Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

Реферати / Соціологія / Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

План

Уведення

1. Розвиток земської медицини на прикладі Петрозаводского повітового земства

2. Економічна допомога населенню.

3. Народна Освіта .

4. Перша вУкраїні Херсонська земська організація.

Висновок

Введення

З тих пір витекло занадто багато води, щоб можна було серйозно говорити про відродження [ земства > . Однак, більш ніж піввіковий рух у розвитку Росії від кріпосницького укладу до демократичного самоврядування місцевим життям заслуговує пильного вивчення.

Варто звернути особливу увагу на "природність розвитку < земства > " - знизу, "від землі" у буквальному значенні слова. Воно висувало і виховувало особистостей, становившихся потім суспільними діячами російського масштабу. Причому основою їхньої суспільної діяльності було рішення проблем місцевого керування і за допомогою цього - питань розвитку російської держави.

І відбувалося це завдяки "єдності помислів" земських діячів усіх губерній і повітів, колективності їхніх зусиль - навіть при наявності законодавчих заборон на створення загальземської організації. Причому об'єднання йшло від "господарських", життєвих потреб < земств > у створенні системи керування справами в державі, що сприяє розвиткові утворення, охорони здоров'я, агрономії і т.д.

1.Розвиток земської медицини на прикладі Петрозаводського повітового земства

Сьогодні кожна людина має право на одержання кваліфікованої медичної допомоги. Основи існуючої системи охорони здоров'я були закладені з появою земських установ. Забезпечення населення доступної мед. допомогою було однієї з найважливіших задач, що стояли перед земствами. З цією метою ними була проведена величезна важка робота, і я постаралася простежити процес розвитку земської медицини на прикладі діяльності Петрозаводського повітового земства, адже звертання до історичного досвіду земських установ є в наші дні досить актуальним.

Рамки мого дослідження обмежуються 1890-1910 роками. Саме в цей період дуже активно йшов розвиток земської медицини в повіті.

Тема даної роботи досить вузька, тому джереловою базою дослідження стали архівні матеріали НА РК, серед них: матеріали з'їздів лікарів, журнали Петрозаводських повітових земських збор, матеріали земської статистики, спеціальні нариси з питань охорони здоров'я, а також "Вісник Олонецкого губернського земства" (періодична преса), що давав на своїх сторінках інформацію про те, що відбувалося в повітах губернії.

Головною задачею діяльності Петрозаводського повітового земства була правильна організація мед. допомоги населенню повіту, тому земством почалося створення мережі фельдшерських пунктів. У 1894 р. Повіт складався з 3 лікарських ділянок:

  • 1-ий ділянка містила в собі Ладвинську, Остреченську, Шелтозерську і Шуйськуюволості з місцем проживання лікаря в с Ладва;
  • 2-ий ділянка – Спасопреображенську, Сямозерську, Святозерськую і Кондопожськую волості, місце проживання лікаря - с. Кончезеро;
  • 3-ій ділянка - Толвуйську і Великогубську волості, місцем проживання лікаря с. Велика Губа.

Перша лікарська ділянка містила в собі 4 фельдшерських пункти, другий - 6, третій - 3. Крім лікарів і фельдшерів медичну допомогу робили сповитухи, до них більше зверталися у волостях з російським населенням, менше у волостях, заселених карелами.

У повіті була всего одна лікарня, і та губернська. Розташовувалася в місті Петрозаводську, куди добиратися з віддалених місць повіту було складно, тим більше що брали не кожного хворого (штат лікарні визначався 54 ліжками).

Завдяки діяльності Петрозаводського земства до початку 20 століття повіт складався з 5 лікарських ділянок:

  • 1-ий - Ладвинская, Остреченская, Шелтозерська волості,
  • 2-ий – Спасопреображенська, Кондопожська і частина

Шуйськой волості,

  • 3-ій - Толвуйськ і Великогубська волості,
  • 4-ий - місто Петрозаводськ, частина Шуйськой і частина Ладвинской волостей,
  • 5-ий - Сямозерськая , Святозерська волості.

У кожній лікарській ділянці крім фельдшерських пунктів були відкриті приймальні покои. ДО 1908 року крім губернської Петрозаводской працювали лікарні в с. Велика Губа, у с. Ладва, у Заонежье.

У перші десятиліття діяльності Петрозаводського земства в повіті була роз'їзна система мед. обслуговування: лікар об'їжджав фельдшерські пункти своєї ділянки для надання лікарської допомоги. У результаті чого діяльність лікарів була недостатньо ефективна, тому що вони постійно були в роз'їздах. Але поступово роз'їзна система перемінилася на змішану, а потім стаціонарну (лікар працював у стаціонарі і виїжджав у найбільш важких випадках по виклику). У Петрозаводськом повіті з'явилася дільнична система обслуговування населення, що стало одним з найбільших досягнень земської медицини. Селяни, що раніш воліли лікуватися домашніми засобами, поступово почали звертатися до допомоги фельдшерів і лікарів. Крім того плата за лечение для селян була скасована.

У 1899 році в Петрозаводськом повіті відкрилася фельдшерська школа, викладачами в якій працювали лікарі Петрозаводськой лікарні. При школі був гуртожиток, працювала бібліотека, студентам платили стипендію. Завдяки цьому навчальному закладові медичну допомогу населенню стали робити спеціально підготовлені мед. працівники, а не ротні фельдшери, як це було раніш.

Заходу в медичній сфері вироблялися за рахунок власних коштів Петрозаводського земства, бюджет якого складався зі зборів з населення повіту. Також надавало матеріальну допомогу й Олонецке губернське земство. Уряд охорона здоров'я не субсидіювало.

Відповідно до законодавства функції повітового і губернського земств розділялися: Петрозаводське земство займалося сільською медициною, повітовими лікарнями, боротьбою з епідеміями; Олонецке губернське земство - Петрозаводською лікарнею, підготовкою фельдшерів, пристроєм з'їздів лікарів, віспощепленням.

Віспощеплення проводили в Петрозаводськом повіті фельдшери, лікарі, іноді сповитухи. Детрит - ліки для проведення щеплення віспи - одержували з губернського віспяного телятника в Петрозаводську, із приватних телятників Беклемишева і Тарноруднова (розташовувалися в повіті).

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали