Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Соціальне страхування. Самостійна робота

Реферати / Економіка / Соціальне страхування. Самостійна робота

СРС №1. Сутність, принципи й роль соціального страхування.

1. Опрацювати і тезово занотувати наступні статті:

- Необхідність і суть соціального страхування

Соціальне страхування - гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок захворювання, втрати працездатності, щодо підтримки материнства та дитинства, а також з охорони здоров'я членів суспільства в умовах безплатної медицини.

Відповідно до статті 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

- Принципи соціального страхування

Національні системи соціального захисту сформувалися з урахуванням специфіки економічного, соціального й культурного розвитку країн. Однак, попри відмінності в шляхах розвитку й особливостях організації, якості й обсязі послуг, а також у методах фінансування, всі системи соціального захисту функціонують на основі єдиних принципів.

Принцип соціального страхування

Принцип соціального забезпечення

Принцип допомоги

Принцип соціальної солідарності

- Фінансові аспекти соціального страхування

Соціальне страхування – це особлива сфера тому, що мета його не локалізація ризику, а вкладення фінансових ресурсів для одержання певної вигоди чи послуги в майбутньому. Із фінансового погляду — це вкладення ресурсів, їхнє накопичення, перетворення в капітал, одержання доходу й повернення вкладених коштів у майбутньому в обумовлений страховим договором термін. При цьому не відбувається перерозподілу фінансових ресурсів, вони надаються для тимчасового користування.

- Історія зародження соціального страхування в Україні

Україна, як відомо, майже 350 років знаходилась у колоніальному стані, будучи частиною імперії, як у складі царської Росії, та і в складі СРСР. У цей період вона ніколи не проводила самостійної соціальної політики і не приймала самостійних рішень щодо соціального страхування і соціального забезпечення.

Зародження страхування на терені України припадає на 90-ті роки ХІХ століття.

2. Занотувати та пояснити співвідношення категорій:

а) соціальне забезпечення, соціальне страхування, соціальна допомога;

Соціальне забезпечення (соціальний захист) — система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).

Соціальне страхування — фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.

Соціальна допомога - система заходів, спрямованих на повернення особи до активного життя та праці, відновлення соціального статусу і формування в особи якостей, установок щодо пристосування до умов нормальної життєдіяльності шляхом правового і матеріального захисту її існування, підготовки до самообслуговування з формуванням здатності до пересування і спілкування, повсякденних життєвих потреб тощо.

б) медичне страхування, страхова медицина.

Медичне страхування - це окремий вид соціального страхування, який гарантує з боку держави рівні можливості для громадян України в отриманні медичної допомоги та забезпеченні ліками.

Перевага страхової медицини полягає в її прогнозованості: кожен громадянин вкладає невеликі суми коштів у медичну страховку для того, щоб бути впевненим, що при хворобі всі або переважна більшість медичних витрат будуть оплачені. Медичне страхування дає можливість контролювати свій бюджет, тому що завдяки йому більше, ніж вартість страховки, на медицину за рік не витратиш.

СРС №2. Іноземний досвід у сфері соціального страхування.

1. Опрацювати і тезово занотувати наступні статті:

- Історія зародження і розвитку соціального страхування в світі

а) модель Бісмарка та план Беверіджа

Перші ознаки страхування з'явилися ще в античні часи. Так, за що дійшли до нас джерелами в рабовласницькому суспільстві були угоди, суть яких полягала в прагненні розосередити між усіма зацікавленими особами ризик можливого збитку, коли небезпеки під-будуть підлягати спільні майнові інтереси багатьох осіб. На Близькому Сході ще за два тисячоліття до нашої ери в епоху вавілонського царя Хаммурапі члени торгового каравану укладали між собою договори про те, щоб спільно відшкодовувати збитки, що спіткали кого-небудь з них в дорозі, від пограбування, крадіжки або пропажі товару.

У. Беверідж (1879 – 1963 рр.) – економіст, політичний діяч. Під його керівництвом міністерський комітет з соціального страхування розробив так званий план Беверіджа – створення системи страхування, соціального забезпечення та боротьба з безробіттям. Цей план ґрунтувався на трьох основних принципах:

– залежність розміру допомоги не від розміру внесків (тобто заробітної плати), а від нормальних потреб людини в конкретно-історичний період;

– гарантоване забезпечення у випадках соціальних ризиків всіх громадян, а не тільки працюючих за наймом;

– інтеграція і взаємодоповнення різних форм соціального захисту – страхування, соціальна допомога (по бідності), ощадні каси (добровільне страхування).

б) становлення соціального страхування в розвинутих країнах Європи

Сучасні держави активно використовують соціальне страхування для захисту населення на випадок захворювання, зниження працездатності, смерті годувальника, допомоги багатодітним сім'ям тощо. Принцип, згідно з яким держава в рамках соціального страхування піклується про тих, хто потребує захисту, діє всюди і сьогодні.

Питома вага соціального страхування у внутрішньому продукті розвинутих країн набагато перевищує питому вагу комерційного (недержавного) страхування (табл. 1).

Таблиця 1

Питома вага соціального та комерційного (недержавного) страхування у внутрішньому продукті розвинутих країн Європи, % (за даними INSSE, Франція)

Країна Соціальне страхування Комерційне страхування

Великобританія 20,6 9,9

Німеччина 26,9 5,6

Італія 23,6 2,6

Франція 28,0 5,9

Предметом соціального страхування є основні соціальні ризики, які загрожують відтворенню населення: тимчасова непрацездатність у результаті хвороби, ушкодження здоров'я, вагітності та пологів, догляду за членом сім'ї; постійна непрацездатність у результаті інвалідності та старості; втрата трудового доходу у зв'язку з неможливістю працевлаштування; втрата доходів сім'ї у випадку смерті годувальника; виникнення непередбачуваних витрат у випадку оплати медичних послуг, народження і виховання дитини, оплати ритуальних послуг та поховання.

Об'єкт соціального страхування — майнові інтереси громадян, пов'язані з компенсацією втрати трудового доходу або оплатою видатків, які раптово виникли внаслідок настання соціальних ризиків.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2024 україномовні реферати та навчальні матеріали