Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Внутрішньофірмовий маркетинг

Реферати / Маркетинг / Внутрішньофірмовий маркетинг

П Л А Н.

Вступ.

1Розділ :Мета, принципи і функції внутрішньофірмового маркетингу.

1.1Мета внутрыньофірмового маркетингу

1.2 Функції внутрішньофірмового маркетингу

1.3 Принципи внутрыньофірмового маркетингу

2Розділ :Планування маркетингової діяльності фірми

3Розділ :Теоритичні і практичні проблеми

Висновок.

Список літератури

Вступ

Маркетинг є свого роду лоцманом підприємства у майже безпережному середовищі його функціонування, яке швидко змінюється .В ситуації, де все визначається конкуренцією, мета-виробництво поступається місцем меті – ринок. де основними принципами є слідуючи:

Ø виробляти товари та послуги , які відповідають очикуванням і потребам рінку, а не ті ,які подобаються нам самим і які ми самі хотіли б виробляти, тобто стати на шлях , при якому споживочам не навязують продукт, який зручниий для виробництва на даній фірмі;

Ø віддавати пріорітет “ відкритості, діалогу з середовищем;

Ø вивчати всі можливі аспекти конкуренції;

Ø постійно пристосовуватись до змін середовища ( технологія, бажання споживачів, методи конкуренції).

В цьому є суть маркетинга: постійно обновлювати продукти і методи, орієнтувати діяльність підприємства ( фірми) на запроси потенційних споживачів.

Маркетинг визначається генеральною політикою фірми.

Основна мета любої фірми-отримання прибутку. Основна задача системи управління маркетингом-забеспечення виробництва товарів, які можуть задовільнити потреби цільових ринків. Виходячи з цього можна сказати , що обєктом внутрішньофірмового маркетингу є виробництво товару, який може задовільнити потреби споживчів.

Успіх керівництва маркетингом залежить від діяльності всіх підрозділів фірми, і від дій посередників, конкурентів і різноманітних контактних аудиторій. Управлінці по маркетингу не можуть залишатися на потребах цільового ринку. Вони повинні приймати в розрахунок всі фактори мікросередовища. Тобто субєктом внутрішньофірмового маркетингу є мікросередовище фірми, до якого входять підрозділи фірми.

Орієнтація на потреби клієнта розглядаються в маркет ингу в якості головного фактора успіху підприємства еквівалента по відношенню до власного персоналу підприємства в багатьох випадках поки що не знайдено. Для того щоб компенсувати цей недолік, служби маркетингу проводять оптимізацію внутрішньофірмових процесів засобами маркетингового і кадрового менеджмента. Для ефективного досягнення ринкових цілей застосовується одночасна орієнтація на зовнішнього клієнта і власних співробітників. Ставлення до своїх робітників як до внутрішніх клієнтів, створення атмосфери задоволеності працею-необхідний фактор для досягнення вищої мети-задоволення потреб клієнтури в цілому.

Внутрішньофірмовий маркетинг є однією з складових маркетингу як діяльності підприємства, важливість якого є перш за все в тому , що функції маркетингу направлені на пошук оптимального рішення задачі, яка дає відповідь очикування споживачів і ресурсів підприємства?

важливість плану маркетингу є ще і в тому, що результати планування маркетингових зусиль беруться за основу при плануванні інших напрямків діяльності фірми, плана виробництва, фінансового плану і т. д.Конкурентноспрроможність випускаємої продукції, правільна цінова політика, результативні заходи по просуванню товарів, визначення цільвої групи потенційних покупців , обсяги запланованого продажу, розраховані на цільову аудиторію, загальна ємність ринку- питання , які повинні стати визначальними для маркетингу фірми.

Актуальність внутріфірмового маркетингу очевидна. Адже не знання потреб клієнта, на якого спрямоване виробництво призводить до неможливості існування самого виробництва і відповідно до неможливості отримання прибутку, що є основною ціллю фірми.

1 Розділ :Мета , принципи і функції внутрішньофірмового маркетингу:

 

1.1 Мета внутрішньофірмового маркетингу.

Розглядаючи маркетинг з погляду фірми, то це виробничо-комерційна діяльність підприємства , спрямована на виявлення і задоволення потреб в його продукції (послугах) за допомогою обміну з метою одержання прибутку.

У широкому розумінні маркетинг не просто різновид діяльності, а ринкова концепція управління виробництвом, за якої принципова ідея-задоволення потреб через ринок-лежить в основі роботи всіх підрозділів підприємства (проектно конструктних, технолого-виробничих, фінансово-комерційних і т.д.). Це означає ,що маркетинг інтегрує в усі фази підприємницької діяльності й підпорядковує їх інтересам підприємства на ринку.

З цього випливає визначення внутрішньофірмового маркетингу. Під внутрішнім маркетингом розуміють систематична оптимізація внутрішньофірмових процесів засобами маркетигового і кадрового менеджмента, яка веде до перетворення маркетинга в філософію підприємства завдяки одночасній орієнтації на клієнта і персонал, що забеспечує більш ефективне досягнення ринкових цілей.

Хоча поняття внутрішньофірмового маркетингу є предметом острих дискусій уже довгий час , тлумачення його змісту відзначається значними протиріччам, що повязано з різницею в оцінках перпектив розвитку цього напрямку як наукової дисципліни і області практичної діяльності. тим не менше можна виділити чотири тематичні області:

1. Пропозиція внутрішніх послуг співробітникам . маркетинг по відношенню до внутрішніх і зовнішніх клієнтів не відрізняється зовсім або відрізняються незначно . Фірмінні послуги цим категоріям клієнтури повинні надаватися по принципам класичного маркетинга. Специфіка проблеми в тому, що внутрішні клієнти, тобто співробітники, відділи, філіали, розглядаються в якості “відомих” клієнтів.

2. Ринкова організаці робочих місць для своїх співробітників. В середині підприємства повинні застосовуватися методи класичного маркетингу і відповідні заходи комунікації, пропонуватися фірмова продукція ( в даному випадку робочі місця), а також приймати рішення відносно “ціни” ( співвідношення “затрати-вигода”) і розподілення робочих місць.

3. Внутрішньофірмова реалізація зовнішньої маркетингової стратегії. Основний акцент робиться на тому, щоб довести до розуміння персоналу зовнішню маркетингову стратегію. Робітники тільки тоді будуть вести себе відповідним чином , коли зрозуміють , приймуть і будуть активно підтримувати зовнішню стратегію фірми. Якщо ж робітники підприємства (особливо персонал, який контактує з клієнтомами) не зрозуміють, тому від них вимагається певна модель поведінки в тій чи іншій ситуації, зовнішня стратегія буде безрезультативною або може дати негативні результати.

4. Генерування внутрішнього розуміння маркетингу. Всі співробітники повинні внутрішньо зжитися з ідеєю маркетингу, щоб він не сприймався більш як задача класичного ( тобто орієнтованого зовні) маркетинга. Це потребує не тільки розуміння і підтримки маркетингової стратегії. Орієнтація на ринок і споживоча повинна стати загальнофірмовим принципом поведінки та дій. Необхідно досягти того, щоб маркетингом займався кожний робітник фірми, а не тільки спеціалізований відділ.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали