Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Історія розвитку фармакології

Реферати / Медицина / Історія розвитку фармакології

Отримані важливі результати узагальнено в багатьох наукових і практичних довідниках - "Биологические аспекты координационной химии", "Осложнения фармакотерапии", "Физическая химия и клиническая фармакология сердечных гликозидов", "Фитонциды в медицине", "Клінічна фітотерапія" та інші. На кафедрі проводиться велика методологічна і методична робота, що відображено у підручниках "Фармакология" (1980), "Фармакология. Практические занятия" (1982), "Общая рецептура"(1985), "Справочник по клинической фармакологии"(1986), "Словарь терминов по фармакологии и фармации" (1989), "Клінічна фітотерапія" (2002) та ін.

Під керівництвом академіка І.С.Чекмана підготовлено і захищено понад 80 дисертацій (з яких 30 докторських і більше 50 кандидатських дисертацій).

За результатами науково-дослідної роботи професори кафедри фармакології І.С.Чекман, Н.О.Горчакова і В.А.Туманов удостоєні звання лауреатів Державної премії УРСР.

На кафедрі також проводяться широкі госпрозрахункові роботи з великим економічним ефектом та впровадження у різні галузі народного господарства та медицини. Колектив кафедри фармакології Українського національного медичного університету ім. академіка О.О.Богомольця проводить значну роботу, що стає в нагоді органам охорони здоров'я, надає методичну допомогу навчальним медичним закладам України. Щороку на базі кафедри навчаються слухачі факультету підвищення кваліфікації, а також викладачі вузів та медичних училищ країни.

Значний внесок у розвиток сучасної фармакології зробили такі професори: Ф.П.Тринус, доктор медичних наук, професор, чл. кор. АМН СРСР - Київ; доктор медичних наук, професор Дніпропетровського медичного інституту Г.О. Батрак - заслужений діяч науки; доктор медичних наук, професор Я.І.Максимович - Одеса; доктор медичних наук, професор А.А.Гаврилюк - Львів; доктор медичних наук, професор Ю.І.Іванов - Чернівці; доктор медичних наук, професор М.В.Харченко - Харків; Н.С.Шварсалон доктор медичних наук, професор кафедри фармакології Кримського медичного інституту (основні праці по протиалергічним засобам, сульфаніламідним препаратам та лікрських рослин); професори - М.І.Луганський та П.В.Родіонов під керівництвом академіка О.І.Черкеса розробили активні протизапальні, протипухлинні препарати та антидоти при отруєнні важкими металами.

Професор С.М.Дроговоз, доктор медичних наук, завідуюча кафедрою фармакології Харківської фармацевтичної академії, зробила великий внесок у розвиток нового напрямку щодо вивчення препаратів з гепатопротекторною і жовчогінною дією. Під керівництвом професора С.М.Дроговоз на кафедрі фармакології впроваджені методи скринінгового і фармакологічного дослідження лікарських речовин. За участю професора С.М.Дроговоз створено більше 20 лікарських засобів, 8 з них успішно використовуються в медичній практиці. Під керівництвом професора С.М.Дроговоз виконано 10 докторських і понад 20 кандидатських дисертацій, написала підручник для студентів.

Велика заслуга у розвитку сучасної фармакології належить доктору медичних наук, професору, завідуючому кафедрою фармакології Донецького медичного університету І.В.Комісарову, основний напрямок робіт професора - теорія рецепторів в молекулярній фармакології.

Значний внесок у розвиток сучасної науки вкладають доктор медичних наук Н.О.Горчакова, професор кафедри фармакології Київського медичного національного університету; завідуючий кафедрою фармакології Одеського медичного університету, академік, доктор медичних наук, професор В.Й.Кресюн; завідуюча кафедрою фармакології Івано-Франківської медичної академії, доктор медичних наук, професор Я.І.Гудивок; завідуючий кафедрою фармакології Дніпропетровської медичної академії, доктор медичних наук, професор В.Й.Мамчур; звідуючий кафедрою фармакології Вінницького державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Г.І.Степанчук та професор кафедри А.А.Столярчук; завідуючий кафедрою фармакології Запоріжського медичного університету, доктор медичних наук, професор В.В.Дунаєв та професор кафедри В.Р.Стець; завідуючий кафедрою фармакології Львівського медичного університету, доктор медичних наук, професор Р.С.Рудий; завідуючий кафедрою фармакології Симферопольського медичного університету, доктор медичних наук, професор І.П.Фомочкін; завідуючий кафедрою фармакології Чернівецької медичної академії, доктор медичних наук, професор І.І.Заморський; завідуюча кафедрою фармакології Харківського медичного університету, доктор медичних наук, професор Л.Т.Киричек; завідуючий кафедрою фармакології Луганського медичного університету, доктор медичних наук, професор В.Д.Лук'янчук; доктор медичних наук, професор кафедри фармакології Полтавського стоматологічного університету Т.А.Дев'яткіна; доктор медичних наук, професор Г.Т.Писько (Київ, ГОС НИИХЛОР проект) та інші.

В даний час видатні фармакологи України продовжують успішно працювати, використовуючи досягнення кібернетики, молекулярної біології, фізики, хімії.

Основним координаційним центром наукових досліджень по фармакології є Київський науково-дослідний інститут фармакології і токсикології АМН України, де трудяться видатні фармакологи - заслужений діяч науки і техніки, академік АМН України П.Ф.Тринус, професори: А.В.Стефанов, В.С.Даниленко, Л.О.Громов, Н.І.Шарикіна та багато інших.

Основне правило фармакологів - проводити дослідження на хворих тваринах. Мова може бути тільки про те, щоб модельні досліди з експериментальної терапії максимально відповідали запитам клініки. Це один із шляхів інтенсифікації фармакологічних досліджень.

На медичному факультеті Ужгородського державного університету викладання фармакології було розпочате в 1948 р. Лекції з фармакології читала доцент А.Г.Петровська із Львівського медичного інституту, основний напрямок накових праць було вивчення лікарських засобів, що впливають на травну систему. Петровська А.Г. вперше на Україні приділила значну увагу клінічній фармакології.

У 1949 р. організовано кафедру фармакології медичного факультету Ужгородського державного університету. Першим завідуючим став вихованець Київського медичного інституту, кандидат медичних наук, доцент Ф.І.Березанцев. Він керував кафедрою до 1956 р. Наукова діяльність Ф.І.Березанцева була присвячена розробці питання "О реактивности организма при экспериментальной гипертонии". За час наукової роботи Березанцев Ф.І. написав і надрукував більше 30 праць, в тому числі і методичні. Його перу належить також посібник з фармакології і рецептури для студентів середніх медичних закладів, який витримав декілька видань.

З 1956 по 1973 р.р. курс фармакології медичного факультету УжДУ очолювала кандидат медичних наук, доцент Г.В.Налегатська (учениця академіка С.В.Анічкова).

Доцент Г.В.Налегатська написала біля 100 наукових і методичних праць, в тому числі "Конспект лекций по рецептуре" (1962 р. для студентів), у співавторстві з В.М.Кочерганом та І.В.Григою - "Фармакологія гормональних та вітамінних препаратів - конспект лекцій 1972 р."

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали