Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Ерозія ґрунтів

Реферати / Географія / Ерозія ґрунтів

Зміст

 

Вступ

Поширеність основних типів ґрунтів світу

і ступінь їхнього освоєння

Водна й вітрова ерозія

Заходи щодо боротьби з ерозією ґрунтів

Земельні ресурси України

Висновок

Література

 

 

 

 

Вступ

Ерозія — це природний геологічний процес, що нерідко збільшується необачною господарською діяльністю людини. На еродованих або еродійно небезпечних землях врожайність сільскогосподарских культур знижується на 10-30%, а, з часом і на 90%.

Слово «ерозія» походить від латинського «erosio», що означає «роз'їдати» або «вигризати». У залежності від факторів, що обумовлюють розвиток ерозії, виділяють два основних її типи — водну й вітрову. У свою чергу, водна ерозія підрозділяється на поверхневу (площинну) і лінійну (яружну), яка розмиває ґрунти й підґрунтя.

З давніх здавен ерозія ґрунтів була великим лихом для хлібороба й усе ще їм залишається. Сучасній науці вдалося у визначеній мірі установити закономірності виникнення цього грізного явища, намітити й здійснити ряд практичних заходів для боротьби з ним.

Виникли екологічні проблеми не сьогодні й не вчора. Як свідчать стародавні літописи, ще близько 4 тисяч років тому вавілонський цар Хаммураті, пізніше - китайські й монгольські імператори, а потім і європейські монархи вже дбали про збереження природи й видавали накази про охорону лісів, трав`яного покриву степів, водних джерел. Українська козацька старшина теж уболівала за збереження довкілля й видавала ряд наказів і документів про охорону придніпровських лісів і лук, заборону спалювання лісів, браконьєрства, хижацького знищення звірів та риби, незважаючи на надзвичайне багатство природи тих часів.

З розвитком цивілізації та науково-технічного прогресу, бурхливим зростанням кількості населення Землі, обсягів виробництва та його відходів проблеми стосунків між природою та суспільством дедалі загострюються. Страшною дійсністю стали голод, отруєні річки та моря, задушливе шкідливе повітря у великих промислових центрах, загублені ліси, сотні зниклих видів тварин і рослин, загроза кліматичних аномалій, ерозія та майже повне виснаження ґрунтів в аграрних районах.

Спостерігається подальше підкислення ґрунтів, зменшення рухомого фосфору та обмінного калію. Зменшення фізичної площі зрошення, сучасний технічний стан зрошувальних і осушувальних систем (понад 20% зрошених та близько 10% осушених площ, які потребують підвищення технічного рівня меліоративних систем), значні площі підтоплених зрошених земель та кислих і зарослих чагарниками осушених земель та ін. призвели до зниження загальної врожайності сільськогосподарських культур щодо її проектного рівня на 30–40% на зрошених та на 15–37% на осушених землях.

Поширеність основних типів ґрунтів світу

і ступінь їхнього освоєння

Земля завжди займала чільне місце серед національнихбагатств будь-якої держави.

Нижче в таблиці приведені дані про ґрунтові ресурси планети, про поширення різних типів ґрунтів. Тут же приведені дані і про їхнє господарське освоєння. У залежності від особливостей структури, механічного і хімічного складу всі типи ґрунтів підрозділяються на підтипи, пологи, види й різновиди.

 

Географічні пояси й типи ґрунтів

Загальна площа

Відсоток освоєння

млн. км2

%

1

2

3

4

Тропічний пояс

Ґрунти дощових лісів – червоні і жовті ферралитные ґрунти

25,9

19,5

7,4

Ґрунти сезонно-вологих ландшафтів – червоні саванновые, чорні злиті

17,6

13,2

12,6

Ґрунти напівпустель і пустель

12,8

9,6

0,8

Субтропічний пояс

Ґрунти постійно вологих лісів – червоноземи, желтоземы

6,6

4,9

19,7

Ґрунти сезонно-вологих ландшафтів – коричневі й ін.

8,6

6,5

25,6

Ґрунти напівпустель і пустель

10,6

7,9

7,6

Суббореальний пояс

Ґрунти листяних лісів і прерій – бурі лісові й ін.

6,1

4,6

33,4

Ґрунти степових ландшафтів – чорноземи, каштанові

7,9

5,9

31,6

Ґрунти напівпустель і пустель

7,9

5,9

1,3

Бореальний пояс

Ґрунти хвойних і змішаних лісів – підзолисті, дерено-підзолисті

15,5

11,6

8,4

Ґрунти мерзлотно-тайгових ландшафтів

8,2

6,1

-

Полярний пояс

Ґрунти тундрових і арктичних ландшафтів

5,7

4,3

-

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали