Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Фінляндія

Реферати / Географія / Фінляндія

Географічне положення Фінляндії

Глобальне геополітичне та геоекономічне положення.

Географічне положення будь-якої держави завжди індивідуалізує її як географічний об'єкт, формуючи якоюсь мірою її “обличчя” на міжнародній арені. З цього погляду її чи не найголовнішою особливістю розташування Фінляндії є те, що ця країна розташована на півночі континенту, займаючи проміжне місце між Заходом і Сходом Європи. Як і Ісландія, Фінляндія вважається найпівнічнішою у світі державою.

Загальновідомо, що географічне положення є властивістю географічного об'єкта, яка відображає насамперед його унікальність. Ніхто не зможе заперечити, що з погляду географічного положення Фінляндія - унікальна країна: іншої такої держави у світі немає. Водночас ця унікальність своєрідно виражає відношення Фінляндії до інших держав світу.

Від географічного положення держави значною мірою залежить її геополітичне й економіко-географічне положення. Їх можна розглядати на трьох ієрархічних рівнях: глобальному, регіональному і сусідському.

Глобальне геополітичне положення Фінляндії, тобто її відношення до груп держав як до елементів світової політичної системи, до світової політичної системи загалом, до геополітичних осей, центрів стратегічних інтересів за останні десятиріччя суттєво поліпшилося. На ранніх етапах історичного розвитку той факт, що Фінляндія розташована у північній півкулі, в периферійній частині стосовно помірної зони цієї півкулі, де розвивалася сучасна людська цивілізація, виконував двояку роль. З одного боку, слабкі комунікаційні контакти з іншими країнами Європи гальмували розвиток країни. З іншого - таке положення допомогло зберегти невеликому народові мову і традиції, унікальність і неповторність. Саме завдяки цьому положенню історичний розвиток Фінляндії дещо відрізнявся від розвитку держав у помірній зоні: країні вдалось уникнути деяких форм політичних формувань і структур, характерних для держав помірної зони, хоча вона перейшла через низку різних етапів колоніальної залежності й лише XX ст. стала республікою.

Ще однією особливістю глобального геополітичного положення Фінляндії є те, що ця країна розташована на відносно безпечній віддалі від таких полюсів світової сили, як США, Японія і Китай, однак у безпосередній близькості від такого непередбачуваного полюса світової сили, як Росія. Розташування цих полюсів позначалося і позначається нині на суспільно-політичному та соціально-економічному розвитку країни. Це вимагає виважених підходів до розробки фінської стратегії зовнішньої політики.

Третя особливість глобального геополітичного положення Фінляндії полягає у його кардинальному поліпшенні та зміцненні в Європі після того, як країна стала членом Європейського Союзу 1995 р. Останнім часом у складі Європейської співдружності 15 держав-членів (Австрії, Бельгії, Великобританії, Греції, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Франції, Швеції) Фінляндія утверджується на міжнародній арені спільно з цими країнами через здійснення загальної зовнішньої політики і політики у сфері безпеки, у тому числі через перехід у перспективі до загальної оборонної політики та співпрацю з ними в інших сферах життєдіяльності. Отже, Фінляндія в складі країн-учасниць ЄС стала однією з ланок потужного полюса світової сили, який інтенсивно розвивається в Європі і дедалі активніше конкурує з іншими полюсами вже світової сили.

За останні роки різко змінилося геополітичне положення Фінляндії стосовно великого масиву країн "третього світу" та постсоціалістичних країн. Ці країни "наблизилися" до Фінляндії внаслідок змін у світовій політичній системі загалом, а тому Фінляндія змушена розробити поліваріантні моделі взаємовідносин з ними у найближчій і більш віддаленій перспективі.

Головна особливістьрегіонального геополітичного положення Фінляндії полягає в тому, що вона розташована на євразійському континенті й виступає у ролі одного з елементів системи країн цього континенту. Євразія є колискою державотворення. Однак Фінляндія порівняно далека від ядра історичної державно-політичної організації людства (Близький і Середній Схід). Можливо тому шлях до її самостійності та незалежності був тривалим і болючим. Ще одна особливість Фінляндії: вона значно віддалена від геометричного центру Європи, що знаходиться на території України. Але саме ця особливість може бути позитивним фактором, який сприятиме розвитку співпраці обох країн у перспективі. Варто додати також, що Фінляндія й Україна розташовані на великій геополітичній осі "варяги-греки", формування якої почалося ще у IX ст. і яка пролягла від Скандинавії через Прибалтику, Подніпров'я до Чорного моря. В різні історичні періоди і Фінляндія, і Україна були дуже активними елементами цієї осі. Після падіння імперії під назвою "Радянський Союз" обидві держави як елементи великої геополітичної осі мають всі шанси для активізації взаємного розвитку міжнародних зв'язків, що може суттєво сприяти формуванню Балтійсько-чорноморської співдружності незалежних країн.

Сусідське політико-географічне положення Фінляндії визначається її геопросторовим відношенням до сусідів першого і другого порядку. Фінляндія має трьох сухопутних сусідів першого порядку - Швецію, Норвегію і Росію, а також морських сусідів - Естонію, Латвію, Литву, Польщу і Німеччину. Таке сусідство визначає значною мірою особливості міжнародної співпраці, структуру імпорту та експорту Фінляндії, а також її відношення до найближчого полюсу світової сили — Росії.

Економіко-географічне положення Фінляндії можна вважати достатньо вигідним, якщо зважити на особливість географічного положення загалом.

Підсумовуючи сказане, треба зазначити: політико-географічне й економіко-географічне положення Фінляндії за останні роки постійно поліпшується. Якщо одночасно акцентувати на мирному імперативі фінляндської політики у здійсненні внутрішньої та зовнішньої політики, то стає зрозумілим, чому більшість держав світу сприймає Фінляндію як “клубок” миру не тільки в Європі, а й у всьому світі.

Економічні райони Фінляндії.

Історично у Фінляндії склалося два великі економічні райони, що суттєво розрізняються між собою не тільки за рівнем соціально-економічного розвитку, а й за параметрами соціального середовища, спеціалізацією і структурою господарських комплексів, характером і способом життєдіяльності населення. Це Південна Фінляндія і Північна Фінляндія. Межу між ними проводять зазвичай по лінії від м. Йоенсу на сході країни до м. Оулу на узбережжі Ботнічної затоки, південну Фінляндію часто називають «Освоєною Фінляндією», а Північну - «Неосвоєною Фінляндією». Практично весь промисловий, науково-технічний та культурний потенціал країни зосереджений в Південній Фінляндії. Північна Фінляндія продовжує залишатися економічно слабоосвоєною і рідкозаселеною.

До складу великого економічного району «Південна Фінляндія» входять два підрайони - Південно-Західна Фінляндія й Озерний край.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2024 україномовні реферати та навчальні матеріали