Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Звіт про виробничу практику студента із спеціальності Фінанси та кредит

Реферати / Економіка / Звіт про виробничу практику студента із спеціальності Фінанси та кредит

Після цього при аналізі фінансових результатів здійснюється розрахунок основних показників, значення яких характеризують основні результати фінансово-господарської діяльності підприємства: це різні види рентабельності. Розрахуємо їх.

Розрахунок рентабельності.

Показники

Сума, тис. грн.

Середня величина активу

3 501

Середня вартість основних засобів

1 104

Середня вартість оборотних засобів

2 397

Валові витрати на реалізовану продукцію

1 827,3

Власні кошти

1 423

Обсяг реалізації

1 933,8

Прибуток від реалізації

103,3

Прибуток до оподаткування

103,3

Прибуток після оподаткування

72,31

Рентабельність активів

2,07 %

Загальна рентабельність

2,95 %

Рентабельність поточних витрат

5,65 %

Рентабельність власних коштів

5,08 %

Рентабельність реалізації

5,34 %

Обчислені показники рентабельності характеризують ефективність використання засобів. Критерієм при аналізі показників рентабельності має бути норма прибутку на вкладені кошти, що склалася в національному господарстві країни в аналітичному періоді. Аналізуючи показники рентабельності в динаміці, підприємство має можливість оцінити результати фінансово-господарської діяльності в звітному періоді та визначити пріоритетні напрямки розвитку, виходячи з необхідності підвищення ефективності використання коштів.

1. Структура податкової поліції.

Відділ дослідчих перевірок та його функції.

Розглянемо організаційну структуру управлінь податкової поліції України.

Головне управління податкової поліції:

- штаб;

- відділ кадрів;

- секретаріат.

Управління податкових розслідувань:

- відділ організації податкових розслідувань;

- юридично-методологічний відділ;

- інформаційно-аналітичний відділ;

- відділ дослідчих перевірок;

- відділ зовнішніх зв”язків.

Оперативне управління:

- відділ організації оперативного пошуку та проведення оперативно-технічних заходів;

- відділ з особово важливих справ;

- галузевий відділ;

- відділ організації розшуку неплатників податку.

Слідче управління:

- відділ організації податкового слідства;

- відділ розслідування особливо важливих справ.

Відділ тилового забезпечення:

- фінансова група;

- транспортне відділення;

- група матеріально-технічного забезпечення.

Спецпідрозділ фізичного захисту.

Управління боротьби з корупцією:

- відділ зонального контролю за організацією діяльності підрозділів з боротьби з корупцією;

- відділ оперативно-профілактичних заходів.

Головне управління примусового стягнення податків:

- відділ організації стягнення платежів з юридичних осіб;

- відділ організації стягнення платежів з фізичних осіб;

- відділ контролю за застосуванням контрольно-касових апаратів.

Інформаційно-аналітичний відділ.

Так як базою практики був відділ дослідчих перевірок в Управлінні податкових розслідувань УПП ДПА в м. Києві розглянемо його детальніше.

На початку року цей відділ в зв’язку з проблемами завантаження та складностями в керуванні був поділений на два сектори:

1) Сектор документальних перевірок особливо важливих справ по матеріалам оперативних служб, правоохоронних органів, слідчих управлінь та прокуратури.

2) Сектор документальних перевірок особливо важливих справ по матеріалам районних податкових поліцій стосовно зустрічних перевірок та аналізу документації з банку.

Робота даного відділу здійснюється відповідно з планом, який розробляється на кожен квартал року. Цей план наведено нижче.

Робітники відділу дослідчих перевірок керується “Положенням про відділ дослідчої перевірки Управління податкових розслідувань УПП ДПА у м. Києві”.

7. Аудит показників декларації про податок з доходів (прибутку).

Разом із затверджуваними формами бухгалтерської звітності підприємства подають у податкові адміністрації за місцезнаходженням:

- декларацію про прибуток підприємства;

- розрахунок суми податку на прибуток.

Ці документи подаються до канцелярії податкової адміністрації, яка робить відмітку про дату їх представлення. Після цього розрахунок передається до відділу обліку та звітності для нарахування платежів по фактичному прибутку.

І вже після цього розрахунок суми податку на прибуток і декларація про прибуток підприємства передаються до Управління податків та зборів для перевірки правильності нарахування податку на прибуток.

При перевірці встановлюють:

1) своєчасність подання документів;

2) правильність нарахування податку на прибуток;

3) узгодженість даних декларацій по податку на прибуток і форми № 2 “Звіт про фінансові результати та їх використання”.

Для цього потрібно показники рядків 01, 07, 08, 10, 11, 12 декларації про прибуток підприємства порівняти з даними, що відображені у рядках 010, 011, 060, 070, 110 форми № 2.

Затрати, що включаються до валових витрат реалізованої продукції, які відображені в декларації у рядку 05 повинні дорівнювати даним рядка 040 форми №2. . До речі ДПА України відповідно до пункту 16.15 статті 16 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” видала наказ № 214 від 8 липня 1997 року “Про затвердження форми декларації про прибуток підприємства та Порядку її складання.

Відповідно до цього наказу розроблено “Порядок складання декларації про прибуток підприємства” і форму декларації, що мають застосовуватися всіма підприємствами.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2019 україномовні реферати та навчальні матеріали