Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Застосування песонального продажу для просування товару

Реферати / Маркетинг / Застосування песонального продажу для просування товару

* - значення, які ми очікуємо отримати в наступних роках (обираємо самостійно)

Для визначення параметрів b0, b1, b2, b3 потрібно розв'язати систему нормальних рівнянь. Для цього необхідно заповнити наступну таблицю.

 

x12

x22

x32

x1x2

x1x3

x2x3

4714543,7

7625330,0

623942,0

5995827,82

1715109,87

2181229,86

5145638,6

8349210,3

598147,6

6554541,8

1754380,56

2234739,3

5944819,2

8203068,8

745632,3

6983248,62

2105385,7

2473150,35

6925318,6

10053338,5

1087431,8

8344014,12

2744232,48

3306405,96

8599556,3

12861547,7

1510441,0

10516824,8

3604042,5

4407562,7

9820075,7

14952915,6

1320201,0

12117704,5

3600621,3

4443068,1

41149952,0

62045410,8

5885795,7

50512161,6

15523772,41

19046156,3

 

x1y

x2y

x3y

12425481,38

15802387,64

4520281,74

13611080,52

17337866,85

4640632,02

15117083,82

17757706,41

5353786,35

18013565,16

21703758,57

7138070,28

22720423,5

27785935,14

9522046,2

25538401,52

31513688,24

9363890,4

107426035,9

131901342,9

40538706,99

Запишемо систему нормальних рівнянь у загальному вигляді (формула 1.3):

6b0+15575,7b1+19138,9b2+5847,6b3=40665,5

15575,7b0+41149952b1+50512161,6b2+15523772,41b3=107426036

19138,9b0+50512161,6b1+62045410,8b2+19046156,3b3=131901343

5847,6b0+15523772,41b1+19046156,3b2+5885795,7b3=40538707

Побудуємо матрицю, яка складена із коефіцієнтів при змінних, а поруч з нею стовпчик сум (вільних членів):

; ;

За допомогою Excel розрахуємо та запишемо обернену матрицю.

Корні системи знайдемо помноживши обернену матрицю на стовпчик вільних членів:

b0=66,994 b1=1,065 b2=0,991 b3=0,803

За допомогою синтезованої моделі визначимо трендові рівні (розрахункові значення функції) для t=1,2,3…n.

yi=66,994+1,065x1+0,991x2+0,803x3

 

Роки

Теорет.знач. рівня доходу, yti

2000

5750,266

2001

5967,375

2002

6195,391

2003

6849,180

2004

7731,017

2005

8159,129

Перевіримо на адекватність модель за допомогою критерію Фішера (формула 1.4). Для розрахунку побудуємо додаткову таблицю:

yсер= 6777,58

 

(y-ỹ)2

(yi-yti)2

1112989,83

765,39

604169,38

1084,08

333487,00

22,18

4558,50

16,65

941320,38

281,68

1882429,73

90,81

4878954,83

2260,772

Fрозр= 863,24 Fтабл= 5,79

Оскільки Fрозр>Fтабл, то синтезована модель є адекватною і її можна використовувати для прогнозу залежної змінної.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2020 україномовні реферати та навчальні матеріали