Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Застосування песонального продажу для просування товару

Реферати / Маркетинг / Застосування песонального продажу для просування товару

Модель - це спрощений чи наближений опис найважливіших сторін або характеристик досліджуваного об'єкта чи явища. Економіко-математична модель – це математичний опис об'єкта.

Прикладами задач економіки, моделей є: побудова лінії попиту, лінії пропозиції товару на ринку, залежність витрат на виробництво, динаміки продажів, виробничих функцій і так далі.

Вхідними даними для побудови економіко-математичних моделей є динамічні ряди даних. Динамічним рядом називається послідовність спостережень за процесом чи об'єктом у рівновіддалених проміжках часу.

Перед побудовою економіко-математичної моделі, яка описує деякі економічні процеси, необхідно провести аналіз рівнів динамічного ряду для визначення форми математичної залежності між змінними. Такий аналіз включає в себе на первинному етапі визначення абсолютних приростів значень функції, темпу росту, темпу приросту та ін.

На практиці економічний процес змінюється під дією багатьох різних факторів, які необхідно виявити і оцінити.

Економічний процес (або явище), який залежить від більш ніж одного фактору, можливо описати за допомогою багатофакторної регресії.

В загальному вигляді лінійна багатофакторна модель з n – змінними має вигляд :

(1.1)

де

xi - аргументи, що задані ( наприклад, кількість проданого м’яса та м’ясопродуктів в t-му році на 1 особу )

bi – невідомі параметри моделі, які необхідно оцінити.

et - випадкова величина , яка є відхиленням від теоретичної функціональної залежності в t-му році .

Модель має n – незалежних змінних (або факторів), які впливають на залежну змінну уі а також n+1 параметрів bi які необхідно визначити.

Невідомі параметри моделі можна визначити за допомогою методу найменших квадратів (1МНК), тобто мінімізувати суму квадратів відхилень та отримати систему «нормальних рівнянь». Система “нормальних” рівнянь в загальному вигляді:

       
   
 
 

(1.3)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Для перевірки адекватності багатофакторної регресії моделі використовують F – критерій Фішера з ν1 = n – 1 ν2 = n – m ступенями вільності.

(1.4)

де

n – загальна кількість спостережень ;

m- кількість параметрів у моделі.

Якщо Fрозр>Fтабл., то синтезована модель є адекватною і її можна використовувати для прогнозу залежної змінної.

Прогнозні значення функції одержимо шляхом підстановки в одержане рівняння значення факторів хпр або хп+і ( точковий прогноз).

Значення інтервалу , в який з заданою імовірністю попадає прогнозне значення залежної змінної (напівширину довірчого інтервалу), для багатофакторної моделі розраховується за формулою:

 
 

(1.5)

де

tα - коефіцієнт Стьюдента для заданого α та n-m

n – кількість спостережень

m – кількість параметрів у моделі

yi - фактичні значення функції

yti - теоретичні значення функції ( трендові рівні )

xnр – і-те прогнозне значення аргументу;

Починаючи розрахунки, потрібно заповнити таблицю вхідних даних.

 

Рік

Річний доход, yi

Собів. продаж, x1

Мар-ові,адмін-ні,розпов. витрати, х2

Поточний прибуток, х3

Абсолютний приріст річного доходу, ∆y

Темп росту річного доходу, Ty, %

2000

5722,6

2171,3

2761,4

789,9

   

2001

6000,3

2268,4

2889,5

773,4

277,7

104,9

2002

6200,1

2438,2

2864,1

863,5

199,8

103,3

2003

6845,1

2631,6

3170,7

1042,8

645,0

110,4

2004

7747,8

2932,5

3586,3

1229,0

902,7

113,2

2005

8149,6

3133,7

3866,9

1149,0

401,8

105,2

Сума

40665,5

15575,7

19138,9

5847,6

   

2006*

3300,0

4000,0

1300,0

     

2007*

3550,0

4150,0

1350,0

     

2008*

3650,0

4300,0

1400,0

     

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2020 україномовні реферати та навчальні матеріали