Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Договір щодо надання рекламних послуг

Реферати / Маркетинг / Договір щодо надання рекламних послуг

ДОГОВІР щодо надання рекламних послуг

м. " " _ 199 _ р.

РЕКЛАМІСТ: _,

в особі _, що діє на підставі ,

з одного боку, і

РЕКЛАМОДАВЕЦЬ: _,

в особі _,

що діє на підставі ,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

РЕКЛАМОДАВЕЦЬ доручає, а РЕКЛАМІСТ зобов’язується виконати наступну робо­ту з реклами .

Опис об’єкту реклами: _.

Опис реклами (спосіб) або послуги: .

Дата надання послуги (проведення рекламної акції): .

Обсяг: _.

Умови: _.

Примітка:

При занадто великому описі всіх цих параметрів складається окремий опис. У цьому випадку в тексті договору зазначається: "Опис міститься у додатку № _ до Даного Договору та є його невід’ємною частиною".

2. ОБОВ’ЯЗКИ РЕКЛАМІСТА

РЕКЛАМІСТ бере на себе виконання наступних робіт:

2.1. Подає на затвердження РЕКЛАМОДАВЦЮ в денний термін з дня підписання договору докладну програму робіт з реклами продукції або надання послуг, із зазначенням часових інтервалів, звітних матеріалів та орієнтовних сум, необхідних для виконання робіт.

Програма після її затвердження є невід’ємною частиною Даного Договору.

2.2. Власними силами та з власних матеріалів, на власній матеріальній базі виготовляє необхідні ескізи, тексти, оригінал-макети (слайди, фільми, відеокасети, магнітні записи).

2.3. Подає на затвердження РЕКЛАМОДАВЦЮ ескізи, оригінал-макети та інші матеріали, необхідні для проведення робіт. Запуск у виробництво або публікація не затверджених РЕКЛАМОДАВЦЕМ матеріалів не допускається.

2.4. Знайомить РЕКЛАМОДАВЦЯ за його вимогою з перебігом робіт щодо виготовлення реклами.

2.5. Розміщує рекламу: _ .

(вказати, яку і де)

3. ОБОВ’ЯЗКИ РЕКЛАМОДАВЦЯ

РЕКЛАМОДАВЕЦЬ бере на себе наступні зобов’язання:

3.1. Затверджує програму робіт з реклами.

3.2. Затверджує зразки рекламної продукції, яка підлягає тиражуванню.

3.3. Надає інформацію, необхідну для виготовлення реклами (технічні дані, опис продукції, послуг).

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ РОБОТИ РЕКЛАМІСТА

4.1. Роботу, виконану РЕКЛАМІСТОМ, РЕКЛАМОДАВЕЦЬ оплачує у сумі _ _ грн. шляхом перерахування на розрахунковий рахунок РЕКЛАМІСТА.

4.2. Розрахунки за виконану роботу здійснюються РЕКЛАМОДАВЦЕМ шляхом перераху­вання на розрахунковий рахунок РЕКЛАМІСТА 100% передоплати.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Даний Договір дійсний від _ до .

Узгоджуються наступні проміжні етапи:

5.1.1. Розробка ескізів .

5.1.2. Затвердження ескізів .

5.1.3. Розробка оригінал-макета .

5.1.4. Тиражування .

5.1.5. Затвердження термінів та переліку засобів масової інформації для розміщення реклами .

5.1.6. Розміщення реклами _, у відповідності до п.2.5.

5.2. Договір може бути розірваний за вимогою РЕКЛАМОДАВЦЯ достроково у випадках:

а) незадовільного змісту художньої, естетичної та ін. якості реклами. Право оцінки якості реклами належить РЕКЛАМОДАВЦЮ, який у випадку дострокового розірвання договору за названою підставою не буде використовувати відхилену ним рекламу;

б) порушення термінів розміщення реклами в засобах масової інформації, затверджених РЕКЛА­МОДАВЦЕМ, а також проміжних термінів, якщо таке порушення ставить під загрозу зриву кінцевий термін виконання договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за Даним Договором РЕКЛАМО­ДАВЕЦЬ і РЕКЛАМІСТ несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства.

6.2. У випадку дострокового розірвання договору на підставах, названих у п.5.2 Даного Договору, витрати, які здійснив РЕКЛАМІСТ, відшкодуванню не підлягають.

6.3. РЕКЛАМІСТ не несе відповідальності за фактичну якість товару, що рекламується (послуг).

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Завантажити реферат Завантажити реферат

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали