Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Електротехнічна служба управління інженерного озброєння

Реферати / Воєнна справа / Електротехнічна служба управління інженерного озброєння

Електротехнічна служба управління інженерного озброєння управління начальника інженерних військ ЗС України

Електротехнічна служба (далі Служба) призначена для спрямування і координації діяльності всіх посадових осіб ЗС України з питань електроенергетичного забезпечення військ (сил) та управління військовою енергетикою (електропостачанням) військ.

Складовою частиною Служби є інспекція з енергетичного нагляду за військовими електроустановками, яка забезпечує організацію експлуатації та нагляд за військовими електроустановками.

Підставою для функціонування Служби є Положення про електротехнічне забезпечення у ЗС України, що введене в дію наказом МО України від 5.01.93 р. № 2 та постанова КМ України від 10.02.2000 року № 266.

завдання , які покладені на службу:

1. організація оперативного управління військовими електроустановками та постачанням військових споживачів електричною енергією;

2. забезпечення ЗС України електротехнічними засобами загальновійськового призначення (ЕТЗ ЗВП);

3. організація обліку ЕТЗ ЗВП та тих, що входять до складу комплексів озброєння та військової техніки

4. організація застосування електризованих загороджень;

5. організація експлуатації ЕТЗ і систем внутрішнього та автономного електропостачання;

6. організація енергетичного нагляду за військовими електроустановками;

7. організація поточного (військового), капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ та контроль за їх виконанням;

8. керівництво операційно-виробничою діяльністю інженерних баз (арсеналу), складів і ремонтних підприємств з питань забезпечення військ ЕТЗ;

9. проведення заходів щодо розвитку, уніфікації і стандартизації ЕТЗ, створенню нових і модернізації існуючих зразків;

10. участь у реалізації засобів інженерного озброєння, які обліковуються за службою;

11. розробка керівних документів Служби;

12. керівництво роботою підрозділів Служби, управлінь інженерних військ оперативних командувань, інженерної служби командувань видів Збройних Сил України;

13. організація підготовки інженерно-технічного скдаду Служби та молодших електроспеціалістів;

14. підготовка і атестування за спеціальністю посадових осіб органів управління Служби на навчально-методичних зборах;

15. взаємодія з управліннями МО та іншими Міністерствами (відомствами) України:

а).комітетом НДДКР штабу озброєння по розробках, випробовуванню і прийняттю на озброєння нових зразків ЕТЗ;

б).Озброєнням - МО України по організації замовлення ЕТЗ та ЗІП в промисловості, комплексного ремонту ЕТЗ , забезпеченню запасними частинами, вузлами і агрегатами;

в).Тилом МО України - по транспортуванню ЕТЗ;

г) з управлінням військової освіти МО України - по організації підготовки інженерно-технічних кадрів з електротехнічних спеціальностей;

д).з органами Державного нагляду в електроенергетиці - по дотримуванню єдиних вимог Закону України "Про електроенергетику" та державних стандартів і норм в народногосподарській і військовій енергетиці.

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ через Службу

о р г а н і з о в у є :

· замовлення ЕТЗ у промисловості;

· облік ЕТЗ ЗВП та тих, що входять до складу комплексів озброєння та військової техніки

· забезпечення ЗС України ЕТЗ, запасними частинами до них і ЗІП;

· забезпечення проведення капітального (регламентованого) та поточного (військового) ремонту ЕТЗ;

· діяльність військової інспекції енергонагляду.

к е р у є та к о н т р о л ю є :

· операційну діяльність інженерних баз (арсеналу) з питань Служби;

· виробничу діяльність підприємств по ремонту ЕТЗ;

· роботу підрозділів Служби, управлінь інженерних військ оперативних командувань, інженерних служб видів ЗС;

· облік і розборку списаних ЕТЗ;

в з а є м о д і є :

· з Озброєнням і Тилом МО України по замовленню ЕТЗ і ЗІП в промисловості, організації комплексного ремонту, забезпечення запасними частинами і транспортуванню ЕТЗ;

· з відділами управління інженерного озброєння УНІВ по інженерно-технічному забезпеченню військ;

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ через ВІЙСЬКОВУ ІНСПЕКЦІЮ ЕНЕРГОНАГЛЯДУ

(Військенергонагляд)

о р г а н і з о в у є :

· експлуатацію ЕТЗ ЗВП і систем внутрішнього та автономного електропостачання комплексів озброєння, військової техніки та об’єктів військового призначення;

· оперативне управління військовими електроустановками та постачання військових споживачів електричною енергією;

· енергетичний нагляд з експлуатації та дотримання режимів електроспоживання військових електроустановок;

· поточний (військовий) та капітальний (регламентований) ремонт ЕТЗ;

· підготовку по спеціальності посадових осіб органів управління Служби на учбово-методичних зборах;

· заходи щодо розвитку, уніфікації і стандартизації, створення нових і модернізації існуючих зразків ЕТЗ.

к е р у є : роботою інспекторів енергонагляду у ЗС України;

к о н т р о л ю є :

· якість проведення капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ ремонтними органами ЗС України;

· підготовку електроспеціалістів;

· раціональне використання і економну витрату електроенергії та моторесурсів ЕТЗ у складі військових електроустановок;

· дотримання вимог електробезпеки, розслідування випадків електротравматизму в військах та їх облік.

в з а є м о д і є :

· з комітетом НДДКР Міністерства оборони у вирішенні науково-технічних проблем військової енергетики;

· з Держенергонаглядом Міненерго України по дотриманню державних стандартів у військовій енергетиці.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ СЛУЖБИ

Начальник Служби - головний енергетик

Підпорядковується:

начальнику управління інженерного озброєння управління інженерних військ ГШ ЗС України і є прямим начальником усього особового складу служби.

Відповідає

за повне і якісне виконання завдань покладених на Службу.

Він зобов’язаний:

1. Готувати пропозиції начальнику інженерних військ ЗС України (начальнику управління інженерного озброєння УНІВ) щодо управління електропостачанням військ ЗС України.

2. Організувати облік ЕТЗ ЗВП та тих, що входять до складу комплексів озброєння та військової техніки

3. Керувати розробкою Плану забезпечення ЗС України ЕТЗ ЗВП.

4. Керувати розробкою Плану капітального (регаментованого) ремонту ЕТЗ у ЗС України і контролювати його виконання.

5. Організовувати експлуатацію і нагляд за військовими електроустановками.

6. Здійснювати контроль за своєчасним і якісним оформленням заявок, донесень та іншої звітної документації щодо забезпечення військ електротехнічними засобами, запасними частинами до них, витратними матеріалами і ЗІП.

7. Керувати виробничо-операційною діяльністю інженерних баз (арсеналу) і ремонтних підприємств стосовно питань Служби.

8. Приймати безпосередню участь у розробках керівних документів Міністерства оборони по інженерно-технічному забезпеченню.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали