Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Військово-навчальні заклади України

Реферати / Воєнна справа / Військово-навчальні заклади України

Академія Збройних Сил України готує офіцерів опе­ративно-стратегічного рівня для всіх видів Збройних Сил і родів військ, а також офіцерів оперативно-тактичного рівня зі спеціальностей: мотострільці, танкісти, фахівці військової розвідки, ракетних військ та артилерії, тилу.

Київський військовий гуманітарний інститут готує офіцерів виховної роботи, військової, соціальної та при­кладної соціології, журналістів.

Київський інститут Військово-Повітряних сил готує авіаційних інженерів, техніків і фахівців авіаційного тилу.

Київський інститут Сухопутних військ готує офіцерів танкових, автомобільних військ та військової розвідки.

Харківський військовий університет готує офіцерів протиповітряної оборони, ракетних військ та артилерії, військ РХБ (радіаційного, хімічного, біологічного) захи­сту, радіоелектронної боротьби, автоматизованих систем управління, метрологів, економістів.

Харківський інститут льотчиків Військово-Повітря­них сил готує льотчиків, штурманів, офіцерів управлін­ня повітряним рухом і наземного радіотехнічного забез­печення польотів авіації.

Одеський інститут Сухопутних військ готує офіцерів мотострілецьких, аеромобільних військ, тилу, фахівців РАО (ракетно-артилерійського озброєння).

Севастопольский військово-морський інститут готує офіцерів Військово-Морських сил України.

Крім того створено:

— військовий інститут артилерії при Сумському дер­жавному університеті;

— військово-медичний інститут у складі Української військово-медичної академії;

— військово-інженерний факультет при Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті;

— військово-будівельний факультет при Харківському державному політехнічному університеті.

В Україні створено вищі навчальні заклади для підго­товки спеціалістів прикордонних військ (Хмельницька ака­демія Прикордонних військ України) та Національної гвар­дії (Харківський військовий університет Національної гвар­дії України).

Офіцери, які мають вищу освіту та досвід служби у військах, можуть продовжити свою військову освіту в Ака­демії Збройних Сил України.

Усі випускники вищих військових навчальних закладів отримують диплом загальнодержавного зразка, який дає їм право після звільнення із Збройних Сил працювати за цивіль­ними спеціальностями.

Українська держава забезпечує молоді можливість здо­буття військової освіти. Кожний юнак, який має середню ос­віту, а також солдат, сержант і матрос із середньою освітою після першого року строкової служби може вступити до вій^ ськового навчального закладу за власним вибором. Обираючи вищий військовий навчальний заклад, слід уважно проана­лізувати свої нахили, інтереси, здібності, стан здоров'я, пора­дитися із старшими, з військовими. Кожна військова профе­сія ставить перед юнаком певні специфічні вимоги до його здоров'я, до психічного (вольового, інтелектуального), фізич­ного розвитку. Ті, хто бажає вступити до вищого військового навчального закладу, в період з 1 лютого до 1 травня подають у районний (міський) військкомат заяву. Для всебічної оцін­ки вступників приймальна комісія навчального закладу про­водить вступні іспити у два тури, з 1 по 25 липня. Враховую­ться результати письмового тестування із загальноосвітніх (шкільних) дисциплін, які є профілюючими в цьому військо­вому навчальному закладі, індивідуальні психологічні та фі­зичні якості юнака, стан здоров'я та ін. Абітурієнт, який пройшов за конкурсом, зараховується на перший курс війсь­кового навчального закладу, і з цього моменту розпочина­ється його служба в Збройних Силах чи в інших військових формуваннях України.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Коли були створені Збройні Сили України?

2. Назвіть основні види і роди військ України, охарактеризуйте їх озброєність і призначення.

3. На яких основних принципах ґрунтуються національні Збройні Сили України?

4. Як здійснюється керівництво Збройними Силами України?

5. Розкажіть про військові кадри України та систему їх підготовки.

Завантажити реферат Завантажити реферат

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2024 україномовні реферати та навчальні матеріали