Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Облік і аудит основних засобів на залізниці - Дипломна робота

Реферати / Аудит / Облік і аудит основних засобів на залізниці - Дипломна робота

 

ЗМІСТ

Вступ

 

1

Науково-теоретичні та методичні основи обліку основних засобів

на залізниці

 

1.1

Нормативно-законодавче забезпечення обліку на підприємстві

 

1.2

Основи обліку основних засобів

 

2

Фінансово-економічна характеристика Вагонної дільниці станції Київ - Пасажирський

 

2.1

Загальна характеристика підприємства

 

2.2

Аналіз основних техніко-економічні показників господарської діяльності Вагонної дільниці станції Київ - Пасажирський

 

3

Облік і аудит основних засобів на залізниці

 

3.1

Документальне оформлення надходження та використання основних засобів

 

3.2

Облік придбання об’єктів основних засобів за кошти

 

3.3

Будівництво основних засобів підрядним способом

 

3.4

Облік поліпшення основних засобів

 

3.5

Облік ремонту основних засобів

 

3.6

Переоцінка основних засобів

 

3.7

Ліквідація основних фондів

 

3.8

Амортизація основних засобів

 

3.8.1

Амортизація основних засобів в податковому обліку

 

3.8.2

Амортизація основних засобів в бухгалтерському обліку

 

3.9

Інвентаризація основних засобів

 

3.10

Особливості аудиту основних засобів

 

4

Використання ЕОМ з застосуванням прикладних програм при

обліку основних засобів на залізниці

 
 

Висновки

 
 

Перелік використаних інформаційних джерел

 
 

Додатки

 

Вступ

В умовах ринкових відносин залізничний транспорт залишається важливою для економіки країни галуззю. Масивність перевезень, їх відносно низька собівартість, мала енергоємність, висока регулярність і швидкість доставки вантажів та пасажирів, забезпечення своєчасного зв’язку між регіонами і СНД та інші фактори вимагають пристальної уваги до роботи транспорту особливо в сучасних умовах господарювання. Треба створити умови для підвищення якості й надійності роботи залізничних доріг в інтересах вантажовідправників, вантажоодержувачів та населення.

Для рішення цих задач необхідно активне використання бухгалтерського обліку, контролю та аудиту.

Як інформаційна система бухгалтерський облік здійснює збирання, реєстрацію їй систематизацію даних про господарські факти та проявлення. Він формує інформацію про кругообіг засобів, фіксує та контролює їх рух, перехід із однієї форми в іншу, наявність засобів по їх видам на кожній стадії кругообігу. За допомогою бухгалтерського обліку утримують дані про наявність та рух грошових засобів, матеріальних ресурсів, фондів та кредитів, про стан розрахунків з юридичними та фізичними особами, визначають витрати по стадіям кругообігу засобів, собівартості предметів праці, перевезень, виявляють фінансові результати.

Успішне рішення задачі повного задоволення потреб у перевезеннях з найменшими затратами можливе лише при високому рівні експлуатаційної роботи, яке визначає якість використання в процесі перевезень вагонів та локомотивів. Для здійснення перевезень вантажів та пасажирів та забезпеченням нормальної праці підприємства, залізниці повинні розпоряджуватися необхідними основними засобами та обіговими засобами, раціонально їх використовувати, своєчасно поновлювати та замінювати.

Пасажирське господарство залізниці являє собою одну з ведучих галузей залізничного транспорту, зосереджує в собі найбільш активну частину основних засобів залізниці. Вагонний парк – це перевозочні ресурси залізничного транспорту від того, в якому стані вони знаходяться їй як використовуються залежить об’єм та якість перевезень, доходи та прибуток транспорту.

Основні фонди є одним з головних технічних ресурсів господарської діяльності підприємства. Використання їх вимагає організації нагляду та контролю за їх наявністю й збереженням з моменту придбання до вибуття. В цей період необхідно щомісячно вимірювати розмір вартості втраченої основними фондами, які повинні включатися в витрати на виробництво. Для ліквідування зношених основні фонди періодично ремонтують. Ефективне використання основних засобів є важливим фактором збільшення випуску продукції з кожної одиниці виробничих фондів.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали