Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Санітарні вимоги при виготовленні ліків в асептичних умовах

Реферати / Медицина / Санітарні вимоги при виготовленні ліків в асептичних умовах

Виробництво лікарських засобів в асептичних умовах повинно передбачати одержання стерильних продуктів, що містять мінімально допустиму кількість сторонніх механічних включень.

Виробництво ліків в асептичних умовах здійснюється в «чистих» приміщеннях, в яких нормується чистота повітря по вмі­сту мікробних та механічних часток.

Чистота виробничих приміщень забезпечується за рахунок проведення технологічних та санітарних заходів: установка сте­рильної припливної вентиляції та рециркулярних очисників повіт­ря (ПОПР), збільшення кратності обміну повітря, застосування бактерицидних ламп, спеціальна підготовка приміщень та персо­налу.

Матеріали, які застосовуються в обробці «чистих» примі­щень, повинні мати достатню механічну міцність, відносно невели­ке водопоглинання, не піддаватися корозії, бути нетоксичннми, ма­ти бактерицидну і пиловідштовхуючу здатність, легко очищатися, митися та дезинфікуватися.

Стіни приміщень для приготування ліків в асептичних умо­вах повинні бути пофарбовані олійною фарбою або обкладені світ­лим кахелем від підлоги до стелі, при цьому не повинно бути ви­ступів, карнизів, тріщин. Стелі фарбуються клейовою або водо­емульсійною фарбою. Підлоги покриваються лінолеумом або релином з обов'язковим зварюванням швів. Двері та вікна повніші бути щільно підігнані і не мати щілин.

Асептичний блок обладнується припливно-витяжною венти­ляцією з перевагою припливу повітря перед витяганням, яка за­безпечує 10-кратннй обмін повітря за годину. Повітря подають че­рез бактерицидні фільтри «Лайк». Для зниження мікробного за­бруднення рекомендується використовувати пересувні рециркуляційні повітроочисники типу ПОПР — 0,9 та ПОПР—1,5, які повин­ні додатково здійснювати 10-к.ратннн обмін повітря в приміщенні. Кількість встановлених ПОПРів визначається розмі­ром приміщення, виходячи з розрахунку 1 установки на приміщен­ня об'ємом від 75 до 100 м3.

Для знезаражування повітря в асептичному блоці, заготі­вельній, приміщенні для одержання води, стерилізаційній вста­новлюються неекрановані бактерицидні опромінювачі з розрахунку потужності 2—2,5 Вт на 1 м3 об'єму приміщення, які вмикають на 1—2 год. до початку роботи, коли немає людей. Ви­микач для цих опромінювачів повинен знаходитись перед входом у приміщення та бути зблокований зі світловим табло «Не вхо-дити, увімкнений бактерицидний опроміпювач». Вхід до приміщеня, а якому увімкнена неекранована бактерицидна лампа, дозволяється тільки після її вимикання, а тривале знаходження у вказаному приміщенні — тільки через 15 хв. після вимикання неекранованої бактерицидної лампи.

В присутності персоналу можуть експлуатуватися екрановані бактерицидні опромінювачі, які встановлюються на висоті 1,8—2,0 м. від підлоги, з розрахунку 1 Вт на 1 м3 об'єму приміщення, за умови виключення направленого випромінювання на людей, які знаходяться в приміщенні.

Оскільки ультрафіолетові випромінювачі утворюють у повітрі токсичні продукти (озон і окисли азоту), під час їх роботи вентиляція повинна бути увімкнена.

До закінчення строку служби бактерицидних опромінювачів зазначених в паспортах для конкретного пристрою, їх слід замінити новими. Тому тривалість роботи кожного бактерицидного випромінювача повинна обраховуватися в журналі. Відповідальність за ведення журналу покладається на адміністрацію аптеки.

Все устаткування та меблі, які вносяться в асептичний блок, попередньо обробляють салфетками, змоченими дезинфікуючим розчином з розрахунку 200 мл на 1 м2 площі. Зберігання в асептичному блоці устаткування, що не використовується категорично забороняється.

Прибирання асептичного блоку (заготівельної) проводить­ся не рідше 1 разу за зміну в кінці роботи вологим способом із застосуванням дезинфікуючих засобів.

Прибирання проводиться в гумових рукавичках та марлевій пов’язці (масці).

Один раз на тиждень проводиться генеральне прибирання асептичного блоку. Приміщення по можливості звільняють від устаткування, миють і дезинфікують стіни, двері, підлогу, суворо дотримуючись послідовності стадій прибирання асептичного бло­ку. Починати прибирання слід з асептичної кімнати. Спочатку миють стіни і двері від стелі до підлоги. Потім миють і дезінфікують стаціонарне устаткування і в останню чергу — підлогу, застосовуючи дезинфікуючий розчин із розрахунку 200 мл на 1 м2 площі. Після дезинфекції приміщення опромінюють ультрафіолетовим світлом.

Як матеріал для протирання підлоги слід застосовувати ганчірки з тканини з загорненими краями. Для протирання стін і устаткування рекомендуються поролонові губки та салфетки із капрону. Після кожного прибирання асептичних приміщень матеріал, який при цьому застосовувався, повинен бути продензифікованим, просушеним і укладеним в чисту помаркіровану тару із щі­льно закритою кришкою.

У разі виявлення у повітрі асептичного блоку грибів при обробці приміщення та устаткування розчином перекису водню з мийними засобами, }його концентрацію збільшують до 4%, а при наявності снороутворюючої мікрофлори — до 0%.

Перед входом до приміщення для виготовлення ліків в асептичних умовах повинні бути гумові килимки, які 1 раз за змі­ну обробляють дезинфікуючим розчином .

Асептичний блок відокремлюється від останніх примі­щень аптеки повітряними шлюзами. Особи, які беруть участь у виготовленні ліків в асептичних умовах, при вході до шлюзу взува­ють спеціальне взуття, миють руки, надягають стерильний халат, марлеву пов'язку в чотири шари, яку міняють кожні 4 години, шапочку (при цьому волосся ретельно забирають), бахили. Оптима­льним є застосування брючного костюма зі шлемом або комбіне­зона.

Після вдягання стерильного технологічного одягу персонал по­винен ополоснути руки водою для ін'єкцій і обробити їх дезинфі­куючим розчином .

На оброблені руки персоналу, зайнятого на ділянці виготов­лення, фасування та закупорювання розчинів, що не підлягають термічній стерилізації, повинні бути надіті стерильні хірургічні гу­мові рукавички, стерилізація яких проводиться відповідно до до­датка 6. Перед стерилізацією повинна проводитися відповідна об­робка хірургічних гумових рукавичок з метою виключення вико­ристання тальку при їх застосуванні.

Для миття рук оптимально використовувати такі сорти туалет­ного мила, які мають високу піноутворюючу здатність. Не слід за­стосовувати сорти мила, в які добавлені спеціальні компоненти (сульсенове, дігтярне, карболове, борнотимолове та ін.), ,так як воші не є достатньо ефективними засобами для зниження мікроб­ного забруднення шкіри рук персоналу.

Після закінчення роботи руки обмивають теплою водою і об­робляють пом'якшуючими засобами.

Персонал асептичного блоку повинен суворо дотримуватись правил особистої гігієни.

Вхід зі шлюзу до приміщення, в якому виготовляються і фа­суються ліки в асептичних умовах, в нестерильному технологічно­му одязі заборонено. Забороняєтеся також виходити за межі асеп­тичного блоку в стерильному технологічному одязі.

При необхідності вийти із асептичного блоку персонал повинен пройти через шлюз, зняти технологічний одяг. Після повернення персонал знову повинен пройти повну обробку.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали