Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Творчий шлях П. Сосюри

Реферати / Література / Творчий шлях П. Сосюри

Низку цікавих творів приносять книги "Близька далина" (1960) і "Поезія не спить" (1961), що виходять з робітні Сосюри попри його тяжку хворобу серця.

З великим хистом і щирістю, без розпачу й скорботи, говорить поет про красу осінньої пори у віршах, що входять до збірок "Осінні мелодії", "Весни дихання" (1964).

У поезії В.Сосюри звучать біблійні мотиви у їхній зворушливій людяності. Утверджується народний світогляд з його мірками добра і зла. І хоча поет готовий боротись і перемагати, але ще більше він уміє любити. І прощати . Прилучаючись до ідеї безсмертя душі, сповненої добра і краси:

Одсіяють роки, мов хмарки над нами,

і ось так вже в полі будуть двоє йти,

але, васильками станем - я і ти.

Так же буде поле, як тепер, синіти,

і хмарки летіти в невідомий час, і

другий, далекий, сповнений привіту,

з рідними очима порівняє нас.

("Одсіяють роки .")

На біблійно-міфологічних сюжетах побудований твір "Христос", написаний 1949 р. Стара Біблія в трьох її книгах, образи і відомості, запозичені з цих аналів, власне і є головними. Образ Христа у поемі змальовується протягом всього його життя.

Другою поемою, яка по-своєму продовжує біблійно-космогенічні уявлення Сосюри, є його цікавий, але своєрідно незавершений твір-поема "Ваал". Яка доля персонажів - Каїна, Єви і Адама, - проте мова в іншій поемі Сосюри - його "Каїні".

Віднайдено рукопис поеми "Мойсей", яка має бути надрукована в журналі "Київ" у 1997 р.

Володимир Миколайович Сосюра залишився ніжним і тривожним співцем глибоких почуттів людини. Стали класичними його вірші "Так ніхто не кохав", "Коли потяг у даль загуркоче", "Білі акації будуть цвісти", "Пам"ятаю вишні доспівали", "Сад шумить", "Васильки" та багато інших.

Творчої праці не кидав він і тоді, коли тяжко занедужав. Володимир Миколайович Сосюра пішов од нас у розквіті свого таланту.

Живи, моє серце, живи не для себе,

для себе ж бо ти й не жило, -

писав він у вірші "Люблю України коханої небо".

5. ОСНОВНІ ВИДАННЯ ТВОРІВ М.В. СОСЮРИ

Твори: У 4 т. / Редкол.: Олійник Б.І. (голова) та ін. - К.: Дніпро, 1986-1987. - Т.1-4. Твори: У 2 т. / Упоряд. та підгот. текстів П.Д.Моргаєнка; Вступ. ст. Б.Олійника. - К.: Дніпро, 1978. - Т. 1-2.

Вибране: Поезії та проза / Упоряд. та вступ. ст. В.П. Моренця. - К.: Рад. письменник, 1989. - 237 с. : портр. - (Шк. б-ка).

Вибрані поезії . - Х.: Держлітвидав, 1936. - 159 с. : іл.

Журавлі прилетіли: Поезії. - Б.м. : Рад. письменник, 1940. - 175 с.: портр.

Избранное: Пер. с укр. - М.: Гослитиздат, 1939. - 123 с.

Избранное Пер. с укр. Б.Турганова; Предисл. Б.Олейника. -. М.: Худож.лит., 1978. - 429 с., 1 л. портр.

Крізь вітри і роки: Поезії. - Львів: Рад. письменник, 1940. - 131 с.

Крылья: Стихи: Пер. с укр. / Вступ.ст. С.Тельнюка. - М.: Худож.лит., 1988. - 302 с.

Люблю: Поезії . - К.: Держлітвидав, 1939. - 199 с.

Люблю я море . Поезії . - Одеса: Маяк, 1989. - 174 с. : іл.

Поезії . - Х.: Держвидав України, 1929. - Т.1-3.

Серце: Поезії . - Х.; К.: Літ. і мистецтво, 1931. - 51 с.

Син України: Поема. - Б.м.: Спілка рад. письменників України, 1942. - 19 с. - (Б-ка "Фронт і тил").

Так нікто не кохав: Поезії / Упоряд. Ю.С.Бурляй. - К.: Рад. письменник, 1987. - 151 с. : іл.

Такий я ніжний, такий тривожний .: Поезії: Для ст. шк. в./ Упоряд. та передм. М.Сома. - К.: Веселка, 1989. - 286 с. : іл.

Третя рота / Упоряд. С.А.Гальченко, В.В.Сосюра; Післямова і приміт. С.А. Гальченка. - К.: Рад. письменник, 1988. - 357 с. : іл., портр.

Третья рота: Роман / Пер. с укр. Н.Высоцкий, С.Плахтинского; Вступ. ст. С. Гальченко. - М.: Сов.писатель, 1990. - 269с.

Христос Легенда: / Публ. Ю.Бурляя // Київ. - 1997. - №1/2. - С. 12-26. Час: М.Хвильовому //Вітчизна. - 1995 №7/8. - С. 133.

Висновки

Поет навіки залишився в серці свого народу. На його могилі споруджено пам"ятник. Надано ім"я М.В.Сосюри Будинку культури склозаводу м.Лисичанська та одній з вулиць м. Києва. У м. Лисичанську відкрито музей поета. У Києві, на будинку, де жив і працював Володимир Миколайович Сосюра, встановлено меморіальну дошку з барельєфом.

Використана Л І Т Е Р А Т У Р А

1. Моренець В.П. Володимир Сосюра (1898-1965) // Історія української літератури ХХ століття: Кн. перша (1910-1930-ті рр.) / За ред. В.Г.Дончика. - К., 1993. - С. 260-277.

2. Антоненко-Давидович Б. Неповторний Володя: (Спогади про В.Сосюру) // Укр.мова і літ. в шк. - 1989. - № 8. - С. 29-32.

3. Килимник О. Чарівник слова: Кілька епізодів із зустрічей з В.Сосюрою) // Донбас. - 1987. - № 6. - С. 90-93.

4. Гальченко С. Мої дні мов хрести: Лірико-драмат. етюд з життя В.Сосюри // Самост. Україна. - 1993. - 17 берез. - С. 8.

5. Крижанівський С. Чому я не пишу спогадів про Володимира Сосюру . // Вітчизна. - 1992. - № 1. - С. 176-179.

6. Бурляй Ю. Червіньковий Орфей // Вітчизна. - 1995. - № 7/8 - С. 131-137.

7. Гловацька К. Незнайомий В.Сосюра? // Літ. Україна. - 1996. - 12 груд.

8. Гуторов А. Владимир Сосюра - знакомый и незнакомый // Радуга. - 1991. - № 9. - С. 121-122.

9. Бедзик Ю. Отчаянный Владимир Сосюра // Зеркало недели. - 1996. - 10 янв. - С. 16.

10. Микитенко О. Друзі чи супротивники? // Київ. - 1990. - № 2. - С. 138-149.

11. Моренець В. Солов"їне піднебесся Володимира Сосюри // Рад. літературознавство. - 1989. - № 6. - С. 37-46.

12. Моренець В. Володимир Сосюра: Нарис життя і творчості. - К.: Дніпро, - 1990. - 262 с.:

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2021 україномовні реферати та навчальні матеріали