Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

Реферати / Економіка / Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

Введення

Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм бізнесу, і поєднуваних єдиним поняттям - ринок.

По визначенню ринок - це організована структура, де "зустрічаються" виробники і споживачі, продавці і покупці, де в результаті взаємодії попиту споживачів ( попитом називається кількість товару,що споживачі можуть купити за визначеною ціною ) і пропозиції виробників (пропозиція - це кількість товаруу, що виробники продають за визначеною ціною ) встановлюються і ціни товарів, і обсяги продажів. При розгляді структурної організації ринку визначальне значення має кількість виробників (продавців) і кількість споживачів (покупців), що беруть участь у процесі обміну загального еквівалента вартості (грошей) на який-небудь товар, характер і структура відносин між ними, що визначають взаємодію попиту та пропозиції.

Основні моделі ринку

У залежності від співвідношення між кількістю виробників і кількістю споживачів розрізняють наступні види конкурентних структур:

1. Велика кількість самостійних виробників деякого однорідного товару і маса відособлених споживачів даного товару. Структура зв'язків така, що кожен споживач, у принципі, може купити товар у будь-якого виробника, керуючись власною оцінкою корисності товару, його ціною і власними можливостями придбання даного товару. Кожен виробник може продати товар будь-якому споживачу, керуючись тільки з власною вигодою. Дана структура ринку називається полигополией і породжує, так звану, досконалу конкуренцію .

2. Величезна кількість відособлених споживачів і мала кількість виробників, кожний з який може задовольнити значну частку загального попиту. Така структура називається олігополією, і породжує, так звану, недосконалу конкуренцію. Граничним випадком даної структури, коли великій кількості споживачів протистоїть єдиний виробник, здатний задовольнити загальний попит усіх споживачів, є монополія. У випадку, коли ринок представлений відносно великим числом виробників, що пропонують гетерогенну (різнорідну) продукцію, то говорять про монополістичну конкуренцію .

3. Єдиний споживач товару і безліч самостійних виробників. При цьому єдиний споживач здобуває весь обсяг пропозиції товару, що поставляється всією безліччю виробників. Дана структура породжує особливий тип недосконалої конкуренції, називаний монопсонией (монополія попиту).

4. Структура взаємозв'язків, де єдиному споживачу протиставляється єдиний виробник (двостороння монополія),узагалі не є конкурентною, але також не є і ринковою.

По Сміту сутність конкурентної поведінки виробників складало "чесне"- без змови - суперництво виробників за допомогою , як правило, цінового тиску на конкурентів .Не суперництво у встановленні ціни , а відсутність можливості впливати на ціну , є ключовим моментом у сучасному трактуванні поняття конкуренції.

У таблиці, приведеної нижче, підсумовані характерні основні риси чотирьох типів ринків: чистої конкуренції, монополістичної конкуренції, олігополії і монополії, що мають важливе значення на практиці.

Таблиця 1 «Характерні риси чотирьох основних моделей ринку»:

 

Чиста конкуренція

Характеризується:

1. Безліччю дрібних фірм.

2. Однорідністю продукції.

3. Відсутністю бар”єрів на вхід і вихід (з галузі).

4. Рівним доступом до усіх видів інформації.

Монополістична конкуренція

Характеризується:

1. Безліччю дрібних фірм.

2. Неоднорідністю продукції.

3. Відсутністю бар”єрів на вхід і вихід (з галузі).

4. Трохи обмеженим доступом до інформації.

Олігополія

Характеризується:

1. Невеликим числом великих фірм.

2. Неоднорідністю (чи однорідністю) продукції.

3. Можливими затрудненнями при виході (з галузі).

4. Трохи обмеженим доступом до інформації.

Монополія

Характеризується:

1. Однією фірмою.

2. Унікальністю продукції.

3. Практично не переборними бар'єрами на вхід.

4. Трохи обмеженим доступом до інформації.

Термін "конкуренція" походить від латинського слова concurentia і означає суперництво, змагання. Інше його обґрунтування випливає з французького слова courir-бігати (cour-бігу, сoncour-бега). Аналогічно італійське – concurrere.

Конкуренція – це взаємовідносини активного змагання, боротьба за максимізацію доходів і споживчого ефекту між незалежними покупцями і продавцями при їх досить великому числі і можливості вільно виходити на ринок і залишати його. Конкуренція – необхідна умова ринкової економіки. Конкуренція є однією з найважливіших умов існування ринку з моменту його виникнення, але особливого значення набуває з утворенням національних ринків, коли товарне виробництво охоплює уже всю економіку, а товарно-грошові відносини стають загальними. Конкуренція зовсім органічно стає корінною властивістю капіталізму, корінним тому, що вона концентрує в собі основні риси капіталістичної ідеології: приватну власність, волю підприємництва й особистий інтерес.

Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип взаємин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Це конкуренція між виробниками. Аналогічно визначається конкуренція між споживачами як взаємини з приводу формування цін і обсягу попиту на ринку. Стимулом , що спонукає людину до конкурентної боротьби , є прагнення перевершити інших . У суперництві на ринках мова йде про заключення угод і про частки участі в ринковій сфері . Конкурентна боротьба - це динамічний ( прискорюючий рух ) процес. Він служить кращому забезпеченню ринку товарами.

Як засоби, в конкурентній боротьбі, для поліпшення своїх позицій на ринку компанії використовують , наприклад , якість виробів, ціну, сервісне обслуговування, асортимент, умови постачань і платежів, інформацію через рекламу.

Конкуренція, як економічне явище, з'явилося в часи встановлення торгових відносин і придбала свою повноцінність з появою вільних ринкових відносин. У цей же час з'явилися найбільш цілісні теоретичні положення про рушійні сили конкурентної боротьби. І основна заслуга в цьому класичної політичної економії, і її головного представника А.Сміта. Він розглядав конкуренцію, як щось, що саме собою розуміється, пронизуючи всі галузі економіки й обмежуючись тільки суб'єктивними причинами.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали