Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Загальна характеристика позабіржового фондового ринку

Реферати / Менеджмент / Загальна характеристика позабіржового фондового ринку

1.Загальна характеристика позабіржового фондового ринку

 

1.1. Роль позабіржового ринку

 

Торгівля цінними паперами на фондових біржах є досить ефективною, що зумовлюється підвищеною надійністю вкладення капіталу завдяки жорсткому контролю за угодами і глибокою перевіркою фінансового стану емітента.

Поряд із біржовим ринком існує позабіржовий. Суть позабіржового фондового ринку виражено його назвою – це та частина фондового ринку, що перебуває поза сферою діяльності фондових бірж. Незважаючи на те, що біржовий і позабіржовий ринки конкурують між собою, їх слід розглядати не як такі, що взаємовиключають, а як такі, що взаємодоповнюють один одного. Питома вага позабіржового фондового ринку різна в різних країнах: в Японії вона становить лише 1 %, у США – 25%, Чехії – 60%, Словакії – 80%, Росії – 90%, в Україні – 98% (!!!).

Роль позабіржового ринку полягає в тому, що він:

-збільшує обсяг інвестицій, оскільки завдяки своїй розгалуженості, масовості та оперативності наближає фондовий ринок до дрібного інвестора;

- оперативно знаходить для інвесторів найвигідніші об`єкти вкладання капіталу;

- сприяє розвитку фондового ринку на рівні регіонів (областей, районів, міст), виявляючись корисним економічним інструментом для місцевих органів влади;

-створює передумови для прискорення розвитку інфраструктури фондового ринку в країні, зокрема для створення електронних інформаційних каналів і мереж, що забезпечують відкритість процесу випуску й обігу цінних паперів та обгрунтованість рішень, що приймаються, щодо їх продажу й купівлі;

-є сприятливим середовищем розвитку послуг для учасників фондового ринку: інвестиційного консультування, управління портфелями цінних паперів, інших видів діяльності фондових бірж;

- змушує фондові біржі постійно вдосконалювати якість своєї роботи, щоб вистояти в конкурентній боротьбі з позабіржовим ринком.

Позабіржовий ринок є неоднорідним через різний ступінь його організованості. Тому його можна поділити на дві частини:

- організаційно оформлений (торговельні системи)

- неорганізований (“вуличний”, дилерський ринок).

Позабіржовий і біржовий ринки певною мірою протистоять один одному, але в той же час і взаємодоповнюють. Таке протиріччя виникає тому, що, виконуючи спільну функцію по торгівлі і обігу цінних паперів, вони керуються специфічними методами їх відбору і реалізації.

1.2. Порівняльна характеристика організованого позабіржового ринку і біржового ринку

 

Позабіржовий ринок

(первинний, організований)

Біржовий ринок

Охоплює, як правило, лише нові випуски цінних паперів і, головним чином, розміщення облігацій торгово-промислових корпорацій.[1]

Охоплює старі випуски цінних паперів і, головним чином, акції торгово-промислових корпорацій.

Переважно здійснюється фінансування відтворювального процесу.

За допомогою скупки акцій відбувається перерозподіл контролю над корпораціями і фірмами, йде формування і “перетасовка” між різними фінансовими групами + здійснюється частина фінансування, переважно через малого і середнього вкладника.

Діє колективний вкладник в особі великих кредитно-фінансових інститутів, передусім комерційних банків і страхових компаній.

Більш активний індивідуальний вкладник (хоч поступово йде процес витіснення його з операцій кредитно-фінансовими інститутами).

Не має власного визначеного місця торгівлі цінними паперами.

Операції по продажу цінних паперів здійснюються на біржі, тобто на визначених ринках або місцях.

[1]-Організований позабіржовий ринок пропускає через себе нові випуски облігацій, які потім, при послідуючій перекупці, потрапляють на біржу. Але – значна частина облігацій залишається на руках (в активах) кредитно-фінансових інститутів і на біржовий ринок не потрапляє.

В кількісному співвідношенні позабіржовий ринок більший, ніх біржовий, оскільки на перший поступає щорічно більша кількість випусків. В той же час у вартісному вираженні можливості біржового ринку більші, ніж позабіржового, так як на біржі накопичена значна кількість дорогих фондових цінностей. Окрім того, часті спекуляції, буми і інфляції підштовхують зростання вартості акцій (що переважають на біржовому ринку).

У всьому світі спостерігаються тенденції до зростання обсягів позабіржового обороту. Але не слід вважати, що сучасна роль фондової біржі в торгівлі цінними паперами зменшується. Біржа продовжує виконувати важливу роль по акумуляції і мобілізації грошового капіталу. Цей ринок забезпечений швидкою і кваліфікованою інформацією, має в розпорядженні цілу систему спеціалізованих посередницьких і консультативних фірм. Тобто біржа – це своєрідний сервіс по обслуговуванню ринку капіталів і кредитної системи. Тому – на біржах багато індивідуальних вкладників.

2. Організаційно оформлений позабіржовий ринок

2.1.Характеристика системи НАСДАК

З метою впорядкування позабіржового обороту в США було створено ряд неурядових структур, відомих як “саморегулювальні організації” (СРО). З них найбільшою і тепер є Національна асоціація дилерів цінних паперів (НАСД).

НАСД виконує багато функції, а саме:

-регулювання діяльності своїх членів у питаннях емісії облігацій, у тому числі муніципальних;

-створення взаємних фондів і товариств з обмеженою відповідальністю, а також контроль за їхньою діяльністю;

-проведення іспитів на право займатися професіональною діяльністю та реєстрація професіоналів;

-інспектування фірм, що спеціалізуються на торгівлі цінними паперами;

-розслідування випадків порушення законів і здійснення арбітражу;

-регулювання рекламної та видавничої діяльності.

Система НАСДАК має три рівня:

рівень I – для зареєстрованих офіційних представників і їхніх клієнтів;

термінали рівня ІІ об`єднують market makers з брокерами – дилерами, що перепродають цінні папери населенню і інституціональним торговцям;

рівень ІІІ призначений виключно для market makets, выдрізняючись від рівня ІІ наявністю додаткових ключів до клавіатури, з допомогою яких можна вводити, змінювати чи обновляти котирування в системі НАСДАК. Асоціація підтримує тісні зв`язки з Нью-Йоркською фондовою біржою, Американською фондовою біржою, Асоціацією Промислових Цінних Паперів та іншими групами фірм.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали