Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Принципи формування та організації роботи місцевих державних адміністрацій

Реферати / Політологія / Принципи формування та організації роботи місцевих державних адміністрацій

Зміст

 

1. Вступ

2. Порядок організації і функціонування МДА

3. Порядок формування МДА

4. Щодо голів МДА

5. Завдання і обов’язки МДА

6. Підпорядкування в системі праці та організайіїї МДА

7. Аппарат МДА. Суть, повноваження

8. Висновок

9. Список використаної літератури

Вступ

 

Виконавчу владу в областях, районах, районах в Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі, районах у містах Києві та Севастополі здійснюють відповідно обласні, районні, районні в АРК, Київська та Севастопольська міські, районні в цих містах державні адміністрації. Вони є місцевими органами виконавчої влади і входять до єдиної системи органів державної виконавчої влади та в межах своїх повноважень здійснюють виконавчу владу на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, а також реалізують повноваження, делеговані їм відповідною радою.

У політико-правовій пактиці україни інститут місцевих державних адміністрацій впереше було запроваджено у 1992 р. Законом України “Про представника Президента України”. Саме цим Законом було відокремлено місцеві органи виконавчої влади, які були засновані на базі виконавчо-розпорядчих органів районних і обласних рад, віл органів місцевого та регіонального самоврядування. Таке відокремлення мало на меті створити єдину систему виконавчих органів на місцях на чолі з Президентом України та розмежувати функції і повноваження між місцевими державними органами (адміністраціями) та такою самостійною формою реалізації публічної влади, як місцеве та регіональне самоврядування.

Таким чином, в Україні почався процес роздержавлення місцевих рад, які становили політичну основу колишньої радянської України.

Порядок організації і функціонування місцевих державних адміністрацій закріплюється Конституцією та Законом України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. та іншими законами. Певні особливості здійснення виконавчої влади у місті Києві встановлюються Законом України “Про столицю україни – місто-герой Київ” від 15 січня 199 р. Особливості здійснення виконавчої влади у місті Севастополі мають бути закріплені законом про статус міста Севастополя, який до цього часу не прийнято

Порядок формування МДА визначено у розділі другому Закону України “Про місцеві державні адміністрації”. Формуються МДА у складі: а) голови; б) перших заступників та заступників голови; в) керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів. Голови МДА призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів україни на строк повноважень Президента України.

До кандидатів на посади голів МДА, їх перщих заступників та заступників, керіників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів законодавство пред’являє такі вимоги:

· Бути громадянином України;

· Не можуть бути народними депутатами україни чи мати інший представницький мандат;

· Не можуть суміщати свою службову діяльність з іншою, у тому числі і на громадських засадах, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час;

· Ну можуть входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємств чи інших організацій, що мають на меті одержання прибутку;

· Не можуть мати судимості за вчинення навмисного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

Повноваження голови МДА набувають з моменту призначення. Вони формують склад МДА. Перші заступники голів обласних державних адміністрацій призначаються на посаду головами обласних державних адміністрацій за згодою Прем’єр-міністра України. Заступники голови обласних державних адміністрацій призначаються на посаду головами цих адміністрацій за погодженням з відповідним віце-прем’єр-міністром України (призначення на інші відповідні посади в МДА відбуваються згідно Закону України “Про місцеві державні адміністрації”).

Нажаль законом ще не врегульовано порядок призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників і заступників та керівників управлінь і відділів Севастопольської міської та районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.

Законом урегульовано і порядок припинення повноважень голів МДА, їх перших заступників, заступників і керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів.

Голови МДА продовжують виконувати свої повноваження до призначення у встановленому порядку нових голів МДА. Ця норма діє у всіх випадках припинення повноважень голови МДА, крім випадку його смерті. Вважається, що у такому разі повноваження голови тимчасово здійснює виконуючий обов’язки, що призначається Президентом України. Саме таке положення і пропонується закріпити законодавчо.

Повноваження голів МДА припиняються Президентом України у разі:

· порушення ними Конституції і законів України;

· втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства;

· визнання судом недієздатним;

· виїзду на проживання в іншу країну; набрання законної сили обвинувального вироку суду;

· порушення вимог несумісності;

· за власною ініціативою Президента України з підстав, передбачених законодавством України про МДА та державну службу.

Припиняються їх повноваження у разі а)прийняття відставки голови відповідної обласної державної адміністрації; б) подання Кабінету Міністрів з підстав, передбачених законодавством про державну службу; в) висловлення недовіри ростою більшістю голосів від складу відповідної ради.

Перші заступники і заступники голві МДА заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеним головам МДА у день їх призначення.

У межах бюджетних коштів, що виділені на утримання МДА, голови відповідних адміністрацій визначають їх структуру. Приблизний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, а також типові положення про МДА затверджує Кабінет Міністрів України.

Вони діють на засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, верховенства права, законності, пріорітетності прав людини, гасності, відкритості та врахування громадської думки, а також поєднання державних і місцевих інтересів та ін.

МДА покликана захищати права і законні інтереси людини і громадянина, а також держави. Саме держава відповідно до Конституції України відповідає перед людиною за свою діяльність і має своїм головним обов’язком утверджувати та забезпечувати права і свободи людини. Державна адміністрація зобов’язана відповідально ставитися до виконання своїх обов’язків із забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку території та реалізації державної політики у визначених законодавством сферах управління. Вона діє на засадах законності, керуючись у своїй діяльності Конституцією та законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими актами законодавства, а також органів виконавчої влади вищого рівня. Районні державні адміністрації Автономної Республіки Крим керуються також рішенняит та постановами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо їх прийнято у межах їх повновавжень.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали