Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Історія розвитку інформаційних технологій

Реферати / Інформаційні технології / Історія розвитку інформаційних технологій

З М І С Т

В С Т У П

П О С Т О Р І Н К А Х І С Т О Р І Ї

 

К О М П Ю Т Е Р Н И Х

Т Е Х Н О Л О Г І Й :

1. Механіка – початок технічного прогресу

2. Електроніка - серйозний крок в

«інформаційному віці»

3. Комп’ютер – сучасне досягнення в

інформаційних технологіях

В И С Н О В О К

В с т у п

Якщо повернутись на якихось 2-3 десятки років назад в історію інформаційних джерел, то слід відмітити, що в нашій країні, та й багатьох сусідніх, основними такими джерелами були бібліотеки, газети, журнали, телебачення, радіо. Щоб бути в вирі всіх подій своєї держави і світу людина зверталась саме до цих джерел, маючи на утамування свого

«інформаційного голоду» достатньо вільного часу. В теперішньому світі перед людством все дедалі гостріше постає питання, так званого, «дефіциту вільного часу», а потреба в швидкому отриманні інформації, своєчасній обізнаності з професійних питань, а також з усих подій свого суспільства, держави, світу та ін. стає дедаді актуальнішим і невід’ємним моментом життя сучасної людини. Саме ця причина і сприяла виникненню в науці нового наукового направлення – комп’ютерної інформатики і систем штучного інтелекту. Це молоде, швидко розвиваюче направлення відкриває величезні можливості для автоматизації процесів опрацювання інформації в різних сферах діяльності людини, включаючи і інтелектуальну.

Головним інструментом автоматизації слугують комп’ютери разом з відповідними алгоритмічними і програмними забезпеченнями. Подібно тому як винайдення двигунів і роботів відкрило еру комплексної автоматизації праці, поява комп’ютерів і засобів штучного інтелекту зробило те ж саме у відношенні розумової діяльності людини. Тому сучасний етап науково-технічного прогресу часто називають комп’ютерною революцією.

Знайомство з інформатикою і можливостями комп’ютерного інтелекту сьогодні необхідне практично кожній людині. У Великій енциклопедії термін «інформатика» визначається як «наукова дисципліна, вивчаюча структуру і загальні якості наукової інформації, а також закономірності її виникнення, перетворення, передачі і використання в різних сферах людської діяльності». Там же відмічено, що інформатика тісно пов’язана з обчислювальною технікою.

Поява потужних комп’ютерів і їх широке використання для опрацювання інформації привело до необхідності змінити визначення поняття «інформатика». Сьогодні комп’ютерна інформатика розглядається як нове наукове направлення, пов’язане з автоматизованим опрацюванням інформації. Воно охоплює представлення даних і знань в пам’яті комп’ютера і їх використання для автоматизації процесів програмування, проектування, управління і багато іншого.

Комп’ютерна інформатика стала основою нової іформаційної технології рішення різносторонніх задач обробки інформації. Наприклад, однією з таких новітніх технологій є заміна традиційного «паперового» способу представлення і опрацювання інформації на новий, «безпаперовий». В науковій і популярній літературі з’явились нові терміни: «безпаперова інформатика» та «безпаперове рішення задач». Це, звичайно, не єдина технологічна новинка, сучасні комп’ютери з їх величезною пам’яттю і колосальними швидкодіями дозволяють вирішувати безліч важливих завдань. Ми знаємо, що сьогодні вони планують, проектують, управляють, обчислюють, консультують, навчають, дають можливість приєднатися до досягнеь колективного розуму (інтернету) і навіть більше – внести в нього свій особистий інтелектуальний вклад. Але до появи такого універсального джерела інформації і незамінного помічника в багатьох сферах людської діяльності передувала непроста історія . Пройдемось по її сторінках .

По сторінках історії компю’терних

технологій

1. Механіка – початок технічного прогресу

Найперші досягнення людства, які, на нашу думку, по праву можна зарахувати до початкових невпевнених кроків технічного прогресу, розпочалися далеко не за наших часів, а з давніх середніх віків. Отже, у всі часи існували люди, які завжди «ламали голови» над тим, як пояснити те чи інше явище, покращити життя, полегшити ту чи іншу роботу. Ось ці найперші досягнення і їх винахідники:

Вільгельм Шиккард (Wilhelm Schickard, 1592-1636) - сходознавець і математик, професор Тюбінського університету - в листах своєму другові Іогану Кеплеру описав пристрій "годинника для рахунку" - рахункової машини з пристроєм установки чисел, валиками і вікном для прочитання результату. Ця машина могла тільки складати і віднімати (в деяких джерелах говориться, що ця машина могла ще множити і ділити). Це була перша механічна машина. У наш час по опису Шиккарда побудована її модель.

Німецький філософ, математик, фізик Готфрід Вільгейм Лейбніц (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716) створив "ступінчастий обчислювач" - рахункову машину, що дозволяє складати, віднімати, множити, ділити, витягувати квадратний корінь, при цьому використовувалася двійкова система числення. Це був більш довершений прилад, в якому використовувалася рухома частина (прообраз каретки) і ручка, з допомогою якою оператор обертав колесо. Виріб Лейбніца осягла сумна доля попередників: якщо ним хтось і користувався, то тільки домашні Лейбніца і друзі його сім'ї, оскільки час масового попиту на подібні механізми ще не прийшов. Машина була прототипом арифмометра, що використовується з 1820 року до 60-х років ХХ віку.

Перша надійна великомасштабна мережа для передачі повідомлень зі стандартизованою системою кодування з'явилася в 1794 році у Франції. Це був так званий оптичний телеграф, побудований Клодом Шаппом для французького уряду.

Англійський математик Чарлз Беббідж (Charles Babbage, 1792-1871) висунув ідею створення програмно-керованої рахункової машини, що має арифметичний пристрій, пристрій управління, введення і друку.

Перша спроектована Беббіджем машина, Розносна машина, працювала на паровому двигуні. Вона вираховувала таблиці логарифмів методом постійної диференціації і заносила результати на металеву пластину. Працююча модель, яку він створив в 1822 році, була шестицифровим калькулятором, здатним виробляти обчислення і друкувати цифрові таблиці.Одночасно з англійським вченим працювала леді Пекла Лавлейс (Ada Byron, Countess of Lovelace, 1815-1852). Вона розробила перші програми для машини, заклала багато які ідеї і ввела ряд понять і термінів, що збереглися до цього часу. Розносна машина, сконструйована по записах Беббіджа через сто років після його смерті.

В травні 1840 року Томас Фоулер представив своє дітище в Королівський коледж в Лондоні, в супровідній записці зазначалося: "Машина побудована мною, власними руками, з дерева, вона має шість футів у довжину, один в глибину і три у висоту. Якби її можна було виготувати з металу, то вона виявилася б не більше компактної пишучої машини". Далі Фоулер написав: "Основна особливість машини полягає в тому, що замість звичайної десяткової системи числення використовується запис тріадами (мається на увазі трійкова система числення). Так, 1 і 2 представляються як звичайно, 1 і 2, а 3 записується як 10, для 4 служить запис 11, 5 12 і т.д.".

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали