Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

МШП та фінансові результати

Реферати / Бухгалтерський облік / МШП та фінансові результати

І. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

До оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) належать предмети, які використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, такі як інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг та ін.

Всі МШП згідно з вимогами стандартів бухгалтерського обліку класифікують, виходячи з однієї з наступних ситуацій:

* якщо строк корисної експлуатації МШП перевищує один рік, їх включають до складу необоротних активі і амортизують;

* якщо МШП знаходиться на складі і відповідають вимогам п(с)бо 9 „запаси”, вони обліковуються у складі запасів;

* якщо МШП передані в експлуатацію в поточному звітному періоді, вони визнаються витратами звітного періоду.

Основні завдання обліку МШП

Основними завданнями обліку МШП є:

* визначення первісної вартості придбання МШП;

* контроль за їх зберіганням як в період перебування на складі, так і в період експлуатації на підприємстві;

* контроль за правильністю використання МШП під час їх експлуатації.

Правильна організація бухгалтерського обліку МШП на підприємстві передбачає своєчасне складання первинних документів, дотримання правил при прийманні МШП на склад і відпуску їх в експлуатацію.

Документування МШП

Форми первинних документів, які застосовуються для обліку руху МШП наведені в таблиці №1.

Таблиця №1

Первинні документи з обліку МШП

№ форми

Назва форми

Призначення документу

1

2

3

МШ-1

Відомість на повернення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)

Використовується для обліку змін запасу інструментів (пристроїв) на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного обмінного фонду.

МШ-2

Картка обліку МШП

Використовується для обліку МШП, які були видані під розписку працівнику для тривалого користування. Заповнюється на кожного працівника, який одержав МШП  

1

2

3

МШ-3

Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)

Застосовується для обліку інструментів (пристроїв), які передаються на заточування або ремонт

МШ-4

Акт на вибуття МШП

Застосовується для обліку зіпсованих і втрачених МШП

МШ-5

Акт на списання інструментів (пристроїв) та їх обмін на придатні

Застосовується для оформлення списання інструментів (пристроїв), що стали непридатними, та обміну їх на придатні на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного обмінного фонду. Складається на підставі актів вибуття

МШ-6

Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття, та запобіжних засобів

Використовується для обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, які видаються працівникам підприємства для індивідуального користування

МШ-7

Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів

Застосовується для обліку видачі спецодягу, спецвзуття працівникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами, а також для обліку приймання від працівників спецодягу, спецвзуття на прання, дезінфекцію, ремонт та зберігання

МШ-8

Акт на списання МШП

Застосовується для оформлення списання морально застарілих, зношених і непридатних для подальшого використання інструментів (пристроїв), спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів по закінченню строку експлуатації, інших МШП і здавання їх до комор для утилю

Існуюча сукупність форм первинної документації з обліку МШП дає можливість побудувати такої системи обліку, яка б відповідала масштабам підприємства, його організаційно-структурній формі та об’єктивним умовам функціонування.

Надходження МШП на підприємство здійснюється на підставі відвантажувальних документів постачальників.

В обліку МШП відображають за фактичною собівартістю (ціною придбання, включаючи затрати, пов’язані з доставкою їх на підприємство),

На МШП, що надійшли, відкривається картка складського обліку (ф.№М-17).

Облік МШП на складах ведеться за їх номенклатурними номерами в порядку, аналогічному обліку матеріалів на складі. При оприбуткуванні МШП бухгалтерія складає групувальні відомості, а також веде сортову оборотну відомість аналітичного обліку.

Передача МШП зі складу в експлуатацію оформлюється актом передачі МШП в експлуатацію.

З метою збереження МШП, які знаходяться в експлуатації, корівник повинен належним чином організувати контроль за їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному вираженні. Основні шляхи вибуття МШП:

* відпуск у виробництво;

* списання у випадку морального і фізичного зносу;

* ліквідація при аваріях, стихійних лихах та інших надзвичайних ситуаціях;

* передача до статутного капіталу іншого підприємства;

* безоплатної передачі.

Відпуск інструментів в експлуатацію здійснюється на підставі вимог цехів або фізичних осіб. Бухгалтерія ці вимоги вносить до групувальних відомостей з метою синтетичного обліку.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2020 україномовні реферати та навчальні матеріали