Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Чищення, змащення і зберігання автомата.

Реферати / Воєнна справа / Чищення, змащення і зберігання автомата.

Автомат слід завжди тримати у чистоті, в повній справ­ності і постійній готовності до бойового застосування. Це досягається своєчасним умілим чищенням і змащенням, а також правильним зберіганням автомата у будь-яких умо­вах. Для чищення автомата використовуються приладдя автомата (мал.) та дерев'яні палички (мал.).

Приладдя автомата служить для чищення і змащен­ня, а також для розбирання і складання автомата. До нього входять: шомпол, протирка, йоржик, викрутка, вибивач, шпилька, пенал, маслянка.

Шомпол застосовується для чищення і змащення ка­налу ствола, каналів і порожнин інших частин автомата. Він має головку з отвором для вибивача, нарізку для на­гвинчування протирки або йоржика.

Протирка застосовується для чищення і змащення каналу ствола, а також каналів і порожнин інших час­тин автомата.

Йоржик використовується для чищення каналу ство­ла розчином для чищення ствола (P4G).

Викрутка, вибивач і шпилька застосовуються при складанні і розбиранні автомата. Виріз на кінці викрут­ки призначений для вгвинчування мушки та її вигвин­чування, а бічний розріз — для закріплення протирки на шомполі. Для зручності користування викруткою її встав­ляють у бічні отвори пенала. При чищенні каналу вик­рутка вкладається у пенал поверх головки шомпола. Шпилька застосовується при збиранні ударно-спускового механізму. Вона притримує шептало одиничного вогню й уповільнювач курка з пружиною на спусковому курку.

Пенал із кришкою служить для зберігання протирки, йоржика, викрутки, вибивача і шпильки. Пенал застосо­вується як шомпольна муфта при чищенні і змащенні ка­налу ствола, як рукоятка для викрутки при вгвинчуванні і вигвинчуванні мушки, для повороту замикача газової трубки. Пенал має наскрізні отвори для шомпола, овальні отвори для викрутки і прямокутні отвори для обертання замикача газової трубки. Крипта використовується як ду­лова накладка при чищенні каналу ствола. Бічні отвори на кришці пенала призначені для вибивача, яким кришку знімають зі ствола.

Маслянка служить для зберігання мастила; її носять у кишені сумки для магазинів.

Чищення і змащення автомата проводиться під без­посереднім керівництвом командира відділення, а в на­вчальному закладі — викладача допризовної підготовки.

Чищення автомата (табл.) проводиться щодня: при підготовці до стрільби; після стрільби; після занять у полі; в бойовій обстановці; на тривалих навчаннях; під час перерв у бою і в навчанні.

Якщо автомат не застосовується, то чищення його проводиться не менше одного разу на тиждень.

Для чищення і змащення автомата застосовується рідке рушничне мастило, РЧС, рушничне мастило, ган­чірки або папір KB-22 і клоччя — тільки для чищення каналу ствола.

Чищення автомата проводять у спеціально відведе­них місцях на обладнаних для цієї мети столах, а в по­льових умовах — на чистих підстилках, дошках, фанері тощо у такій послідовності: підбираються приладдя, ма­теріали для чищення і змащення; розбирається автомат; чиститься канал ствола; вичищаються інші частини ав­томата.

Для чищення каналу ствола треба покласти автомат у вирізи стола або на звичайний стіл. Зібрати приладдя (мал. ), скласти клоччя у вигляді цифри 8, накласти «вісімку» її перехрестям на кінець протирки (мал. ) і розкласти волокна клоччя уздовж протирки так, щоб їх кінці були коротшими за стержень протирки. Просочити клоччя рідким рушничним мастилом, увести шомпол з протиркою і клоччям у канал ствола і застопорити криш­ку пенала на дуловому зрізі ствола.

Утримуючи автомат лівою рукою, плавно просунути правою рукою шомпол по всій довжині каналу ствола кілька разів. Витягнути шомпол, змінити клоччя, просо­чити його рідким рушничним мастилом і знову прочисти­ти канал ствола. Так проробити кілька разів. Після цього ретельно витерти шомпол і протерти канал ствола чистим сухим клоччям, а потім чистою ганчіркою. Оглянути ганчірку. Якщо на ній помітні сліди нагару або забруднен­ня, продовжувати чищення каналу ствола до тих пір, по­ки після перевірки ганчірка не буде чистою. Ретельно ог­лянути канал ствола на світло з дулової частини і з боку патронника, повільно обертаючи ствол у руках. При цьому особливу увагу звертати на кути нарізів, перевіряти, чи не залишилось у них нагару. У такій самий спосіб вичистити патронник з боку ствольної коробки.

Газову камеру, газову трубку і компенсатор полити рідким рушничним мастилом або РЧС, прочистити клоччям (ганчіркою) за допомогою шомпола або дерев'яної палички, потім насухо витерти. Дерев'яні частини обтер­ти сухою ганчіркою.

Після закінчення чищення автомата доповісти ко­мандирові відділення або викладачеві допризовної підго­товки і з його дозволу провести змащення і збирання ав-5 томата.

Після чищення автомат змащують, щоб не допустити впливу вологи на метал. Змащування автомата проводять у такій послідовності: канал ствола, патронник і компенсатор змащують протиркою з покладеним на неї клоччям, просоченим мастилом; на решту частин (металевих) ганчіркою наносять тонкий шар мастила. При цьому слід мати на увазі, що надлишок мастила призводить до за­бруднення частин автомата і може спричинити затримку при стрільбі.

Дерев'яні частини не змащують.

Відповідальність за зберігання автомата у справно­му стані несе командир підрозділу, в навчальному закла­ді — директор навчального закладу і викладач допризов­ної підготовки.

З автоматом поводитися треба обережно: охороняти від ударів, стежити, щоб у ствол не потрапили сторонні предмети (клоччя, пісок, бруд), бо при стрільбі це може призвести до роздуття або розриву ствола. Не спускати без потреби курок, бо це призводить до передчасного спрацю­вання частин і механізмів автомата.

Автомат зберігається у піраміді. Він має бути розря­джений, магазин відокремлений, штик-ніж знятий, ку­рок спущений, важіль перевідника — у верхньому поло­женні, хомутик прицілу — на поділці II.

В окремому відділенні піраміди зберігаються магази­ни, сумки для магазинів, штики-ножі в піхвах і маслян­ки. Сумки для магазинів і ремені повинні зберігатися чистими і сухими.

При пересуванні на заняттях і в поході автомат пе­реноситься з приєднаним магазином (решта магазинів — у сумці). Ремінь підганяється так, щоб .автомат не вда­рявся об тверді предмети спорядження. У перерві між заняттями, з також на привалах автомат тримають у ру­ках або на ремені.

Завантажити реферат Завантажити реферат

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали