Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Біг на витривалість в 1-9 класах

Реферати / Фізкультура і спорт / Біг на витривалість в 1-9 класах

Біг на витривалість в 1-9 класах

Приступаючи до виконання цього завдання, необхідно вже після декількох уроків провес­ти тестування для визначення рівня розвитку витривалості згідно з табл. 1.

Таблиця буде приблизно ві­дображати рівень функціональ­них можливостей ваших учнів.

Результати її хоч і переви­щують вимоги програми 1995 р., але вона складена за експери­ментальними дослідженнями кращих вчителів фізичної куль­тури і перевірена часом.

Основні бігові засоби роз­витку витривалості в 1 класі:

1. Повільний біг малої ін­тенсивності (швидкість 1,8— 2,2 м/с, тобто кожні 100 м за 45-55 с).

Застосовується для розмин­ки в підготовчій частині уроку, в змішаному пересуванні для відпочинку, при виконанні в русі різних вправ. Витривалість такий біг розвиває в меншому ступені, зате сприяє підвищен­ню взаємодій систем дихання і кровообігу.

2. Біг помірної інтенсивнос­ті. Швидкість його 2,2 — 2,7 м/с (кожні 100 м за 37—45 с). В 1 класі для нього відводиться приблизно половина всіх дис­танцій і всього часу занять бі­гом. Це біг впівсили. БІг помір­ної інтенсивності покращує уз­годженість роботи легень, сер­ця та інших внутрішніх органів, що дуже важливо саме в молод­шому шкільному віці, коли ді­яльність названих органів у ді­тей ще не стійка.

3. Фартлек по свистку, фарт-лек один за одним.

Цей вид виховання витри­валості можна приміняти піз­ніше (в III IV чверті), коли вже учні добре будуть перено­сити навантаження бігу з по­мірною інтенсивністю.

З перших уроків необхідно пропонувати біг повільної ін­тенсивності, починаючи з 1 хв, і доводячи його до 4—5 хв. На наступних уроках застосовуєть­ся біг помірної інтенсивності від 2 до 6—8 хв.

2 клас -Завдання. На першому пла­ні на уроках з бігової підготов­ки залишається вдосконален­ня в техніці тривалого бігу, даль­ший розвиток такої якості, як витривалість, а також початко­ве навчання основам тактики. Засоби: 1. Заняття бігом з другокласниками починається з бігу помірної інтенсивності тривалістю до 2 хв. Швидкість рівномірного бігу підвищува­лась до 2,3—2,8 м/с (кожні 100 м за 35—45 с). Тривалість бігу до­водиться до 7—8 хв.

2. Повторний біг на відтин­ках 200—300 м. Швидкість рів­номірна. Відпочинок 2—3 хв. За цей час ЧСС повинна знизи­тись до 130—120 уд/хв. Якщо цього не стане, тривалість від­починку має бути збільшена.

3. Фартлек. Навантаження підвищується за рішенням вчи­теля.

З клас

Завдання. Продовжується процес закріплення техніко-тактичної підготовки, довгочас­ний біг використовується для подальшого розвитку витрива­лості і стійкості до помірних навантажень. Для цього розши­рюється діапазон тактичних зав­дань. Так, наприклад, відтин­ки дистанцій учні пробігають з різною швидкістю. Засоби і дозування повільного і помірно­го бігу в 3 класі мало чим від­різняється від такого в 2 класі. Поступово подовжується час помірного бігу, збільшується його швидкість.

Бігові навантаження в мо­лодших класах можна підвищу­вати лінійно або ступінчато. В першому випадку поступово подовжують і дистанцію і збіль­шують швидкість бігу. В друго­му випадку в декількох серіях уроків поступово чергують по­довження дистанції з збільшена ням швидкості.

Дистанція, м  

Швидкість пробігання, м/с  

2,4  

2,5  

2,6  

2,7  

2,8  

2,9  

3,0  

3,1  

3,2  

3,3  

100  

0,41  

0,40  

0,38  

0,37  

0,35  

0,34  

0,33  

0,32  

0,31  

0,30  

200  

1,22  

1,20  

1,16  

1,14  

1,10  

1,08  

1,06  

1,04  

1,02  

1,00  

300  

2,03  

2,00  

1,54  

1,51  

1,45  

1,42  

1,39  

1,36  

1,33  

1,30  

400  

2,44  

2,40  

2,32  

2,28  

2,20  

2,16  

2,12  

2,08  

2,04  

2,00  

500  

3,25  

3,20  

3,10  

3,05  

2,58  

2,50  

2,45  

2,40  

2,35  

2,30  

600  

4,06  

4,00  

3,48  

3,42  

3,30  

3,24  

3,18  

3,12  

3,06  

3,00  

700  

4,47  

4,40  

4,26  

4,19  

4,05  

3,58  

3,51  

3,44  

3,37  

3,30  

800  

5,28  

5,20  

5,04  

4,56  

4,40  

4,32  

4,24  

4,16  

4,08  

4,00  

900  

6,09  

6,00  

5,44  

5,33  

5,15  

5,05  

4,57  

4,48  

4,39  

4,30  

1000  

6,50  

6,40  

6,22  

6,10  

5,50  

5,40  

5,30  

5,20  

5,10  

5,00  

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали