Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Облік витрат на оплату праці

Реферати / Бухгалтерський облік / Облік витрат на оплату праці

Пеня й штрафи, накладені за несвоєчасну уплату платежів, також відносяться в кредит рахунку 69, дебет рахунку 80.

Використання коштів фонду соціального страхування

Кошти фонду соціального страхування використовуються для виплати допомог по тимчасовій непрацездатності, по догляду за хворими, по вагітності й пологам, при народженні дитини, на поховання, а також на оплату санаторно-курортного лікування працівників.

Із коштів Пенсійного фонду виплачують допомоги по догляду за дитиною і інші виплати, передбачені діючим законодавством.

Таким чином, обороти по кредиту субрахунків 69-1, 69-2 відображають суму відрахувань на соціальне страхування, а оборот до дебету – використання цих коштів на самому підприємстві. Сальдо за цими субрахунками показує суму, яка повинна бути перерахвована на адресу відповідних фондів.

Внески до бюджету підприємств за рахунок собівартості продукції

Окрім відрахувань на державне соціальне страхування всі підприємства, незалежно від видів діяльності і форм власності, здійснюють внески до бюджету за рахунок собівартості продукції, до Фонду ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в розмірі 12% від прибутку споживання і до Державного фонду сприяння зайнятості населення в розмірі 2% (з 1 грудня 1994 р.) від фонду споживання.

Розрахунки підприємства з Фондом ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС відображаються на рахунку 68 “Розрахунки з бюджетом”.

Нарахована сума внесків до Фонду Чорнобиля:

Дт 20, 25, 26, 44

Кт 68

Перерахування внесків:

Дт 68

Кт 51

А до Державного фонду сприяння зайнятості населення “Розрахунки по позабюджетним платежам”.

Нараховані внески до Фонду зайнятості:

Дт 20, 25, 26, 44

Кт 65

Перерахування внесків:

Дт 65

Кт 51

Штрафи, накладені за несвоєчасну уплату цих внесків, відображаються в обліці аналогічно штрафам, нарахованим по внескам на соціальне страхування.

Платіжні доручення на перерахування податків до бюджету, відрахувань на соц.страхування, до Фонду зайнятості подаються в банк одночасано з чеком на отримання готівкових грошей для виплати зарплати.

В И С Н О В К И

Зміни в економіці України за останні роки потребують критичного аналізу стану господарського механізму, особливо одного з найболючіших для кожної людини ключових моментів – оплати праці. За останні декілька років зарплата втратила практично своє справжнє соціально-економічне призначення і не виконує кожну з своїх функцій – відтворювальну, стимулюючу і регулюючу.

По-перше, на стан оплати праці суттєво впливає загальне критичне становище економіки. Міжнародна практика організації оплати праці базується на вимогах, які передбачають виплату працюючим зар.плати, що дозволяє зберегти прийнятий спосіб життя в тому розумінні і на такому рівні, як це прийнято в дійсний час і в даній країні. У зв`язку з цим досягнення високого рівня реальної зароб.плати можливе лише при умові досягнення відповідного рівня економічного розвитку.

Як свідчать результати роботи всіх ланок народного господарства за останні п`ять років, об`єм виробництва і продуктивність праці безперервно знижуються.

По-друге, наявне деформоване відношення до оплати праці в залежності від кваліфікації, складу, відповідальності за виконану роботу, між фізичною і розумовою працею, між виробничою і бюджетною сферами.

Вирішення питань зароб.плати, підвищення рівня життя і соціальний захист населення можливі лише в умовах виходу держави з економічної кризи. Вона пов`язана з фінансовою, кредитною, податковою політикою держави, цінами і потребує термінового розв`язку.

Л І Т Е Р А Т У Р А :

1. И.Л.Брен, Г.В.Митрофанов “Бухгалтерский учет в торговых организациях и предприятиях”, Київ, “Вища школа”, 1987 р.

2. Н.М.Ткаченко “Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності”; Київ, ВТОВ “А.С.К.”, 1996 р.

3. Журнал “Посредник” №35, 36, червень-липень 1996 р.

4. Газета “Праця і зарплата” №13, липень 1996 р.

5. “Праця і зарплата” № 1, січень 1996 р.

6. “Праця і зарплата” № 5, березень 1996 р.

7. Тимчасові вказівки, що до застосування плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

 

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2019 україномовні реферати та навчальні матеріали