Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Мій вид спорту - футбол

Реферати / Фізкультура і спорт / Мій вид спорту - футбол

Коли головна мета гравця заволодіти м'ячем, а вибр способу гри загрозливий для суперника або и самого гравця, вважають, що він грае небезпечно.

Ризикованою с і така гра, коли суперник перебуває на відстані до 2 м від м'яча, але:

а) ногу підносить дуже високо (вище стегна суперника);

б) дуже низько нахиляє голову (нижче стегна суперника);

в) виконує удар "ножицями", коли поруч перебуває суперник;

г) під час стрибка виносить ногу вбік суперника;

д) занабто високо піднімає коліно;

е) м'яч атакує прямою ногою вперед;

є) вибиває або намагається вибити м'яч з рук воротаря ногою чи голо­вою;

ж) виставленою ногою заважає воротареві вибити м'яч.

В межах штрафного майданчика воротаря атакують так, як і всіх інших гравців, а в межах воротарського майданчика — тільки тоді, коли він три­мае м'яч в руках, а його ноги — на землі (тобто, коли ще не цілком оволодів м'ячем).

Гравці, які не відходять на встановлену від м'яча відстань під час пробиття вільних, штрафних ударів, одержують попередження (жовту картку). Неспортивною поведінкою гравця на полі є:

1.Відмова виконати початковий удар, відновити гру або пробити штрафний удар.

2. Повторно неправильно виконаний початковий удар або відновлення гри після свистка судді.

3. Відмова воротаря захищати ворота під час пробиття штрафного удару.

4. Затримка м'яча або кидання в гравця будь-які предмети.

5. Навмисне неправильне виконання удару.

6. Воротар з м'ячем в руках робить білыпе чотирьох кроків або випустив м'яч на землю і ловить його повторно, після ловлі затримує м'яч в руках понад 5—6 с, за що повинен бути покараним вільним ударом з місця порушення.

Гравця усуваюуть з поля, якщо він:

1. Після попередження повторно зробив порушення, яке карається новим попередженням.

2. Самовільно покинув поле, демонструючи незадоволення рішенням судді.

3. Бурхливо протестує проти рішень судді, використовуючи вульгарні вислови.

4. Навмисне ударяє або намагається вдарити суперника чи партнера по

команді.

Гравець усувається з поля й за інші дії, які суддя кваліфікує як неспортивну поведінку.

Гравцеві, якого усувають з поля, суддя показує червону картку. Якщо той не покидав поля, суддя припиняє змагання. Покараний гравець не може брати участі в наступних іграх, поки його поведінку не розгляне колектив та Федерація футболу, яка дискваліфіковує винуватця на передбачений поло­женням змагань термін. Щоб не користуватися правилом на користь винно­го, суддя карні санкції може застосувати після закінчення ігрового епізоду.

2.14. Вільний та штрафний удари (правило XIII)

Вільний удар

Вільний удар здійснюється з місця порушення правил гри. Гол, забитий з вільного удару, зараховується тільки тоді, коли м'яч потрапляє у ворота після дотику іншого гравця будь-якої команди. Гравець, який виконував удар, не має права торкнутися м'яча вдруге, доки того не зробить інший футболіст.

Якщо вільний удар пробивається зі штрафного майданчика, то всі гравці команди суперника мають перебувати за його межами і на відстані не ближче, ніж 9,15 м від м'яча. М'яч вважається у грі, коли покине межі штрафного майданчика. Якщо ці вимоги гравцями порушуються, удар потрібно повторити. Коли вільний удар виконується з-за штрафного майдан­чика, гравці команди, яка захищається, зобов'язані перебувати від м'яча на відстані не ближче, ніж 9,15м. Під час виконання вільного удару нерухомий м'яч розігрується через іншого гравця будь-якої команди. Вільний удар із воротарського майданчика пробивають довільно, з будь-якого місця тіеї половини, де гравець провинився.

Про виконання вільного удару суддя сигналізує піднявши руку вгору і тримаючи її доти, доки не буде здійснено удар та інший гравець не торкнеться м'яча або доки м'яч не вийде за межі поля. Якщо гравці команди, до якого спрямовано вільний удар, не відходять від м'яча на встановлену пра­вилами гри відстань, вони мають бути покарані.

Вільний удар виконується за провину, зроблену гравцем, коли м'яч перебуває у грі. Однак бувають випадки, коли м'яч десь в іншому місці. Суддя може дозволити здійснити вільний удар і без свистка. Невикористана вимога відстані від м'яча не може бути причиною повторення удару.

Коли гравець вимагає відсунути гравців суперника на відстань вимог правил гри, це мусить зробити суддя і тільки після того дати дозвіл на ви­конання удару. Якщо гравці команди, яка захищається, не відходять на встановлену відстань, суддя попереджає одного із них за неспортивну поведінку, а удар повторюють. Коли гравець пробиває вільний удар з-поза меж штрафного майданчика в свої ворота, тоді призначається кутовий удар (якщо до м'яча ніхто не доторкнувся), а коли такого удару по во­ротах завдає футболист команди суперників, м'яч вводиться в гру ударом від воріт.

Штрафний удар

М'яч, забитий безпосередньо у ворота покараної команди при штрафно­му ударі, зараховується.

Під час виконання гравцем штрафного удару зі свого штрафного май­данчика, всі гравці протилежної команди мають бути за межами цього май­данчика на відстані 9,15м від м'яча доти, доки м'яч не покине його межі. Після удару м'яч увійде в гру після того, як опиниться за межами штрафно­го майданчика.

Воротар не може торкатися м'яча руками, якщо до нього останнім до­торкнувся гравець команди, до якої наложить воротар. Якщо м'яч безпосе­редньо після штрафного удару не покине межі штрафного майданчика, удар повторюється.

Якщо штрафний удар виконується з-поза меж штрафного майданчика, всі гравці протилежної команди мусять перебувати на відстані 9,15м від м'яча доти, доки він увійде у гру. Такої відстані не дотримуються тільки у випадках, якщо доводиться розташовуватися на лінії (між стояками).

Якщо будь-хто із гравців протилежної команди увійде до штрафного май­данчика до удару або опиниться ближче до м'яча, ніж 9,15 м, суддя затримує виконання удару доти, доки всі умови цього правила не будуть виконані.

Під час виконання штрафного удару м'яч лежить нерухомо. Гравець, виконавши удар, не торкається його повторно доти, доки цього не зробить хтось інший.

Визначаючи місце виконання штрафного удару, дотримуються таких умов:

1. Будь-який штрафний удар, призначений за порушення, скоені гравцями команди, яка атакувала в межах воротарського майданчика, вико­нується з будь-якого Місця тієї половини воротарського майданчика, де мало місце порушення.

2. Якщо гравець, виконуючи штрафний удар, торкнється м'яча пов­торно раніше від інших гравців, то протилежна команда здобуде право на виконання вільного удару з місця, де відбувся повторний дотик.

3. Гравець, який навмисне не відходить на визначену відстань під час виконання штрафного удару, одержує попередження, а якщо неодно­разово допускає це порушення — усувасться з поля. Будь-яка спроба завадити виконанню штрафного удару сприймається суддею як недисциплінована поведінка (як і вистрибування, розмахування рука­ми, щоб відвернути увагу суперника), за що порушник одержує по­передження.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали