Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Облік витрат на оплату праці

Реферати / Бухгалтерський облік / Облік витрат на оплату праці

по-перше, за ними здійснюють розрахунок з робочими та службовцями; по-друге, вони є формою аналітичного обліку до рахунку 70 «Розрахунки по оплаті праці», показники якого використовуються також для складання звіту по праці».

На підприємствах часто необхідно виявити середній заробіток окремих робітників для визначення суми допомоги за час хвороби по листам тимчасової непрацездатності, за час відрядження. Виявляти ці дані по декількох розрахункових відомостях незручно. Тому на підприємствах ведуться лицеві рахунки, які відкриваються на кожного робочого та службовця. В них відображаються необхідні відомості про стаж роботи, час вступу на підприємство, тривалість відпустки, нарахування за кожний місяць зар.плати і утримання за їх видами.

Видачу зар.плати здійснюють із каси під розписку в розрахунково-платіжній відомості, а при децентралізації виплат (безпосередньо в цехах виділеними для цього робітниками, підзвітними касиру) – за платіжними відомостями у відповідності до діючого законодавства про працю і зар.плату робітникам і службовцям, а кінцевий розрахунок здійснюється при виплаті зар.плати за другу половину місяця.

Сьогодні розвинута форма отримання зарплати через ощадні каси, в яких на кожного робітника відкрито лицевий рахунок для зарахування зар.плати. В таких випадках в розрахунково-платіжній відомості відсутні розписи в отриманні грошей.

Виплата зар.плати відбувається в дні, встановлені банком.

Синтетичний облік зар.плати.

Як елемент витрат виробництва зар.плата повинна бути віднесена на відповідні рахунки витрат в залежності від характеру і призначення використаної на підприємстві праці.

Для обліку зар.плати застосовують пасивний рахунок 70 «Розрахунки по оплаті праці». Нарахування зар.плати відображається за кредитом цього рахунку, а виплата її по дебету, окрім того, по дебету рахунку 70 відображаються і утримання, учинені із зар.плати.

Операції по нарахуванню зар.плати відображаються проводками.

Нарахована зар.плата за монтаж устаткування:

Дт 07

Кт 70

Роботи, пов`язані із заготівлею топлива, сировини і матеріалів:

Дт 05, 06

Кт 70

Роботи виробничого характеру, а також управлінчому персоналу:

Дт 20, 25, 26

Кт 70

Роботи, віднесені до витрат реалізації товарів:

Дт 43, 44, 47, 48

Кт 70

Нараховані прибутки за підсумками роботи підприємства, премії:

Дт 81, 87

Кт 70

Виплату зар.плати, прибутків і премій відображають:

Дт 70

Кт 50

Додаткова зар.плата відображається аналогічно до основного заробітку, але облік її має деякі відмінності.

Найбільш розповсюдженим видом додаткової зар.плати є оплата відпусток. Порядок розрахунку відпускних робітника:

- визначається середній місячний заробіток;

- визначається середній денний заробіток: середньмісячний зар.-к поділяється на 25,4 – середнє число в році робочих днів у одному місяці, включаючи суботи;

- середньоденний зар-к помножується на тривалість відпустки в днях.

Останнім часом у зв`язку з інфляцією відбуваються часті зміни зар.плати і традиційний порядок нарахування середньомісячного заробітку (виходячи з 12 місяців) непридатний. В цьому випадку для розрахунку середнього зар-ку береться зар-к із дня його останньої зміни до дня, починаючи з якого повинна проводитись виплата по середньому зар-ку.

При нарахуванні середнього зар-ку враховуються всі види нарахованої зар.плати, премії з фонду матеріального заохочення і всі види виплат, що носять постійний характер, але виключаються разові премії, одноразові виплати, різноманітні компенсації.

Оскільки відпустки робітникам надаються нерівномірно протягом року (кількість відпусток різко виростає до літа і спадає взимку), то для рівномірного включення до витрат на виробництво, і відповідно, до собівартості продукції нарахованих відпускних можна протягом року створювати резерв на оплату відпусток. Сума щомісячних відрахувань до цього резерву визначається, виходячи з кількості працюючих, їх окладів і тарифних ставок. Цей резерв враховується на рахунку 89 “Резерв майбутніх витрат і платежів”.

Нарахування резерву на оплату відпусток відображається проводною:

Дт 20, 23, 25, 26

Кт 89

Нарахування відпускних:

Дт 89

Кт 70

Для виробництва з невеликою кількістю співробітників можна не нараховувати цей резерв. Тоді нарахування відпускних буде:

Дт 20, 23, 25, 26

Кт 70

Утримання із зар.плати

З нарахованої зароб.плати працівників відбуваються утримання:

- прибуткового податку;

- внесків до Пенсійного фонду (1% від нарахованої суми);

- по виконавчим листам органів;

- на погашення грошових нарахувань, остатку підзвітних сум, відрахувань за браки.

Прибутковий податок утримується згідно з Наказом Президента України “Про збільшення податковообкладеного мінімуму і ставки прогресивного податкообкладання прибутків громадян” № 519 від 13.09.1994 р. і “Про зміни до Наказу” Президента України від 13.09.1994 р. № 519 від 31.10.1994 р.

Утримання прибуткового податку відображується:

Дт 70

Кт 68 “Розрахунки з бюджетом”

Утримання із нарахованої зарплати внесків до Пенсійного фонду в розмірі 1% від загальної суми відображується:

Дт 70

Кт 69 “Розрахунки по страхуванню”

Вказані податки можуть утримуватись із зарплати поточного місяця по зарплаті попереднього місяця. Своєчасно не утримані податки належать до утримання протягом трьох місяців, а надлишкові утримані суми повертаються працівнику, проте не більше, ніж через рік після їх утримання.

Утримання по виконавчим листам (аліменти) відбуваються тільки при наявності виконавчої документації, що надходить з органів правосуддя або за письмовою заявою працівника, із зар.плати якого відбуваються утримання. Ці утримання відображаються:

Дт 70

Кт 76

Утримання на погашення залишку підзвітних сум відображаються:

Дт 70

Кт 71

Утримання за простої, брак:

Дт 70

Кт 20, 25

Відрахування на державне соціальне страхування

Підприємства усіх форм власності зобов`язані здійснювати відрахування на державне соціальне страхування в певному проценті від фонду оплати праці (в даний час 37%). Ці відрахування здійснюються щомісячно по всім видам зароб. плати і премій. Сума відрахувань визначається шляхом помноження встановленого тарифу на суму нарахованої зар.плати.

Для обліку відрахувань підприємства на держ.соц.страхування використовується рахунок 69 “Витрати по страхуванню”, до якого відкриваються субрахунки:

- 69-1 “Розрахунки по соціальному страхуванню”

- 69-2 “Розрахунки з Пенсійним фондомо”.

Загальна сума відрахувань на соціальне страхування розподіляється між Пенсійним фондом і фондом соціального страхування (до Фонду соц.страхування направляється 12% від заг.суми відрахувань, а до Пенсійного фонду – 88%).

Відрахування на соц.страхування відображаються по Кт 69 і дебету рахунків, на які відноситься нарахована зар.плата, премії і т.ін. (20, 25, 26, 80, 81, 87).

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2019 україномовні реферати та навчальні матеріали