Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Виробнича стратегія та проектування структури змін

Реферати / Економіка підприємства / Виробнича стратегія та проектування структури змін

Виробнича стратегія та проектування структури змін.

План.

1. Проектування організації виробництва.

2. Основні резерви розвитку виробництва, їх суть і класифікація.

3. Дослідження етапу організації виробництва.

4. Вдосконалення організації виробництва.

1. Проектування організації виробництва.

Проектування організації в-ва – це процес розробки організаційної, технологічної і планово-економічної документації, необхідної для створення і здійснення на практиці виробничої системи.

Підприємство, як виробнича система з своїми підсистемами і службами в якісь мірі складніша ніж любі нові вироби, устаткування і машини. І якщо на підприємстві для створення нової продукції розробляється проект технічної підготовки в-ва, то дуже важливо і складно розробити проект організації в-ва. Ні одне підприємство не займається проектування організації в-ва. Тільки коли будувався Валжський автомобільний завод, то при допомозі італійської фірми ФУАТ вперше були використані і розроблені проекти організації в-ва. Пізніше такі проекти били використані на Камському автомобільному заводі.

Проект організації в-ва включає:

· Загальносистемні дані – виробнича структура підприємства, система управління, склад і чисельність кадрів, система оперативно-виробничого планування.

· Орагізаційні рішення, які відносяться до підсистем – технічна підготовка в-ва, організація виробничих процесів, виробнича структура підприємства, МТЗ, служби маркетингу і збуту.

· Організаційні рішення по елементах виробничого процесу – організація праці працівників, функціонування знарядь праці, рух предметів праці, інтеграція елементів в-ва в єдиний процес.

· Рішення по встановленню економічних відношень в процесі в-ва – формування колективів структурних підрозділів, умови госрозрахунку і їх застосування, системи оплати праці і стимулювання працівників.

· Організаційні проекти підрозділів підприємства – філіалів, участків, робочих місць.

· Безперервне, гнучке, динамічне вдосконалення організації в-ва.

Всі ці елементи на підприємствах взаємозв’язані і їх зв’язки необхідно передбачити в проектуванні організації в-ва.

Проект організації в-ва вирішує такі завдання:

1. визначає склад елементів виробничої системи в кількісному і якісному відношенні і їх розміщення у в-ві – тобто формування виробничої структури

2. розробка регламенту організаційних процесів, які відбуваються у виробничій системі і створення комплексу організаційно-планових документів, які містять основні положення цього регламенту

3. розробка нормативної бази організації в-ва для конкретних виробничих систем

4. визначення характеру інформаційних взаємозв’язків і потоків елементів виробничої системи, формування структури документообігу і створення інформаційного забезпечення організації в-ва

5. встановлення економічних відношень між участками виробничого процесу – підрозділами підприємства і окремими виконавцями.

В залежності від розмірів підприємства, масштабів і типу в-ва, номенклатури і асортименту продукції, строків освоєння виробничих потужностей проектування організації в-ва складається із таких елементів:

1) передпроектна підготовка

2) технічний проект

3) робочий проект

4) впровадження

Кожний із вказаних етапів складається із визначених стадій, які вказують конкретні напрямки діяльності і роботи:

1. Стадії проектної підготовки – це:

а) розробка загальної концепції організації в-ва

б) здійснення комплексного обстеження об’єкту проектування

в) розробка техніко-економічного обумовлення виробничої системи

г) формування і затвердження технічного завдання на проектування

2. Стадії технічного проекту – це:

а) розробка основних положень системи організації в-ва, принципів їх функціонування, методів зв’язків з іншими підрозділами

б) прийняття рішень по інформаційному забезпеченню і системі документообігу

На цих стадіях використовується імітаційні та математичні моделі для виробу ігриперонових проектних рішень, дають опис спеціального програмного забезпечення.

3. Стадій робочого проекту:

а) розробка комплексу робочої кокументації:

- структурні схеми

- організаційно-планові розрахунки

- формування нормативної і інформаційної бази

- організаційні процедури і документи

- посадові інсрукції і положення

- стандарти підприємства

- програмне забезпечення

4. Стадії впровадження:

а) навчання і психологічна підготовка персоналу

б) введення в дію нових інструкцій і положень

в) перебудова виробничої і управлінської структури

г) введення нових систем оплати і стимулювання праці працівників підприємства

Важливу роль в проектуванні організації в-ва має організація проектування.

Методи організаційного проектування:

- оригінальний (традиційний)

- типовий

- автоматизований

Оригінальний метод характеризується тим, що всі види проектних робіт орієнтуються на створення індивідуальних проектів, максимально враховуючи особливості даного підприємства.

Типовий метод – створювана система розбивається на складові компоненти і для кожного з них розробляються закінчені проектні рішення, які потім з деякими модифікаціями використовуються для проектування виробничої системи. При цьому методі використовується модульний спосіб. Модуль виступає в якості типизуючого елемента, для кожного з яких складається своє проектне рішення. Проект системи комплектується з тиках одиничних рішень. Результатом цього методу – індивідуальний проект організації в-ва з типовими елементами у вигляді організаційних модулей.

Автоматизований метод проектування базується на застосуванні ЕВМ на всіх видах робіт.

Комплексний організаційний проект виробничої системи – це комплекс проектної документації, який регламентує всю сукупність організації в-ва, проаці і управління, розроблений на базі досягнень науки і передового досвіду з врахуванням вимог, які пред’являються до виробничої системи і забезпечують її ефективне функціонування.

Розділи організаційного проекту:

· загальна характеристика організаційної системи

· організація основного в-ва

· організація МТЗ, збуту і складського господарства

· організація технічного обслуговування і ремонту обладнання

· організація інструментального господарства

· організація технічного контролю і управління якістю

· організація технічної підготовки в-ва

· організація капітального будівництва

· організація роботи з кадрами

· організація економічної роботи

· організація господарського оюслуговування і діловиробництва

· документооборот і нормативна база організаційного проекту

· інформаційне, технічне і математичне забезпечення організаційного проекту

· організація соціального розвитку колективу

· організація процесу освоєння нововведеного підприємства як виробничої системи

При переході на ринкові умови організаційні резерви змінюються в залежності від розвитку підприємства.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали