Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Примусові заходи медичного характеру

Реферати / Медицина / Примусові заходи медичного характеру

Примусове лікування та інші міри медичного характеру, по своїм завданням відрізняються від покарання, так як їх застосування переслідує двояку ціль. З однієї сторони це часто медичні міроприємства, які направлені на лікування психічного захворювання, а з іншої вони мають на меті захист суспільства від соціально небезпечних дій, які вчиняються особами, які не могли усвідомлювати і керуватись своїми діями.

Законодавством зарубіжних країн по відношенню до осіб, які скоїли суспільно небезпечні дії в стані неосудності, або захворівши душевною хворобою після споєння злочину, переслідує ціль забезпечити безпеку суспільства і передбачити споєння такими особами повторного небезпечного діяння, а також вилікування хворого від його страждання, з тим, щоб він став корисним членом суспільства. Ця ціль досягається шляхом застосування заходів, які називають як «примусове лікування» (Болгарія, Угорщина), «міри безпеки» (Румунія), «міри забезпечення судово-медичного характеру»(Німеччина), і «міри безпеки медичного характеру»(Польща).

Показ свідків.

Представник МВ УМВС пояснив в залі судового засідання.

Громадянин Юрченко знаходиться на обліку в наркологічному кабінеті, як хронічний алкоголік. Ніде не працює, веде паразитичний спосіб життя, постійно поступають скарги відносно цього. Добровільно лікуватися не бажає, а тому прошу суд направити його на примусове лікування.

Медичне заключення про направлення на примусове лікування в ЛРП видане комісії в складі: невролог Гаврилюк М.П., Рибак О.К., Гавриш Н.С., терапевт Бойко.

Громадянин Ю. Психічно здоровий. Має розади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, повна залежність.

Заключення: потребує примусового лікування в умовах ЛРП, строком 12 міс. Протипоказів не має.

До медичного заключення додається довідка виписка з амбулаторної карти №П – 85 на Юрченко Петра Васильовича 1960 року народження жителя міста Коломиї, вул Мазепи 2980/5 в якій зазначає суд:

Хворий знаходиться на “Д” обліку з 1996 року з приводку Дз. Розлади психіки та поведінки в наслідок вживання алкоголю, активна залежність.

В 1996 році хворий переніс алкогольний депірій лікувався в ОНД. Хворий алкогольні напої вживає постійно, скандалить в побуті.

Критика до свого стану відсутня, намірів на тверезий спосіб життя не має.

Хворий доглянутий неохайно. Відмічається гіперемія обличчя. Потребує примусового лікування.

8.12.2000року Лікар – нарколог Рибакова Т.І.

Список використаних джерел та літератури:

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Спеціальний випуск. К., 1994. - 799с.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами 2000р. В.П. Шибіко.

3. Науково-практичний коментар кримінально-процесуального кодексу України. Бойко В.Ф., В.Р. Гончаренко. – К., 1999.

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України (Спеціальний випуск),-К.-1994-798 с.

3. Основи законодавства України про охорону здоров'я, затверджене 19 листопада 1992 р.// Відомості Верховної Ради України., 1993. -№4. -ст.19.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 бкркзня 1982 р. №2 //Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1, К., «Юрінком» 1995. - с.265-269.

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1973р. № 8 «Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу// Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1, К., «Юрінком» 1995. -с.264-265.

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 жовтня 1985 р. №7 «Про практику застосування судами України законодавства спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння//Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1, К., «Юрінком» 1995.- с.125.

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1981 р. №11 «Про практику застосування судами України законодавства про примусове лікування і трудове виховання хронічних алкоголіків» //Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1, К., «Юрінком» 1995.-с.274-275.

8. Кримінальний процес України: Підручник/ М.М.Михеєнко, В.Г.Нор, В.П.Шибіко.- К.: Либідь, 1992. -с.431с.

9. Дмитриев А.С. Клименко Т.В. Судебная психиатрия: Учеб.пособие. -М, 19%. - 128с.

10. Костицкий М.В. Судебно-психиатрическая зкспертиза - Львові Вища школа изд. при ЛГУ, 1987. - 140с.

11. Кудрявцев Й.А. Судебная психолого-психиатрическая зкспертиза. -М.: Юрид-лит. 1988. -224с.

12. Судебная психиатрия: Руководство для врачей/ под ред. Г.В.Морозова. -М.: Медицина 1988. -399с.

13. Франц Маркус. Современное зарубежное уголовное право: Іноземна література, М., 1987. - 227с.

14. Шостакович Б.В. Принудительное лечение й реабилитация больньїх, совершивших общественно опаснне действия// Новое в теории й практике реадилитации психических больннх.-Л., 1985. -с.140-143.

15. Кондратьев Ф.В. Судебно-психиатрический аспект функционального диагноза й индивидуализированньїе программьі профилактики общественно опасньїх действий психически больньїх // Профилактика общественно опасньїх действий психически больньїх. - М., 1986.-с. 16-24.

16. Руководство по психиатрии: Т.1-2 /под ред. Снежневского А.В. -М.: Медицина, 1983. - Т.1 480с; Т.2 - 544с.

17. Руководство по судебной психиатрии / под ред. Г.В.Морозова. -М., Медицина, 1977. - 400с.

18. Судебная психиатрия: Учебник для юридических вузов/ З.А.Бабаян, В.П.Белов, И.Н.Боброва. - 4-е изд.- М.: Юрид.лит., 1986. - 336с.

19. Гиляровский В.А. Психиатрия: Руководство для врачей й студентов. - 4-е изд. М.: 1984. - 520с.

20. Калашник Я.М. О некоторых принципах диагностики патологического опьянения // Практика судебно психиатрической зкспертизы.-М., 1971. -Сб.4. -с.50-57.

21. Морозов Г.Б. О задачах судебной психиатрии по предупреждению общественно опасных действий психически больных // Вопросы судебно психиатрической зкспертизы.-М., 1974. -с.3-9.

22.Числов А.Б. Диспансерное наблюдение за больных шизофренией, совершившим обшественно опасные действия // Шизофрения: (Судебно психиатрический аспект). -М., 1983. -с.89.

23. Міхеєнко М.М. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Либідь, 1992. – 536с

24. Міхеєнко М.М. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Либідь, 1992. – 431с

25. Тертишник В.М. Кримінально процесуальне право України: Навчальний посібник. – К., 1999. – 576с.

26. Кримінально-процесуальне законодавство України. М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – К. 1998 – 480с.

27. Хазін М.А. Кримінально-процесуальні акти дізнання та попереднього слідства – К. 1999.

28. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності. – К., 1996.

29. Коржанський М.Й. Уголовное право Украины: Загальна частина: Курс лекцій – К. 1996, - 336с.

30. Уголовное право Украины. Коржанський М.Й. : Загальна частина. Курс лекцій – К. 1996р-336с

31. Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юридичних вузів та факультетів. – К. 1999, - 896с.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали