Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Облік готової продукції

Реферати / Бухгалтерський облік / Облік готової продукції

ЗМІСТ

 

 

 

Вступ

1. Характеристика готової продукції її оцінка та класифікація.

2. Облік витрат на виробництво готової продукції

3. Порядок формування та відображення в обліку первинної вартості готової продукції

4. Особливості обліку випуску готової продукції та формування її собівартості в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновок

Список використаних джерел  

ВСТУП

Нові економічні відносини проникають у всі сфери господарської діяльності підприємств України. Відбувається інтенсивний перехід діяльності економічних суб’єктів на ринкові відносини, в цих умовах у підприємств виникає необхідність активніше використовувати бухгалтерський облік, контроль та аудит, щоб контролювати та удосконалювати свою роботу. Ринкові відносини, які склалися, об’єктивно вимагають зміни бухгалтерського обліку, контролю та аудиту, наблизив його максимально до міжнародних стандартів. Управління підприємством - складний і відповідальний процес, який має свою стратегію і тактику. Дбаючи про поточну господарську діяльність, керівник підприємства, його власники, головні спеціалісти зобов’язані постійно думати про перспективу підприємства. Тільки така система управління може бути основою успішного розвитку підприємства.

Ефективне використання товарних ресурсів, чіткий облік - це необхідний елемент управління підприємства. Управління - це перш за все передбачати: хід виконання виробничої програми, відхилення від плану і завданих параметрів, відхилення у використанні виробничих ресурсів, напрямки перспективного розвитку підприємства після прийняття відповідних управлінських рішень.

До елементів управління належать:

- ПЛАНУВАННЯ - як процес визначення перспективних цілей та шляхів досяг-нення доставленої мети;

- ОРГАНІЗАЦІЯ - як процес розподілу діяльності підприємства, визначення змісту роботи і делегування влади;

- КОНТРОЛЬ - як процес виміру та оцінки реального стану виконання поставлених завдань в порівнянні із завданими параметрами, визначення відхилень та внесення коректив;

- УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ - визначення потреб у трудових ресурсах, добір, прийняття на роботу, підвищення кваліфікації, тощо.

- МОТИВАЦІЯ - управління поведінкою людей для досягнення доставленої мети.

Відомо, що жодна система управління не може функціонувати без інформації. І в цьому відношенні саме облік забезпечує необхідну інформацію для реалізації всіх елементів управління. Таким чином, облік - це інформаційна система управління.

Облік не пасивно відображає господарські процеси, що відбуваються на підприємстві, а активно впливає на них, контролює законність, доцільність і ефективність використання виробничих ресурсів. Роль обліку суттєво підвищується в умовах ринкової економіки, яка базується на різних формах власності, наявності підприємств різних форм власності, наявності підприємств різних форм господарювання та конкуренції товаровиробників. Мова йде про посилення контрольних функцій обліку, підвищення аналітичності та оперативності облікової інформації, своєчасне забезпечення необхідною інформацією всіх рівнів управління підприємством та прийняття управлінських рішень. Крім того, в ринкових умовах є багато зовнішніх користувачів, яким потрібна інформація про підприємство, його фінансовий стан і які зацікавлені в точності та відповідності такої інформації.

Таким чином, бухгалтерський облік виконує в управлінні такі важливі функції, як інформаційну, контрольну, оціночну та аналітичну. Методологічно і організаційно бухгалтерський облік поділяється на фінансовий і управлінський. Це дві галузі єдиної системи обліку, кожна з яких має своє призначення і відіграє свою роль в управлінні підприємством, у забезпеченні необхідною інформацією різнопланових користувачів.

Фінансовий облік - це сукупність правил та процедур, які забезпечують підготовку, оприлюднення інформації про результати діяльності підприємства (установи, організації) та його фінансовий стан відповідно до вимог законодавчих актів і стандартів бухгалтерського обліку.

Організація фінансового обліку повинна забезпечити: повне і безперервне відображення усіх господарських операцій, які відбулися за звітний період: складання установленої фінансової (бухгалтерської) звітності; постачання необхідною та достовірною інформацією користувачів.

Об’єкт дослідження -- ВАТ „Коростишівський льонозавод”, який є правонаступником державного підприємства по первинній переробці льону, яке було перетворено у ВАТ в 1996 році. З 1999 року державної частки в статутному фонді ВАТ немає. Основні акціонери (інвестори) – юридичні особи резиденти України. Основний напрямок діяльності – первинна переробка льону і виготовлення льоноволокна. На 2004 рік засіяно льоном понад 3000 гектарів власних посівних площ та близько 2000 гектарів на підставах виробничої кооперації. Основні споживачі продукції – текстильні підприємства України та зарубіжжя. Серед українських підприємств-споживачів головне – ВАТ „Льонотекс” (Житомир) – до 50% продукції. Решта продукції реалізується за кордон (Латвія, Румунія, Словаччина).

Діяльність підприємства пов’язана із сезонним характером робіт (сільськогосподарський сезон), тому багато тимчасових та сезонних робітників.

Чисельність працівників:

Постійних – 187

Сезонних – до 400

Штат бухгалтерської служби – 7 чоловік (розподіл обов’язків додається)

Підприємство є платником фіксованого сільськогосподарського податку, тому в обліковій політиці підприємства існують деякі особливості. На підприємстві використовуються наступні бухгалтерські программи:

1С Підприємство 7.5 на 5 користувачів, ведеться автоматизований облік виробничої та торгової діяльності.

Заробітна плата нараховується без автоматизації у зв’язку з великою текучістю кадрів і непостійного кількісного складу працюючих.

Результати діяльності підприємства сильно залежать від природних факторів, так, якщо 2002 рік був для підприємства вдалим, то 2003 рік видався збитковим. Основна причина збитковості – погодні умови, яки спричинили неврожай основної культури – льону-довгунцю. Завдані неврожаєм збитки призупинили плани розвитку підприємства. На виробничий сезон 2003 року було скорочено близько 200 робітників.

Місцезнаходження: Житомирська область, місто Коростишів.

 

1. Характеристика готової продукції її оцінка та класифікація

Основу побудови обліку готової продукції станов­лять: визначення терміна "готова продукція" та кла­сифікація готової продукції; оцінка готової продукції;

облік випуску готової продукції; облік наявності готової продукції на складах та кладових у виробництві; систе­ма рахунків обліку.

Готова продукція — це виріб або напівфабрикат, ро­бота, послуга що пройшли всі стадії технологічної оброб­ки на даному підприємстві та відповідають затвердже­ним стандартам або технічним умовам, договору, прийняті технічним контролем підприємства і здані на склад або замовникові-покупцеві відповідно до діючого поряд­ку прийняття продукції.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2019 україномовні реферати та навчальні матеріали