Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Причини, форми, наслідки функціонування тіньового сектора економіки України

Реферати / Економіка / Причини, форми, наслідки функціонування тіньового сектора економіки України

 

Зміст

Вступ

Глава 1. Сутність та форми тіньової економіки

1.1Визначення поняття тіньової економіки та її форми

1.2. Історія тіньової економіки

1.3.Розвиток тіньової економіки як процесу

1.4. Масштаби тіньової економіки

Глава 2. Особливості функціонування тіньового сектору в Україні

2.1.Причини виникнення тіньової економіки

2.2. Наслідки функціонування тіньової економіки в Україні

2.3.Розробка методів ліквідації тіньової економіки, як негативної

частини економіки України

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ

На протязі сторіч всі країни світу ведуть нескінченну боротьбу з тіньовою економікою. Її вивчають, з нею домовляються, умовляючи вийти на світ, з нею борються. І все ж вона існує. Як суспільне явище тіньова економіка притаманна усім країнам незалежно від моделі та рівня соціально-економічного розвитку. Практика засвідчує, що доки існуватиме державна форма організації суспільного життя, а держава у той чи інший правовий спосіб впливатиме на економічний розвиток шляхом реалізації бюджетної, податкової, грошово-кредитної, валютної політики тощо, доти зберігатиметься й тіньова економіка. Суттєво може змінюватися лише її питома вага, роль, яку вона відіграє у суспільному житті, а також механізм її взаємодії з легальною економікою.

Треба зауважити, що різке зростання інтересу до проблеми тіньової економіки збігається, як правило, в часі з кризовими тенденціями або затяжним економічним спадом у ряді країн, у тому числі й економічно розвинених.

У наукових колах розвинутих країн вже в 70-х роках почала домінувати думка, що тіньова економіка не тільки складає помітну частину всієї економічної діяльності, але і продовжує неухильно зростати. У зв’язку з цим, з початку 80-х років парламентами і урядами деяких країн були створені спеціальні робочі групи по вивченню тіньової економіки. Такі групи функціонують в Австрії, Англії, Голландії, Португалії, США, Франції, Швеції та в інших країнах. Вони вивчають сфери існування, діяльності, розміри і тенденції розвитку тіньової економіки.

Тіньова економіка в Україні - це не відокремлене явище, а результат системної кризи економіки. При переході від соціалістичних форм організації економіки до ринкових відбулася реструктуризація тіньового сектора економіки, відбувся його масштабний розвиток і його пристосування до нових умов соціального існування. Тіньова економіка в Україні має суттєве поширення у всіх сферах економічної діяльності. Найбільш корумпованими виявилися установи та організації Державтоінспекції, митниці, міліції та податкової інспекції.

Тіньова економіка у поєднанні з організованою злочинністю та корупцією становлять загрозу для економічної та національної безпеки держави.

Ситуація, що склалася на цей час в Україні внаслідок масштабно-вибухового поширення такого явища, як тіньова економіка, потребує глибоких і комплексних наукових досліджень цього найбільш своєрідного феномена перехідної (і не тільки перехідної) економіки.

Проте, наукові дослідження тіньової економіки пов’язані з чималими труднощами як теоретичного, так і практичного характеру. Це пояснюється тим, що тіньова економіка являє собою значно складніший об’єкт дослідження, ніж економіка офіційна.

Вагомою проблемою, що ускладнює дослідження тіньової економіки, є суттєва нестача, а нерідко і повна відсутність необхідних інформаційно-статистичних даних. Дослідженням перешкоджає або кон’юнктурне відомче приховування необхідної наявної інформації, або фактична неможливість застосування загальноприйнятих підходів до предметного дослідження суб’єктів і об’єктів системи тіньових економічних відношень та характерних особливостей функціонування внутрішніх структур і складових механізмів зазначеного економічного укладу.

У зв’язку з таким тяжким економічним становищем нашої країни, метою нашої роботи буде вивчення поняття тіньової економіки; на підставі яких чинників вона набула форми великомасштабного всепроникаючого явища? Які причини, закономірності, форми проникнення у всі сфери організаційно-управлінського і суспільно-економічного життя? Наслідки діяльності тіньового сектору, а також розробка спеціальної програми на питання про те, що? і як? робити українському правлінню, щоб сонце економічного благополуччя засяяло над просторами вітчизни, розганяючи тінь.

 

Глава1. Сутність та форми тіньової економіки

 

1.1. Визначення поняття тіньової економікита її форми

Економіка України знаходиться у перехідному періоді становлення ринкового середовища. Недосконалість законодавчого забезпечення, залишки минулої командно-адміністративної системи породили феномен “тіньової” економіки, яка набула значних масштабів, що становить загрозу економічній безпеці країни. Спад економіки, посилення соціальної напруги пояснюються впливом тіньового сектора.

Що ж розуміють під тіньовою економікою? Існує чимало визначень "тіньової" економіки. Незважаючи на певні розходження, всі спеціалісти сходяться на тому, що до неї слід віднести ті види діяльності, які не піддаються прямому контролю і спостереженню. Це:

1) види економічної діяльності, що приховуються їх учасниками у зв'язку з небажанням афішувати її, а з нею - і одержувані при цьому прибутки, з метою приховування останніх від оподаткування;

2) сукупність легальних, але не виявлених відкритими перевірочними методами фінансово-господарських операцій;

3) протизаконну криміногенну діяльність, спрямовану на особисте збагачення;

4) неформальну економіку, в якій офіційний облік діяльності є утрудненим у зв'язку з її непостійним характером і малим обсягом, а також з відсутністю об'єктивних вимірників.

У вітчизняній і зарубіжній літературі в даний час відсутнє чітке, загальноприйняте визначення тіньової економіки. Для його визначення використовують надто широкий спектр характеристик („підпільна”, „друга”, „неврахована”, „нерегламентована”, „неофіційна” тощо). Одне їх перелічення дозволяє припустити, що тіньова економіка – дуже складне і багатоаспектне явище.

Деякі автори сюди ж відносять і так звану "фіктивну економіку" - приписки, спекулятивні угоди, хабарництво, шахрайство, пов'язане з грошовим обігом, а також діяльність, спрямовану на одержання суб'єктами господарювання необґрунтованих вигод і пільг, які добуваються на основі підкупу посадових осіб.

Якщо ж "тіньову" економіку розглядати як економічну категорію, то можна зупинитись на її визначенні як сукупності специфічних економічних відносин, пов'язаних з діяльністю по виробництву, розподілу, обміну і споживанню товарів і послуг, прихованих від державного контролю з метою одержання доходів і особистого збагачення.

Та деякі автори пропонують власні визначення „тіньової економіки”:

Бородюк В.:

Тіньова економіка – це економічна діяльність, яка не враховується і не контролюється офіційними державними органами, а також діяльність, спрямована на отримання доходу шляхом порушення чинного законодавства. Тіньова економіка повинна охоплювати весь спектр доходів, отриманих від нерегламентованої державою економічної діяльності, починаючи від доходів дрібних ремісників-кустарів і закінчуючи доходами організованих та індивідуальних злочинців.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали