Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Розробка та оформлення конструкторської документації на виготовлення гібридної інтегральної мікросхеми

Реферати / Інформаційні технології / Розробка та оформлення конструкторської документації на виготовлення гібридної інтегральної мікросхеми

Сумарне значення інтенсивності відмов буде дорівнювати:

lS= [1lоПЛ· aПЛ+2lОТР·aТР+7·loРЕЗ·aРЕЗ+2·loКОНД·aКОНД+3·loНОВ·aН

·[12·loДР.ПР·aДР.ПР+18loКТ.ПЛ·aКТ.ПЛ +12·loДРІТ·aДРІТ+24·loз·aд] · Кі =

= 10.6·10-8 год-1

Т= год

Як видно з розрахунків наша мікрозбірка процює дуже довго, задовільняє умовам ТЗ.

ВИСНОВКИ

При виконаннi курсового проекту була розроблена конструкцiя i технологiя виготовлення мiкрозборки (стабiлiзатора). При проектуваннi були розробленi: комутацiйна схема по схемi електричнiй принциповiй; визначенi геометричнi розмiри плiвкових елементiв i розроблена топологiя плати з урахуванням технологiчних обмежень; наведенi перевiрочнi розрахунки (розрахунок паразитних ємностей i iндуктивних зв'язкiв, тепловий режим i параметри надiйностi). Розробленi пошаровi креслення i складальне креслення плати. Розроблена мікрозбірка відповідає всім вимогам, що приведені в технічному завданні. Підкладка розроблена відповідно ГОСТу з розмірами 16 х20 мм. Наробка на відказ згідно розрахунку з надійності складає приблизно 126 000 годин, що повністю відповідає всім термінам служби. Від зовнішних вливів мікросхему захищає металосклянний корпус.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Акимов Н.Н. и др. Резисторы, конденсаторы, дроссели, коммутационные устройства РЭА. Справочник. - Минск: Беларусь, 1994, 590с.

2. Волуевич Е.И. Конструирование и технология микроэлектронной аппаратуры. - Винница: ВГТУ, 1996.

3. Коледов Л.А.Конструирование и технология микросхем. - Москва: Высшая школа, 1984, 232с.

4. Коледов Л.А. Технология и конструкции микросхем, микропроцессоров и микросборок. - Москва: Радио и связь, 1989, 400с.

5. Матсон Э.А., Крыжановский Д.В., Петкевич В.И. Конструкции и расчет микросхем и микроэлементов ЭВА. - Минск: Выща школа, 1979, 192с.

6. Матсон Э.А., Крыжановский Д.В. Справочное пособие по конструированию микросхем. - Минск: Выща школа, 1982, 206с.

7. Матсон Э.А. Конструкции и технологии микросхем. - Минск, Выща школа, 1985, 206с.

8. Николаев И.М., Филинюк Н.А. Интегральные микросхемы и основы их проектирования. - Москва: Радио и связь, 1992, 420с.

9. Парфенов Е.М. и др. Проектирование конструкций РЕА. - Москва: Радио и связь, 1989, 272с.

10. Преснухин Л.Н., Шахнов В.А. Конструирование электронных вычислительних машин и систем. - Москва: Высшая школа, 1986, 512с.

11. Терещук Р.М., Терещук К.М., Седов С.А. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства. Справочник радиолюбителя. - Киев, Наукова думка, 1989, 800с.

 

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали