Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Деякі засоби інтенсифікаціі експрисивності в англомовній рекламі тексту

Реферати / Мовознавство / Деякі засоби інтенсифікаціі експрисивності в англомовній рекламі тексту

ПЛАН.

Вступ

1. Визначення мовних функцій реклами

2. Розгляд інтенcифікаційних та мотиваційних аспектів

рекламної комунікації

3. Дослідження контексту реклами

4. Жанрові критерії класифікації рекламного тексту

5. Опис специфіки засобів впливу в рекламі

5.1. Особливості інтенсифікованого мовного кода

5.2. Граничні інтенсифікатори зовнішньої форми

Практична частина

Висновок

Бібліографія

Вступ

«Реклама не приправа до бізнесу, а життєво важливий

складник нашої економіки», -

Говорять американці

Унікальність такого явища, як реклама, в її зверхживучості. Навіть в періоди економічних криз вона не тільки процвітає, але і допомагає вижити тим, хто користується її послугами і слідує її рекомендаціям.

Реклама – складний вид людської діяльності. Вироблена в її результаті продукція сформована таким чином, щоб виявляти вплив на підсвідомість людини.

Реклама грає в житті людини важливу роль. Вона впровадилася непомітно і поступово стала невід'ємною частиною нашого життя. Куди б ми не шли, що б ми не робили, реклама постійно з нами. Це плакати, стенди, афіші, вітрини, календарі і буклети. Панівне місце вона назавжди зайняла на телебаченні і радіо, в газетах і журналах, а також в мережі Інтернет.

Реклама стала конгломератом, що охопив майже сфери нашого життя. Основні напрямки рекламної діяльності: рекламування, сейлз промоушн, паблик релейшнз, директ маркетінг.

Мова реклами – мова підсвідомості. Пряме звернення до свідомості споживача працює не тільки в рекламі товарів промислового призначення. Реклама товару широкого споживача «впечатує» образи продукції в підсвідомість людей, створюючи їхні символи, іміджі.

Дуже важливо при перекладі рекламного тексту з інших мов не втратити прихований сенс рекламного повідомлення, т. як для кожної держави притаманні свої звичаї, соціальні комунікації, норми і канони спілкування.

Реклама повинна «звучать», бути насиченою і гранично короткою.

Мета даної роботи полягає в дослідженні форм, засобів, засобів вираження граничної інтенсивності в мові реклами, в виявленні і описі абсолютно специфічних і відносно специфічних одиниць єкспресивности, властивих мові реклами.

В відповідності з поставленою метою формулюється і рішення наступних задач:

1. Визначити мовні функції реклами.

2. Розглянути інтенсифікаційні і мотиваційні аспекти рекламної

комунікації.

3. Дослідити контекст реклами.

4. Розробити жанри критерію класифікації рекламних текстів.

5. Описати специфіку засобів впливу в рекламі.

6. Виявити винятково рекламні засоби інтенсифікації.

1. Визначення мовних функцій реклами.

Природа єкспресивності мови реклами вимагає розгляду деякого кола проблем, зв'язаних з типом комунікації, що умовно названий рекламною комунікацією, в частковості, проблеми визначення функцій мови реклами. В результаті огляду різноманітних підходів до визначення мовних функцій можна встановити, що всі виділені функції в тій або іншій мірі властиві мові реклами. Повідомлення являє собою "вузол відношень" всіх учасників і факторів даного типу комунікації.

Учасники і фактори комунікації є носіями її постійних і змінних параметрів. Постійні параметри, визначаючи основні риси комунікації або диференціальні признаки комунікативного акту реклами, включають інтенції відправника, мотиваційну значимість одержувача, референти контексту, засоби контакту учасників комунікації і інтенсифікований мовний код. Концепція комунікативного акту таким чином доповнюється характеристиками, складаючими мету і результат комунікативного акту.

Головна мета рекламної комунікації – рекламна пропозиція. Наявність рекламної пропозиції відрізняє текст реклами від текстів іншого плану. Суть рекламної пропозиції зводиться до вербального подання предмету реклами одержувачу в найбільш сприятливому для джерела вигляді.

Подання пропозиції реалізується як інтенціональна настанова відправника водночас інформувати і переконувати одержувача прийняти рекламну пропозицію. Інформування і переконання здійснюється шляхом тактики інтенсифікованого впливу, яка потребує використання ряду прийомів і відповідних засобів мовного вираження:

1. Раціональна аргументація – мова пропозиції, інформативне насичення розповідної форми:

The Corporate Word translates

-Trade show materials – technical and promotional

-Processing and packaging equipment manuals

-Technical documentation

-Food marketing materials

-Business cards… The Corporate Word, Inc.

2. Псевдораціональна аргументація – науковий жаргон, єврефмізми (заміна грубих речень більш делікатними, при цьому зміняється не смисл, а тільки його форма) для створення ефекту «науковості», «об'єктивності», «раціональності» викладення:

a pre-owned vehicle re-allocation consultant (a used-car salesman).

3. Повторне подання – різноманітні типи повторення від повторного подання самої рекламної пропозиції і ключових елементів змісту, до повторення найменування предмету реклами. Є декілька формальних видів повтору які відрізняються друг від друга характером стилістичної виразності: простий повтор, анепіфора(обрамлення), підхват, синтаксична тавтологія, паралелізм.

1. Coca-Cola is Coke, Coke is Coca-Cola.

2. My mom thought I was beautiful but you can’t date your mom

3. Lion rule: When you move, move confidently.

4. When I wanted to star my own firm, she was There.

When I wanted to buy out my partners, she was There.

And when I finally wanted to retire, she was There.

She’s ALWAYS been there for me.

I want to make sure I’m ALWAYS there for her.(Lincoln. Financial

Group)

4. Асоціативна інженерія – використання існуючих і створення нових форм, що володіють асоціативним значенням, шляхом омофонії, омоформії, словоскладення, зрощення і запозичення:

D'Lites (назва кафе), Homefire (паливо для каміна), Glastics (скляна упаковка), Wrapid (упаковочні машини), Naya (питна вода).

Результат закріплення асоціативного значення в мові – перехід деяких імен власних в клас імен загальних:

Thermos (термос), Hoover (пилосос), Xerox (фотокопія, фотокопіювальний апарат), Scotch (клейка стрічка), Kodak (фотоапарат).

5. Імплікація - наведення одержувача напевні виводи за допомогою непрямого вискакування:

Who are building a reputation, not resting on one. Той хто будує репутацію, не зупиняється на досягненом.

Імплікатура Somebody is resting on a replication містить референцію до конкуренту.

Лексико-синтаксична невизначеність може також вказувати на деякий імпліцитний зміст:

S'heila. The First Australian perfume. /Великобританія, I989/.

Синтаксична позиція визначення first в пропозиції дозволяє неоднозначно інтерпретувати його зміст:

first - перші духи, зроблені в Австрії;

- перші австралійські духи в Великобританії;

- перші австралійські духи, що вам пропонуємо;

- перші австралійські духи, що ви купите.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2020 україномовні реферати та навчальні матеріали