Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Облік заробітної плати - Курсова робота

Реферати / Бухгалтерський облік / Облік заробітної плати - Курсова робота

Утримання, які проводяться із заробітної плати, представляють собою форму стягнення з робітників та службовців податків та інших платежів. Згідно з діючим законодавством, з заробітної плати робочих та службовців бухгалтерія підприємства утримує прибутковий податок (див. табл. 2.2), суми по виконавчих листах, по виконавчим надписам нотаріальних органів; грошові нарахування, які державними органами контролю, штрафи, які встановлюються в адміністративному порядку. З заробітної плати також утримується :

1% - у Пенсійний фонд;

0,5% - у фонд соціального страхування;

1% - профспілкові внески (див. табл. 2.4).

Відповідно до Указу Президента України від 22.11.95 № 1082/95 «Про внесення змін в Указ Президента України від 13.09.94 № 519» сукупний оподаткований доход для вирахування прибуткового податку визначається в гривнах, соті частини гривні ( від 1 коп. до 99 коп.) не враховуються. Державна податкова адміністрація України від 12.09.96 № 17-214/10-6069 довела до відома шкалу ставок оподаткування для вирахування прибуткового податку з доходів громадян.

Таблиця 2.2

Шкала ставок оподаткування для визначення прибуткового

податку з громадян

Місячний сукупний оподатковуваний

доход

Ставки та розміри

податку

До 17грн. (один неоподатковуваний

мінімум)

не оподатковується

18грн. - 85грн. (від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів)

10% від суми доходу, що перевищує

розмір одного неоподатковуваного

мінімума

86грн. - 170грн. ( 5 - 10)

6грн. 80коп. + 15% суми, що переви-

щує 85 грн.

171 грн. - 1020грн. (10 -60)

19грн. 55коп. + 20% суми, що переви

щує 170грн.

1021грн. - 1700грн. (60 - 100)

189грн. 55коп. + 30% суми, що пере-

вищує 1020грн.

1701грн. і вище (понад 100 неоподатковуваних мінімумів)

393грн. 55коп. + 40% суми, що перевищує 1700грн.

На підприємстві є 2 працівника, які працюють за сумісництвом. Під час роботи за сумісництвом утримання прибуткового податку здійснюється за ставкою 20 %, при цьому неоподатковуваний мінімум не віднімається.

Наприклад, якщо робітнику нараховується заробітна плата 200 грн., то прибутковий податок розраховується наступним чином :

200 - 170 = 30 грн.

30 грн. * 20 % + 19,55 грн. = 25,66 грн.

За прострочення встановлених строків уплати (перерахування) прибутковогоподатку, в тому числі не утриманого із джерел виплати або утриманого не повністю, сплачу.ться пеня в розмірі подвійної річної облікової ставки НБУ від суми недоплат.

Наприклад, якщо сума недоплати по прибутковому податку становить 500 грн., за який була виявлена недоплата, складає 60 днів, а ставка НБУ 25 %, то розрахунок буде наступним :

( 25% * 2 ) : ( 100% * 360 днів ) * 60 днів * 500 грн. = 41,66 грн.

Для обліку прибуткового податку використовують рахунок 641 «Розрахунки з бюджетом» «Прибутковий податок». ( табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Проводки про утримання прибуткового податку

Зміст операції

Дт

Кт

Утримання прибуткового податку

661

641

Перерахування прибуткового податку

641

311

Після утримання прибуткового податку проводиться відрахування аліментів :

на 1 дитину - 25 %

на 2 дитини - 33 %

на 3 і більше - 50 %

Кожний місяць утримуються профспілкові взноси у розмірі 1 %. Також утримуються суми авансів за першу половину місяця. По виконавчим листам за рішенням суду або фінансових органів із заробітної плати робітників та службовців утримується сума на користь третьої особи. Крім того, на підприємство можуть надходити документи з виконавчим підписом про одноразове відшкодування за безкоштовний проїзд, за порушення суспільного порядку. Утримання проводиться або в установленій сумі, або у визначеному проценті. Документи, які надійшли реєструються у спеціальній книзі за прізвищами та табельними номерами.

Згідно з законами «Про формування фонду для виконання міроприємств по ліквідації наслідків на ЧАЕС та по захисту населення, який вступив в дію з 12.07.97, «Про збір та обов’язкове державне пенсійне страхування», який вступив в дію з 29.07.97, «Про збір та обов’язкове пенсійне страхування», загальний відсоток нарахування на заробітну плату зменшився з 51% до 47,5%, при цьому змінилися ставки нарахування.

Таблиця 2.4

Платники і ставки зборів

 

Ставки зборів

п/п

Платники

В Пенсійний

фонд

В фонд соц.

страхування

1

2

3

4

1

Суб’єкти підприємницької діяльності, державні, бюджетні та інші юридичні

особи, їх філії та відділення,

які не мають статусу юридич-

ної особи, а також фізичні особи - суб’єкти підприєм-

ницької діяльності, які використовують працю найманих працівників

32%

5,5%,

в тому числі

1,5% - на

обов’язкове

страхування

на випадок

безробіття

2

Підприємства, організації, де

працюють інваліди :

а) для інвалідів

б) для іншіх осіб

4%

32%

1%

5,5%

3

Фізичні особи - суб’єкти

підприємницької діяльності, які не використо

вують працю найманих

працівників

32%

0,5%

4

Фізичні особи, які працюють на контрактній основі, а також фізичні особи, які виконують роботу на основі договорів

1%

від ФЗП

0,5%

від ФЗП або від

прибутку

5

Суб’єкти підприємницької

діяльності незалежно від

форм власності

32%

 

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2020 україномовні реферати та навчальні матеріали