Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Застосування технологій шоу-бізнесу у президентських виборчих кампаніях 2004 року (порівняльний аспект Україна - США)

Реферати / Політологія / Застосування технологій шоу-бізнесу у президентських виборчих кампаніях 2004 року (порівняльний аспект Україна - США)

Зміст

Вступ

Розділ 1. Виборчий процес та шоу-бізнесу. Загальний огляд

1.1. Вибори: теоретичні аспекти

1.2. Шоу-бізнес: теоретичні аспекти

Розділ 2. Технологій виборчого процесу та шоу-бізнесу: компоративний аналіз

2.1. Порівняльні аспекти

2.2. Шоу-бізнесові методики у виборчих кампаніях

2.3. Політичні технології у шоу-бізнесі

2.4. Універсальні підходи

Розділ 3. Президентські вибори 2004 року (Україна, США) та застосування шоу-бізнесових технологій у їх ході

3.1. Стислий огляд опрацьованого матеріалу

3.2. Вибори 2004 у США

3.3. Вибори 2004 в Україні

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Актуальність теми наукового дослідження. Сучасна Україна визначила свій політичний курс на розбудову демократичної правової держави, у якій є обов’язковим дотримання норм закону. Вибори—це іспит нашої політичної системи на демократію. Саме тому до нас прикута увага країн Заходу і Сходу, причому одні перевіряють готовність України до вступу у Євросоюз, а інші, зокрема країни СНД, вчаться на нашому прикладі верховенству закону у політичній системі. Вибори у сучасному демократичному суспільстві консолідують населення, сприяють створенню політичної еліти, формують курс зовнішньої та внутрішньої політики держави згідно виборчих програм, що мають підтримку у громадян. Вирішити ці завдання може тільки правильно проведена виборча кампанія. Існує декілька її моделей, але досвід держав Заходу показує, що найефективнішою є ринкова, коли кандидат розглядається як товар. Розробити стратегію «продажу» покликані виборчі технології. Серед них виділяють групу універсальних, які за багато років апробації у різних країнах підтвердили свою ефективність. Сучасний підхід до виборів передбачає використання також технологій реклами та шоу-бізнесу, оскільки механізм продажу продукту і є основою їх ефективного існування. На наш погляд, цікавим є саме дослідження використання у виборчій кампанії шоу-бізнесових технологій. Віковий фактор активності виборців України дуже впливовий. Літні люди досить активні—це результат радянської системи виховання, а більш молодші покоління аполітичніші. Тому у минулі роки до влади приходи політики, які закликали до ідеалів державності колишнього СРСР. Шоу-бізнес працює переважно з аудиторією віком 13-45 років. Через це досвід маніпулювання думкою і смаками людей неоціненний. Технології продажу музичного чи відео продукту мають великі переваги, бо від початку розраховані на масовість і популярність. В Україні шоу-бізнес тільки розвивається, тому нам необхідно вивчити його особливості, методи, дослідити, як вони застосовуються у виборчих кампаніях інших країн. Дещо вже було зроблено на президентських виборах 2004-2005, але було допущено багато помилок, не завжди враховувалась територіальна і культурологічна специфіка. Останні президентські вибори показали, що в умовах трансформації політичної системи ще остаточно не вироблено механізмів формування волевиявлення більшості населення та цивільного вирішення соціальних конфліктів при законній передачі влади. Але громадяни України вже показали уміння мобілізувати сили на підтримку демократичних цінностей. Незабаром в Україні відбудуться вибори у парламент та до органів місцевої влади, тому саме зараз необхідно вивчити досягнення і прорахунки президентської кампанії 2004-2005 років. Важливим у цьому моніторингу стане досвід виборчих кампаній у країнах так званої „старої демократії”, зокрема у США, де в 2004 році відбулися найбільші за масштабами людства президентські вибори.

Виходячи з актуальності порушених проблем була визначена тема нашого наукового дослідження: „Застосування технологій шоу-бізнесу у президентських виборчих кампаніях 2004 року (порівняльний аспект Україна – США)”.

Новизна наукового дослідження полягає у тому, що ми робимо спробу найбільш узагальненої класифікації виборчих і шоу-бізнесових технологій, а також визначаємо місце, роль і результативність останніх у президентських виборах 2004 року у США та Україні.

Об’єкт наукового дослідження—технології шоу-бізнесу у політичній виборчій кампанії.

Предмет наукового дослідження—президентські виборчі кампанії 2004 року у США та Україні, їх шоу-бізнесові технології, специфіка використання та ефективність.

Мета наукового дослідження: дослідити сутність виборчого процесу та шоу-бізнесу, технології цих явищ, їх вплив і взаємопроникнення; вивчити спільність і відмінність соціально-психологічного механізму впливу обох процесів на населення, враховуючи всі аспекти специфіки застосування; виробити сучасний підхід до проведення виборчої кампанії на наступних виборах в Україні.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз джерел з даної проблеми, систематизація і узагальнення наукового матеріалу, зібраного у процесі дослідження; практичні – опис зібраного практичного матеріалу, узагальнення спостережень над ним.

Методологічну основу роботи склали теорія пізнання, філософські вчення про свідомість, історичні процеси, людське буття, ідеї вчених-філософів, зокрема Ніцше, Шопенгауера, Ортега-і-Гасета, дослідження психологів та психоаналітиків.

Структура роботи включає вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел, додатки. У першому розділі аналізуються головні теоретичні аспекти виборів і шоу-бізнесу, у другому розділі порівнюються технології виборчого процесу і шоу-бізнесу, у третьому розділі автор узагальнює опрацьований матеріал і розглядає практичне застосування цих технологій під час президентських виборів у 2004 році в США та Україні. У висновках автор спробував дати практичні поради і вказівки щодо використання технологій шоу-бізнесу у подальших виборчих кампаніях.

Розділ 1. Виборчий процес та шоу-бізнес. Загальний огляд.

1.1. Вибори: теоретичні аспекти

Ґрунтовне дослідження виборчого процесу – один з найголовніших напрямків діяльності більшості фахівців в області політичного PR.

Вибори - це демократичний спосіб формування періодичної чи позачергової зміни персонального складу органів державної влади або підтвердження повноважень на новий строк, процедура призначення посадових осіб через вільне волевиявлення дієздатних осіб шляхом голосування за кандидатів, висунутих відповідно до встановлених законом правил і процедур. Вибори є сучасною, цивілізованою правовою формою завоювання влади, зміни здійснюваного нею курсу [1].

Дослідження впливу виборів на процес становлення й функціонування політичних систем обумовлене важливими функціями виборів у сучасних демократіях, а саме:

- конструктивна функція (створення представницьких органів влади та управління; послаблення соціальної напруги, досягнення суспільного консенсусу);

- програмна функція (доведення до відома широкого кола виборців партійних програм та їх конкуренція; формування державної програми на засадах програми партії (блоку партій), що перемогла на виборах);

- контрольна функція (створення представницьких органів, які контролюють діяльність уряду та виконавчих структур; затвердження виборів як важливого інституту контролю, оскільки самі виборці виносять остаточне рішення: хто представляє урядову більшість, а хто опозицію);

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали