Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Облік грошових коштів

Реферати / Бухгалтерський облік / Облік грошових коштів

М.П.

Рис. 5.2 — Зразок доручення.

Виплати, пов’язані з оплатою праці, стипендій, здійснюються касиром підприємства по платіжним (розрахунково-платіжним) відомостях чи по видаткових касових ордерах.

На титульній сторінці платіжної (розрахунково-платіжної) відомості робиться дозвільний напис про видачу готівки за підписами керівника і головного чи бухгалтера осіб, уповноважених керівником, із указівкою термінів видачі готівки і суми (гривень — словами, копійок — цифрами).

Аналогічно може оформлятися й одноразова видача готівки на оплату праці (у випадку відпустки, хвороби і т.п.), а також видача депонованих сум і готівки під звіт на витрати, зв’язані зі службовими відрядженнями, декільком особам. У централізованих бухгалтеріях, що обслуговують бюджетні установи, на загальну суму виданої заробітної плати складається один видатковий касовий ордер, дата і номер якого проставляються на кожної платіжній (розрахунково-платіжної) відомості.

Одноразові видачі готівки на оплату праці окремим особам здійснюються, як правило, по видатковому касовому ордері.

Після здійснення виплат, зв’язаних з оплатою праці, стипендій, по платіжних відомостях, касир повинний:

– у платіжній відомості проти прізвища осіб, яким не здійснена виплата, поставити чи штамп зробити напис: «Депонована»;

– скласти реєстр депонованих сум;

– наприкінці відомості указати фактично виплачену суму і недоотриману суму виплат, що підлягає депонуванню, звірити ці суми з загальним підсумком по платіжній відомості і засвідчити напис своїм підписом. Якщо наявні кошти видавалися не касиром, а іншим особам, то на відомості додатково робиться напис: «Гроші по відомості видав (підпис)»;

– виписати видатковий касовий ордер на фактично видану суму по відомості, зареєструвати його і здійснити відповідний запис у касовій книзі.

Бухгалтерія робить перевірку оцінок, зроблених касирами в платіжних відомостях, і здійснює підрахунок виданих і депонованих по них сум. Депоновані суми, що підлягають здачі в банк, оформляються шляхом складання одного загального видаткового касового ордера.

Підприємства, що займаються закупівлею сільгосппродукції і заготівлею вторсировини, можуть проводити видачу готівки здавачам сільгосппродукції і вторсировини по відомостях, у яких указуються їхні прізвища, адреси, обсяги зданої продукції і сума виплачених готівки, засвідчуваним підписом здавача.

Якщо закупівля сільгосппродукції і заготівля вторсировини здійснюються під час відрядження, то зведення про це подаються одночасно з авансовим звітом про відрядження.

Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові документи повинні заповнюватися бухгалтером тільки чорнильною чи кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп’ютерних чи коштів іншими способами, що забезпечили б належну схоронність цих записів протягом установленого для збереження документів терміну.

Як указувалося вище в прибутковому і видатковому касовому ордерах указується підстава для їхнього складання і вказуються в реквізиті «Додаток» прикладені до них документи.

Таблиця 5.1

Документи, що служать підставою для оформлення касових операцій

№ п/п

Касовий документ

Господарська операція

Підстава

1

2

3

4

Прибуткові касові ордера

1

ПКО

Надходження торгового виторгу

2

ПКО

Одержання коштів з банку на виплату: заробітної плати, для видачі на господарські нестатки, командировочні витрати, позички працівникам і т.п.

Корінець чека з чекової книжки

3

ПКО

Повернення невикористаних підзвітних сум

Авансовий звіт

4

ПКО

Погашення нестач за результатами інвентаризації

Акт інвентаризації і виписка з протоколу зборів комісії

5

ПКО

Оплата покупцем за реалізовану йому продукцію

Накладна, акт, рахунок

6

ПКО

Передоплата покупцем за реалізовану йому продукцію

Договір, рахунок-фактура

7

ПКО

Повернення позички, отриманої раніше працівником

Договір із працівником на надання позички

8

ПКО

Оплата батьків за зміст дітей у дитячих установах, квартплати. Квартплата.

Договір

9

ПКО

Внесок у статутний фонд підприємства наявними

Чи статут протокол зборів засновників

10

ПКО

Оприбуткування надлишку коштів за результатами інвентаризації каси

Акт інвентаризації і виписка з протоколу зборів комісії

Видаткові касові ордери

11

ВКО

Видача з каси під звіт на господарські витрати

Розпорядження керівника підприємства

12

ВКО

Видача із каси під звіт на командировочні нестатки

Наказ керівника підприємства

13

ВКО

Здача наявного виторгу в банк: — самостійно — шляхом інкасації

Оголошення на внесок наявними Супровідна відомість

14

ВКО

Оплата праці

Платіжна (разрахунково — платіжна) відомість

15

ВКО

Видача позички працівнику

Договір про надання позички

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2020 україномовні реферати та навчальні матеріали