Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Примусові заходи медичного характеру

Реферати / Медицина / Примусові заходи медичного характеру

32. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник для студентів юридичих вузів і факультетів. – К. 1999. – 896 с.

33. Навроцький В.О. Кримінальне право України: Особлива частина: Курс лекцій – К. 2000 – 771с.

34. Свєтлов А.Я. Ответственность неотвратима. – К., 1989.

35. Селиванов М.П., Хруппа М.С. Антинаркотичне законодавство України. Теорія. Історія. Коментар. – К. 1997. 352 с.

36. Чернишова Л.В. Кримінальне право України. Тези лекцій і практичні завдання для курсантів Київського училища міліції МВС України.-К. 1995. – 456 с.

37. Орлов. Субъект преступления по советскому уголовному праву.-М. Гоюриздав.1958, - 260 с.

38. Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. Владивосток. Изд. ДВГУ, 1983.- 300 с.

39. Уголовный закон. М., Наука, 1987.- с. 80.

40. Кононенко В.И., Макаренко В.Р. Пьянство и преступность.-К.: Политиздав Укр., 1988, с. 122.

41. Киницын А.Р., Масленников М.Я. Применение мер лечебно-трудового воздействия.М.: Юрид.лит., 1986.

42. Аргунова Ю.Н., Габиани Анзор А. Правовые меры борьбы с наркотизмом. -М.: Знание, 1989.

43. Томин В.В., Гладкий А.С. Судебно-медицинское исследование крови в делах о спорном отцовстве и материнстве и замене детей. -М.: Медицина, 1981.- 240 с.

[1] Дмитриев А.С., Клименко Т.В. Судебная психиатрия: Учебное пособие.- М., 1996. - с.32.

[2] Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 березня 1982 р. №2 «Про судову практику по застосуванню примусових заходів медичного характеру»/Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1, К., «Юрінком» 1995. - с.268.

[3] Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1973р. № 8 «Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу»//Бюлегень законодавства і юридичної практики України №1, К., «Юрінком» 1995. - с.264-265.

[4] Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 березня 1982 р. №2 /Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1, К., «Юрінком» 1995. - с.268.

[5] Кримінальний процес України: Підручник/ М.М.Михеєнко, ВГ.Нор, В.Шибіко.- К.: Либідь, 1992. -с.404.

[6] Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 бкркзня 1982 р. №2 /Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1, К, «Юрінком» 1995. - с.268.

[7] Там же. - с.268.

[8] Науково - практичний коментар Кримінального кодексу України. - К., 1994. - с.38.

[9] Судебная психиатрия / Под ред. Морозова. -М.: Медицина,1988. - с. 218.

11 Науково-практичний коментар кримінально-процесуального кодексу України. Бойко В.Ф., В.Р. Гончаренко. – К., 1999.

12 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 жовтня 1985 р. №7 «Про практику застосування судами України законодавства спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння//Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1, К., «Юрінком» 1995.- с. 125.

13 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 жовтня 1985 р. №7 «Про практику застосування нами України законодавства спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння //Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1, К., «Юрінком» 1995.- с.125.

14 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1981 р. №11 «Про практику застосування судами України законодавства про примусове лікування і трудове виховання хронічних алкоголіків» /Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1, К, «Юрінком» 1995.- с.274-275.

15 Кримінальний процес України: Підручник/ М.М. Михеенко, В.Т. Нор, В.Г. Шибіко.- К.: Либідь, 1992. -с.400.

16 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 березня 1982 р. №2 /Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1, К, «Юрінком» 1995. - с.266.

17 Дмитриев А.С., Клименко Т.В. Судебная психиатрия: Учебное пособие.- М., 1996. - с.32.

18 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 березня 1982 р. №2 /Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1, К., «Юрінком» 1995. - с.266.

19 Науково-практични коментар Кримівально-процесуального Кодексу України / К., 1995. - с.416.

20 Науково-практичний коментар кримінально-процесуального кодексу України. Бойко В.Ф., В.Р. Гончаренко. – К., 1999.

21 Числов А.В. Диспансерное наблюдение за больными шизофренией, совершившими общественно опасньые действия // Шизофрения: (Судебно-психиатрический аспект). - М., 1983. - с. 89.

22 Інструкція по невідкладній госпіталізації психічно хворих, які являють суспільну небезпеку», затверджена Міністерством охорони здоров'я СРСР 26.08.71р. і погоджена з Міністерством внутрішніх справ СРСР і Прокуратурою СРСР.

23 Франц Маркус. Соврсмснное зарубежное уголовное право: Иностранная литература, М., 1987,- с. 122.

 

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали