Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Звіт про виробничу практику студента із спеціальності Фінанси та кредит

Реферати / Економіка / Звіт про виробничу практику студента із спеціальності Фінанси та кредит

- Указ Президента України “ Про невідкладні заходи по поверненню в Україну валютних цінностей, які незаконно знаходяться за її межами” №319/4 від 18.06.1994 року.

Перевіряєме підприємство- Спільне україно - турецьке підприємство “Ей Ті Сі” створене згідно з Договором про створення та діяльність Спільного підприємства у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Згідно з наданими регістраційними та статутними документами основним видом діяльності є: оптова, роздрібна, емісійна та консигнаційна торгівля.

За період діяльності СП “Ей Ті Сі” зовнішньоекономічну діяльність з фірмами-нерезидентами по імпортним операціям.

Цією перевіркою встановлено:

СП “Ей Ті Сі” за період своєї діяльності уклали контракти з паном Турції Озган Алпер Дінгал.

Загальна кредиторська заборгованість на 01.10.97 р. складає 42 990,4 доларів США, яка відображена в бухгалтерському обліку на рахунку 60 в сумі 14 516,48 грн.

Згідно Декларації “Про валютні цінності” та пред’явлених до перевірки бух. документів встановлено наступне:

1. Експорт-імпорт товарів, що підлягають квотуванню та ліцензуванню, підприємство не проводило.

2. Бухоблік операцій в інвалюті ведеться по журнально-ордерній системі.

3. Порушень діючого валютного законодавства про здійснення імпортних операцій не встановлено. Задекларовані підприємством суми відображені вірно.

Термін надходження товару в Україну становить 10.05.96 р. на момент перевірки товар на загальну суму 601846 дол. США від іноземної фірми в Україну не надійшов, документи з митного оформлення товарів не є в наявності. Представлена підприємством товаротранспортна накладна № 80390 від 01.02.96 р. не може бути врахована як документ, підтверджуючий факт здійснення імпорту товару в Україну, крім цього відмітки митниці про ввезення товару в Україну на ній відсутні.

На підставі ст. 4 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, та змін і доповнень до нього, за порушення термінів отримання імпортованих товарів нараховується пеня за кожний день прострочення у розмірі 0,3 % від суми неодержаного товару в іноземній валюті, перерахованій у грошову одиницю України за курсом НБУ на день виникнення заборгованості.

Розрахунок пені:

601 846 дол. США х 932 дні х 0,3 % х 1,282 = 2 157 300 грн.

Таким чином, підприємство повинно сплатити в бюджет пеню в розмірі 2 157 300 грн.

8. Висновки по результатах аудиту.

В ході перевірки підприємств ВКФ “Проблема” та СП “Ей Ті Сі”, яка проводилась за період з 12.01.98 р. по 23.01.98 р., були розглянуті такі документи:

- баланс;

- відповідні звіти про прибутки та збитки;

- рух основних виробничих фондів, які показують зміни фінансового стану за рік;

- була перевірена методика ведення бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання згідно з Положенням №250;

- була перевірена достовірність відповідності показників балансу підприємства іншим формам бухгалтерської звітності;

- була перевірена правильність ведення касових операцій та правильність відображення в обліку виторгу від реалізації продукції (товарів) на перевіряємому підприємстві;

- була перевірена правильність здійснення експортно-імпортних та валютних операцій;

- була перевірена правильність визначення фінансових результатів;

- також була проведена перевірка правильності заповнення декларації про податок з доходів (прибутку) на перевіряємому підприємстві.

Під час аудиторської перевірки були проаналізовані бухгалтерські принципи, які використовувались на підприємстві, розглянуто принципи оцінки матеріальних статей балансу, створені керівництвом підприємства, та звітність в цілому. Ми вважаємо, що за період перевірки зібрано достатньо даних для заключення.

Ми підтверджуємо, що надана інформація дає дійсно повне уявлення про реальний склад активів і пасивів суб’єкта перевірки. Прийнята система бухгалтерського обліку задовольняє законодавчим і нормативним вимогам.

Звітність складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку та достовірно відображає по усім вагомим аспектам фактичний фінансовий стан на початок 1997 року.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2019 україномовні реферати та навчальні матеріали