Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Характеристика маркетингової діяльності

Реферати / Маркетинг / Характеристика маркетингової діяльності

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МП "НОВИНКА"

План.

Вступ

1. Коротка характеристика господарської діяльності підприємства.

2. Організація товароруху на підприємстві

3. Господарські зв’язки з постачальниками та їх характеристика

4. Організація продажу товарів і стимулювання збуту

Висновки та пропозиції

1. Коротка характеристика господарської діяльності підприємства.

В процесі виконання курсової роботи об’єктом дослідження стало мале підприємство “Новинка”, що знаходиться в м. Коломия, Івано-Франківської області. Воно було створене 17 листопада 1996 р. для здійснення торговельної діяльності на основі внесків засновників. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, володіє власним майном, має розрахунковий і валютний рахунки, і функціонує на принципах повної економічної та правової самостійності. В своїй діяльності підприємство керується чинним законодавством і статутом , затвердженим міськвиконкомом м. Коломия.

Статутний фонд підприємства складає 25,0 тис. грн. в т.ч. початковий внесок 7,5 тис. грн.

Підприємство розміщується в приміщенні Роздрібної торгово-закупівельної бази, яке воно орендує. Згідно договору оренди МП “Новинка” вільно розпоряджається складськими приміщеннями площею 290 м2, торговими приміщеннями 37 м2, адміністративними приміщеннями – 24 м2 і холодильними камерами.

Основні економічні показники результатів господарської діяльності по МП “Новинка” за 2000 р. характеризується даними таблиці 1.

Таблиця 1.

Основні показники господарської діяльності

МП “Новинка” за 2000-2001 р. р.

Показники

2000

2001

1.

Товарооборот, (т. грн.)

2672,3

2980,28

2.

Валовий дохід, (т. грн.)

443,66

561,03

3.

Витрати обігу, (т.грн.)

269,48

327,70

4.

Чисельність, (чис.)

42

43

5.

Витрати на оплату праці, (т. грн.)

78,87

94,84

6.

Прибуток

74,18

82,13

На протязі двох років діяльність підприємства була прибутковою, а отже підприємство має можливість працювати і ефективно розвиватися надалі.

2. Організація товароруху на підприємстві

Товарорух – це переміщення товарів з пунктів виробництва в райони споживання, яке є досить важливим процесом. Організація цього процесу залежить від місцезнаходження постачальників і покупців, властивостей товарів, прийнятої схеми товароруху, виду використовуваних транспортних засобів. Однак в усіх випадках раціональний товарорух заснований на наступних принципах:

- виборі найкоротших шляхів руху товарів з пунктів виробництва в райони споживання;

- використанні найбільш економічних видів транспорту;

- застосування ефективних форм товароруху .

Встановлення найкоротших шляхів руху товарів з пунктів виробництва в районі споживання можливе при умові правильного, оптимального вибору районів споживання і пунктів виробництва, встановлення оптимальних схем направлення грузопотоків на транспорті. Вибір найкоротших шляхів переміщення товарів, включає нераціональні перевозки .

В залежності від організації руху товарів від місць виробництва до місць споживання товарооборот ділиться на складський і транзитний.

Під час складської форми товароруху товари проходять через проміжні складські ланки, що уповільнює швидкість товароруху і збільшує витрати по зберіганню і продажу товарів. З цієї точки зору складська форма товароруху є нераціональною. Однак більшість товарів складського асортименту перед відправкою в роздрібну мережу потребують підсортовки. На даному підприємстві, тобто МП “Новинка”, цей етап просто необхідний тому що, фактично, на оптовій базі формується повністю асортимент магазину “Коломиянка” та інших покупців. Тобто МП “Новинка” є основним постачальником товарів в магазин, а отже бере на себе функцію складування товарів, що в майбутньому надходитимуть в магазин.

Крім того на оптовій базі дуже багато товарів з інших міст і регіонів України таких як: Хмельницький, Донецьк, Ужгород, Дніпропетровськ, Вінниця і інші. Таким чином підприємство виконує роль посередника (і проміжного складу) між виробниками з інших регіонів і місцевими споживачами.

Постачання роздрібної торговельної мережі товарами в підсортованому вигляді сприяє прискоренню товарообертаємості, зниженню понаднормових товарних запасів, поліпшенню обслуговування покупців. Це оправдовує складську форму товароруху.

Транзитна форма товароруху сприяє прискоренню доставки товарів в роздрібну торгову мережу і скороченню витрат на їх перевезення і зберігання. Однак застосування транзитної форми доставки без врахування широти асортименту товарів і обсягу товароруху конкретних магазинів може призвести до уповільнення товарообертання і виникнення понаднормових товарних запасів в роздрібній мережі .

Форму товароруху вибирають на основі докорінного аналізу і врахування всіх факторів, що визначають процес руху товарів з пунктів виробництва в роздрібну мережу.

Критерієм виявлення раціональної форми товароруху є співставлення сукупності швидкості процесу руху товарів з пунктів виробництва в райони споживання і сукупних витрат обертання. При цьому необхідно враховувати безперебійне постачання роздрібної торгової мережі товарами широкого асортименту.

В залежності від форми розрахунків з постачальниками розрізняють транзитний товарооборот з участю оптових підприємств в розрахунках за товари і без участі в розрахунках.

В першому випадку розрахунки з постачальниками виконують оптові підприємства з наступним пред’явленням рахунків покупцям.

В другому випадку покупці самі використовують розрахунки з виробниками товарів, тобто заключають прямі договори з виробниками товарів. Але так як підприємства роздрібної торгівлі не мають досить великих товарооборотів і не мають в наявності досить великих складських приміщень і можуть отримувати товари від постачальників-виробників тільки і межах транзитних відгрузок, то укладання комерційних угод з виробниками слід проводити оптовим базам.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2024 україномовні реферати та навчальні матеріали