Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Подільский економічний район

Реферати / Географія / Подільский економічний район

Легка промисловість у структурі промислового виробництва економічного району має такі підгалузі: текстильну, швейну, взуттєву, трикотажну. Текстильне виробництво – Тернопіль, Кременецька фабрика ватину, Дунаєвецька і Славутська суконні фабрики. Економічний район виробляє 15,9 % тканин України. Швейні фабрики є у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, Гайсині, Козятині. Взуттєва промисловисть розвинена у Вінниці, Тернополі, Тульчині. Шкіряно-галантерейне виробництво є у Вінниці, Тернополі, Вишнівці; хутрове – у Жмеринці. Трикотажні фабрики працюють у Вінниці, Тернополі.

В районі розвинена промисловість будівельних матеріалів в основному на місцевій сировині. Це Гніваньський, Губніківський гранітні кар’єри, Глуховецький каоліновий комбінат, Турбівський каоліновий завод, понад 40 цегельних заводів; заводи залізобетонних конструкцій у Вінниці, Ладижині, виробниче об’єднання будівельних матеріалів у Тернополі.

Деревообробна промисловість частково орієнтується на привізну сировину. Вона виробляє : меблі – у Вінниці, Тернополі, Барі, Бережанах; папір – у Россоші, Понінці; картон – у селі Проскурівка.

Серед підприємств інших галузей промисловості можна виділити заводи «Будфарфор» і художньої кераміки у Палонному, Тернопільський фарфоровий завод, склоробний у Славуті, фармацевтичну фабрику в Тернополі.

Енергетична база в районі зміцнюється за рахунок Ладижинської ДРЕС і Хмельницької АЕС, де завершується будівництво другого енергоблоку.

5. Сільске господарство.

Сільке господарство району спеціалізується на замлеробстві зерново-буряківничого і тваринництві м’ясо-молочного напрямів. Поділля характерізується високим рівнем сільськогосподарського освоєння земель.

Провідні зернові культури – озима пшениця, ячмінь, зернобобові, кукурудза, технічні – цукрові буряки. На Поділля вирощують також овес, просо, гречку, соняшник, картоплю. Серед кормових культур поширена конюшина, люцерна, однорічні та багаторічні трави. Розвинені садівництво ( яблуні, груші, сливи ) та ягідництво; у Придністров’ї – виноградарство.

У тваринництві переважає молочно-м’ясне скотарство і свивинарство. Розвинені птахівництво, ставкове рибництво та бджільництво. Тваринництво має сприятливу кормову базу, яку забезпечують відходи харчової промисловості ( цукрової, спиртової ), кормові культури та продукція комбікормової промисловості. Найпоширеніші породи великої рогатої худоби – чорно-ряба, червона, польська; свиней – велика біла; овець – прекос.

6. Транспортна система.

Подільський економічний район має досить густу мережу залізничних, автомобільних шляхів сполучення. Експлуатаційна протяжність залізниць загального користування становить 2536 км. Основні лінії: Київ – Одеса; Київ – Львів; Київ – Чернівці. Основні залізничні вузли: Тернопіль, Жмеринка, Козятин, Вінниця, Шепетівка. Автошляхів з твердим покриттям – 17,4 тис. км. Основні з них : Луцьк – Чернівці; Львів – Київ. Судноплавство здійснюється Дністром та Південним Бугом. В обласних центрах функціонують аеропорти. Через територію Полісся проходять газопроводи «Союз», «Уренгой-Ужгород».

7. Переспективи розвитку.

Подільський економічний район має інтенсивні економічні і культурні зв’язки з іншими районами України, так і поза її межами.

Район має значні можливості переспективного розвитку господарства. Поряд з цим є ряд соціально-економічних проблем. Він відстає у виробництві товарної продукції промисловості ( на 37,2 % ) серед економічних районів України. Район мало забезпечений землею з розрахунку на сільского мешканця. Не вирішено питання збереження і поліпшення родючості сільськогосподарських угідь. Доцільно спеціалізувати с/г зону АПК, формувати приміський АПК дляс забезпечення міського населення свіжою сільськогосподарською продукцією. Варто поглибити спеціалізацію південних районів Поділля на вирощюванні овочів, ягід, цукрових буряків, зернових культур. Тут можна одержувати найвищі врожаї гречки на Україні. У північних районах є сприятливі умови для картоплярства, зернових, садівництва.

Необхідно удосконалювати інфраструктурну систему АПК Поділя, яка сьогодні слабо развинена, незбалансована з основними сферами АПК, створювати підприємства для раціональної переробки сировини : м’ясної і молочної за зарубіжними зразками.

Для повного використання ресурсів Поділля доцільно інтегрувати на основі високих технологій переробні галузі. Прогнозувати оптимальну структуру виробництва продукції сільського господарства.

В економічному районі слід виготовляти машини для максимального використання на різних виробничих операціях, які б не залежали від сезонного характеру виробництва; малопотужні технічні засоби для фермерських господарств; створити служби технічного обслуговування, лізінгові компанії приватних господарств.

Сучасний стан промисловості Поділля потребує суттєвої структурної перебудови в напрямі конверсії оборонних підприємств, розвитку тих галузей, які використовують місцеву сировину. Оптимальний напрям – розвиток електронної техніки, точного приладобудування, побутової електронної техніки. Проте при цьому потрібні надійні постачальники сировини, матеріалів, комплектних деталій і ринків збуту.

Аналіз даних про економічний район свідчить про те, що є всі підстави для успішного функціонування малих підприємств, заготівлі і переробки вторинної сировини, а також використання місцевих сировинних ресурсів.

Назріла потреба змінити механізм залучення і використання населення, не зайнятого тимчасово або постійно у виробництві, що передбачає насамперед економічні та організаційні стимули участі в сезонних роботах, впровадження госпдоговірних принципів взаємостосунків між керівниками сільськогосподарських підприємств і сезонними працівниками.

Доцільн створити в економічному районі інформаційний банк кількістної та якісної характеристик трудових ресурсів. Ця інформація має бути всеохоплюючою та доступною.

Подільський економічний район за певних умов може експортувати робочу силу. Однак при цьому треба створюватти умови для збереження трудового потенціалу. Крім того, експорт робочої сили в сучасних умовах ефективніший, ніж експорт товарів, оскільки полепшується проблема зайнятості.

Важливими залишаються питання розвитку лісового господарства, селекційної роботи у рослинництві та тваринництві, переробки значної частини продукції сільського господарства до кінцевого продукту.

8. Короткі висновки.

Важливі проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил потрібно вирішувати у Подільському районі. Він сформувався на території правобережної України. Головними передумовами формування господарських комплексів районів Правобережжя були : вигідне економіко-географічне положення, трудові ресурси і родючі землі. За рівнем територіальної концентрації промисловості ці райони значно поступаються районам Лівобережжя. Райони Правобережної України характеризуються відносно кращим забезпеченням трудовими ресурсами і спеціалізюються на приладобудуванні та машинобудуванні, гірничо-видобувній промисловості, зокрема на видобутку сірки і калійних добрив, виробництві меблів, а також на легкій і харчовій промисловості.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2024 україномовні реферати та навчальні матеріали