Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Застосування песонального продажу для просування товару

Реферати / Маркетинг / Застосування песонального продажу для просування товару

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Амблер Т. Практический маркетинг/Пер.с англ под общ.ред. Ю.Н.Каптуревского. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 480с.

2. Амстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-те вид.: Пер.з англ.: Уч.пос. – М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001. – 608 с.

3. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. – К.: Вища школа, 1994.

4. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. – М.: Издательство «Фин Пресс», 1999. – 656с.

5. Головкіна Н. та ін. Персональний продаж на ринках споживчих товарів: досвід компанії Avon в Україні. – «Маркетинг і реклама», №10(74) жовтень 2002. – стор. 30-34.

6. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. - 240с.

7. Ліщинський О.Л. Економетрія: Навч.посіб. для студ.вищ.навч.закл. / О.Л.Лещинський, В.В.Рязанцева, О.О.Юнькова. – К.: МАУП, 2003. – 208с.

8. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 380с.

9. Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Економетрія: Навч.-метод.посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 192с.

10. Скітер І.С., Сідин Е.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Економетрія» для студентів всіх спеціальностей. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2002. – 73с.

11. Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход: Учебник. – К.: «Знання Прес», 2003. – 796с.

12. Юлдашева О.У. Промышленный маркетинг. – СПб: Издательство СПбУЭиФ, 1999.

13. Avon Annual Report, 2002 Financial report//page 27, 2005 Annual Report//page 27.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2020 україномовні реферати та навчальні матеріали