запровадження моделі санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я ДНЗ №4 “Марите” з результатами експерименту. Системне оцінювання (якісне та кількісне), очікування результатів експерименту.

 

6.

Оформлення й описання проходження та результатів експерименту.

 

Додаток Б

Модель диференційного підходу до оцінювання якості педагога

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2020 україномовні реферати та навчальні матеріали